Emekli Maaş Haczinin Kaldırılması Dilekçe Örneği

Eki 1, 2019 | İdare Hukuku Avukatlığı

Emekli Maaş Haczinin Kaldırılması Dilekçe Örneği


ADANA SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

İTİRAZ EDEN     :               
T.C. No:

KONU                :Muvafakat olmadan emekli maaşına konulan haczin kaldırılması ve kesinti yapılan paraların iadesi hakkındadır.

 

AÇIKLAMALAR

1) Tarafımın muvafakati olmadan emekli maaşıma haciz konulmak suretiyle kesinti yapılmaya başlanmıştır.

Tarafıma ödeme emri dahi gönderilmeksizin haciz uygulanmıştır. 6183 Sayılı Kanun’un 54. maddesi hükmü uyarınca, süresinde ödenmeyen amme alacağı tahsil dairesince cebren tahsil olunur. Amme borçlusunun borcuna yetecek miktarda mallarının haczedilerek paraya çevrilmesi de maddede belirtilen cebren tahsil şekillerinden birisidir. Bu bağlamda borçtan dolayı cebren tahsile geçmeden önce anılan kanunun 55. maddesi hükmünde öngörülen bilgilerin tümünü içeren bir ödemeye çağrı yazısının ‘ödeme emri’nin tebliğ edilmesi yasal zorunluluktur. Bir başka ifade ile kamu alacağı için ‘ödeme emri’ çıkarılmadan haciz uygulanması ve diğer cebren tahsil yollarına başvurulması kanuna aykırıdır. (21. Hukuk Dairesi 15.04.2014 gün, 2014/3597 E., 2014/7919 K.)

Ayrıca 5510 sayılı kanunun 93. Maddesinde bu hususta düzenleme yapılarak”…. Gelir, aylık ve ödenekler; 88 inci maddeye göre takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafaka borçları dışında haczedilemez. Tarafımın emekli maaşının haczedilmesine ilişkin hiçbir şekilde muvafakatım olmamasına rağmen maaşımın haczedilmesi açıkça hukuka aykırıdır. Emekli maaşının muvafakat olmadan kesilmesinden dolayı ciddi şekilde mağduriyet yaşamaktayım. Tek gelirimin emekli maaşımın olması gözetilerek maaş hazinin kaldırılması gerekmektedir.

506 Sayılı Yasa’nın 80/12. maddesinde, sigorta primlerini haklı sebepleri olmaksızın tahakkuk ve tediye etmeyen kamu kurum ve kuruluşların tahakkuk ve tediye ile görevli kamu görevlileri mesul muhasip, sayman ile tüzelkişiliği haiz diğer işverenlerin üst düzeydeki yönetici veya yetkililerinin kuruma karşı, işverenleri ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olacakları öngörülmüş ve primlerin ödenmesinde müteselsilen sorumlu ‘üst düzey yönetici’ ve ‘yetkiliden’ söz edebilmek için ise primlerin tahakkuk ve ödenmesinde yetkili üst düzey yönetici olması, yönetim kurulu başkanı, başkan yardımcısı gibi ünvan taşıması veya temsil ve ilzam yetkisine sahip yönetim kurulu üyesi olması gerekir. Bu husus gözetilerek emekli maaşımdaki şirket borcundan kaynaklı haczin kaldırılması gerekir.

5510 S. K. m. 93, İİK. m. 82, 83/A, 5838 S. K. ilgili hükümleri uyarınca emekli maaşım  üzerine konulan haczin kaldırılmasını talep etmek zorunluluğu hasıl olmuştur. Emekli maaşım üzerine konulan haczin kaldırılmaması halinde şikayet ve dava açma hakkım saklıdır.

SONUÇ ve  İSTEM              :Yukarıda arz edilen nedenlerle yapılan haczedilemezlik itirazımın kabulü ile;

 1-Emekli maaşım üzerine konulan  haczin kaldırılmasına/iptaline,

 2- Emekli maaşımdan bugüne dek yapılan kesintilerin tarafıma iadesine iptaline karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. (tarih)                                                                               

                                                                                                          İtiraz Eden   

Avukat Saim İncekaş – Adana Boşanma Avukatı

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.