Emekli Maaşı Bloke Kaldırma Dilekçesi

Eyl 30, 2020 | İcra Hukuku

Emekli maaşı hesabına koyulan blokenin kaldırılmasına yönelik dilekçe nasıl yazılır? Avukat Saim İNCEKAŞ tarafından tüm detaylarıyla bu yazımızda ele alındı.

ADANA (   ) TÜKETİCİ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE;

ADLİ YARDIM TALEPLİDİR.

 

DAVACI                         :

 

DAVALI                          :

KONU                             :Haksız ve dayanaksız bir biçimde maaş hesabıma konulan blokenin kaldırılması talebinden ibarettir.  

AÇIKLAMALAR               :Ben farklı tarihlerde farklı miktarlarda çekmiş olduğum ihtiyaç kredisi nedeniyle davalı bankadan toplamda yaklaşık 40.000,00 TL bedelli ihtiyaç kredisi çektim. Aynı zamanda ben davalı bankanın maaş müşterisiyim. Davalı banka PTT ile anlaşmalı olduğundan dolayı emekli maaşımı PTT esenler dörtyol şubesinden almaktayım. Kredilerin çekilmesinden sonra aylık kredi taksitlerini ödeyemeyince davalı bankaca maaş hesabım tamamına bloke konularak maaşımın tamamını krediye karşılık kesmişlerdir.

Aylık kredi taksitlerini ödeyemeyince davalı bankaca maaş hesabım üzerine herhangi bir takip ve icrai haciz işlemi uygulanmamasına rağmen haksız ve dayanaksız bir biçimde maaş hesabı üzerine bloke konulmuştur. Hali hazırda maaşım üzerinde icrai haciz kesintisi bulunmaktadır. Hal böyle iken davalı banka herhangi bir gerekçe belirtmeden sadece sözleşme koşullarına dayanarak ihtiyaç kredisi borcuna istinaden bloke işlemini uygulamış olduğunu sözlü olarak tarafımıza bildirmiştir. İİK 83. Maddesi;  Maaşlar, tahsisat ve her nevi ücretler, intifa hakları ve hasılatı, ilama müstenit olmayan nafakalar, tekaüt maaşları, sigortalar veya tekaüt sandıkları tarafından tahsis edilen iratlar, borçlu ve ailesinin geçinmeleri için icra memurunca lüzumlu olarak takdir edilen miktar tenzil edildikten sonra haczolunabilir.  Devamında (Değişik: 12/4/1968 – 1045/1 md.) Ancak haczolunacak miktar bunların dörtte birinden az olamaz. Birden fazla haciz var ise sıraya konur. Sırada önde olan haczin kesintisi bitmedikçe sonraki haciz için kesintiye geçilemez. Davalı bankanın herhangi bir icra takibine başlamadan emek ve mesaisi karşılığında almış olduğum maaş üzerine bloke koyarak tasarruf alanımı tamamen kısıtlayıcı tarzda davranması iyi niyet kurallarına aykırıdır.

6502 sayılı TKHK md. 5 hükmüne göre;  tüketici ile akdedilen sözleşmelerde yer alan  haksız şartlar kesin olarak hükümsüzdür. Yine anılan madde fıkralarında  haksız şart sayılabilecek durumlar açıklanmıştır. Örneğin kredi başvurusu yapınca banka görevlilerince matbu olarak verilen kredi başvuru evraklarını  imzalarken bu şartların  müzakere edildiğinden söz edemeyiz. Ayrıca sözleşme şartlarının sade ve basit ortalama bir tüketicinin anlayacağı dilde ifade edilmesi gerekmektedir.

HUKUKİ NEDENLER          :6502 SK. İİK, tüketici kanunu, 5510 sayılı kanun, Borçlar Kanunu, HMK,  ve ilgili diğer yasalar

HUKUKİ DELİLLER             :

  • Davalı bankadan istenecek kredi başvuru evrakları
  • Davalı bankadan istenecek maaş haciz bilgileri
  • Bilirkişi incelemesi
  • Takdiri diğer deliller

SONUÇ VE İSTEM            : Arz ve izah edilen sebepler ve sayın mahkemenin resen göz önünde bulunduracağı sair sebepler ile fazlaya ilişkin haklarım saklı kalmak kaydı ile öncelikle emekli maaşım üzerine haksız ve dayanaksız bir şekilde konulan blokenin kaldırılması,

Davalı bankaca maaşım üzerinde halen bloke devam ettiğinden ve başkaca yerden gelirim olmadığından dava harç ve masraflarını karşılayacak gücüm olmadığından adli yardım talebimin kabulünü

Yargılama giderleri ve ileride vekil ile temsil edilmem durumunda vekalet ücretinin davalı taraf üzerinde bırakılmasına karar verilmesi saygılarımla arz ve talep ederim.

DAVACI

        

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.