Aklınıza takılan başka detaylar mı var?

Günlük 10.000'i aşkın ziyaretçisi olan hukuk forumunda sorularınızı gündeme getirebilirsiniz.

HUKUK FORUMU

Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Emanet Alınan Altınları Geri Vermemek, Güveni Kötüye Kullanmak Suçu Yargıtay Kararı

T.C.
YARGITAY
ONBEŞİNCİ CEZA DAİRESİ

Esas : 2014/16331
Karar : 2017/752
Tarih : 23.01.2017
Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm sanık tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü;

Kuyumculuk işi yapan sanık ile katılanın geçmişe dayalı arkadaşlıklarının bulunduğu, sanığın katılanın yurt dışında çalışması sonucu biriktirdiği paraları ile altın alması ve altınları kendisine vermesini bu şekilde ikisininde kazançlı çıkacağını beyan ederek katılana altın aldırtıp kendi iş yerinde emanet olarak belirli sürelerde saklamaya başladığı bu süre içinde bu altınları kullandığı süre sonunda çeşitli bahanelerle altınların emanet kalma süresini uzattığı en sonunda iş yerine hırsız girdiğinden bahisle altınları iade etmediği, bu şekilde sanığın üzerine atılı hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçunu işlediği iddia olunan olayda; mahkemece dosya kapsamındaki ve sanık ile katılan arasında mevcut hukuk davasındaki deliller ışığında sanık hakkında verilen mahkumiyet hükmünde isabetsizlik görülmemiştir.

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanığın eyleminin hukuki ihtilaf olduğuna,atılı suçun sübut bulmadığına yönelik temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA, 23/01/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 17 Ocak 2020 20:09

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.