Bir Sayfa Seçin

Türk Hukuku’nda nafaka borcu “emekli maaşının haczi”ne yol açabilir. Normal şartlarda emekli maaşının haczedilmesi mümkün değildir. Ancak kanunda bu duruma belirli istisnalar getirilmiştir. Boşanma davası sonrasında Adana Aile Mahkemelerinin hükmettiği “nafaka” kararı emekli maaşının erimesine sebep olabilir. Aşağıda nafaka borcu nedeniyle “emekli maaşı ve ikramiyeye” haciz talebi dilekçesi mevcuttur.

Emekli Maaş Haczi Talebi

ADANA İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

       

 

DOSYA NO: 

 

 

Alacaklı vekili geldi.Borçlunun alacak olduğu emekli ikramiyesinin icra dosyasına derhal gönderilmesine karar verilmesini ve kesintilerin dosyaya gönderilmesinin sağlanması için  T.C Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü…………Bölge Müdürlüğü’ne müzekkere yazılmasını  talep ederim dedi.

       

                                                                                                                      Alacaklı Vekili

                                                                                                                             Avukat

                                                                                                                   

                                                                                                                

T.C.

ADANA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO:

T.C. EMEKLİ SANDIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ………… BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

                                                             ……………

 

ALACAKLI        :

 

BORÇLU           :

 

BORÇ MİKTARI :

            

Alacaklıya olan borcu nedeniyle yukarıda açık kimliği ile belirtilen şahsın kurumunuzdan alacak olduğu emekli ikramiyesinin icra dosyamıza derhal gönderilmesine karar verilmiştir.

Karar gereğince işlem yapılarak kesintilerin dosyamıza gönderilmesinin sağlanması, belirtilen miktar kesildikten sonra maaş ve diğer alacaklar üzerindeki haczimizin kaldırılması rica olunur.

 

 

    

                                                                                                     İcra Müdürü

 Nafaka Nedeniyle SSK Emeklisi Maaş Haczi Talebi

T.C.

….

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

2013/ ….Esas

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUBAŞKANLIĞI

SOSYAL SİGORTALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SİGORTALI EMEKLİLİK İŞLEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI’NA

 

 

ALACAKLI                            :

VEKİLİ                                   : Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

BORÇLU                               :

BORÇ MİKTARI                 : ….. TL birikmiş nafaka borcu ve Ağustos 2007 ayı itibarıyla her ay için   …..TL nafaka bedeli

 

Yukarıda adı soyadı yazılı borçlunun belirtilen borcu nedeniyle almakta olduğu emekli maaşı veya ücretinin aylık nafaka bedeli ….TL kesildikten sonra kalan maaşının birikmiş …TL borç bitinceye kadar  ¼ ünün haczine karar verilmiştir.

İİK’nun 355. maddesi gereğince borçlunun almakta olduğu maaş veya ücretinin yukarıda yazılı şekilde haczi ile neticenin bir hafta içinde Müdürlüğümüze bildirilmesi, haczedilecek paranın müdürlüğümüzün …………………… numaralı hesabına dosya numarası ve borçlu adı da yazılarak gönderilmesi rica olunur. Yapılacak tevkifatların her ayın ilk haftasında dairemize gönderilmesi aksi halde ilgililer hakkında İİK’nun 356 ve 357 Maddesi gereğince gerekli işlem yapılacağı gereği bilgilerinize rica olunur 03.10.2018

               

                                                                                                   

İcra Müd. Yrd.

                           

                        

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son Güncelleme Tarihi