Emekli ikramiyesinin iadesi genel mahkemelerde incelenir- Yargıtay Kararı

Emekli ikramiyesinin iadesi genel mahkemelerde incelenir

Davacı-karşı davalı kadın; 1998 yılında emekli olduğunu emekli ikramiyesinin davalı-karşı davacı koca tarafından alınıp iade edilmediğini belirterek 28260 TL. emekli ikramiyesinin tahsilini istemiştir.

4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usullerine Dair Kanunun 4/1. maddesi; 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun ikinci kitabından üçüncü kısım hariç olmak üzere (TMK. md.l 18-395, 5133 s.K. md.2-3) kaynaklanan davaların Aile Mahkemelerinde bakılacağını hükme bağlamıştır.

Dava, Türk Medeni Kanununun ikinci kitabından kaynaklanmamakta olup genel hükümlere tabidir. Görev kamu düzenine ilişkindir. Mahkemece yargılamanın her aşamasında kendiliğinden dikkate alınması da zorunludur. Açıklanan nedenlerle davacı-davalı kadının davası yönünden görevsizlik kararı verilmesi gerekirken yargılamaya devamla yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır. (Y2HD, 08.02.2011, E. 2009/19638, K. 2011/1878)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 19 Nisan 2020 09:15

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.