Emanette Bulunan Çalıntı Malların Katılana Verilmesi Gerekliliği Yargıtay Kararı

Son Güncelleme Tarihi

T.C.
YARGITAY
ONYEDİNCİ CEZA DAİRESİ

Esas : 2016/5103
Karar : 2017/4650
Tarih : 18.04.2017
Yerel mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararların niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Sanıkların 09.06.1997 tarihli kolluk tarafından alınan savunmalarında katılan bankadan çaldıkları paralarla altın ve televizyon aldıklarını beyan etmeleri, evlerinde yapılan aramalarda söz konusu altın ve televizyonların bulunup emanete alındığı, sanıkların olay mahallinde olan tanıklar tarafından canlı teşhis edildikleri, sanık ve tanıkların duruşmada verdikleri beyanları dikkate alındığında; söz konusu emanette bulunan altınlar ve televizyonların katılan bankaya iadesine karar verilmesi gerekirken yanlış gerekçe ile sanıklara iadesine hükmedilmesi,

Bozmayı gerektirmiş, katılan … vekilinin ve O yer Cumhuriyet Savcısı’nın temyiz nedeni bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan müsadereye ilişkin hükmün tebliğnameye aykırı olarak BOZULMASINA, 18.04.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

bir yorum bırakın

error: Kopyalama, kısıtlı içerik ve diğer özellikleri sadece kayıtlı üyeler kullanabilir. Menü>Üyelik sekmesinden detaylı bilgi edininiz.