Elektronik Yazar Kasa Ruhsatnamesi Talep Dilekçesi

 Elektronik Yazar Kasa Ruhsatnamesi Talep Dilekçesi


SULTANBEYLİ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE                                          …../…../….

 

İSTANBUL

 

Konu   : Elektronik yazar kasa hk.

Dairenizin 3857 8284 904 ( Vergi No: x ) sicil no’lu mükellefiyiz.

Firmamızın Şube adresi olan ‘’x‘’  adresinde 3100 sayılı kanun gereğince perakende satışlarına başlayacaktır.

Durumu bilgilerinize sunar, tarafımıza verilmek üzere ‘’Elektronik Yazar Kasa Ruhsatnamesi’’ düzenlenmesinin gereğini,

Arz ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yazar kasanın marka ve modeli            :

Sicil numarası                           :

 

Cihazın satın alındığı yetkili bayii           :

Bayiinin bağlı bulunduğu

Vergi dairesi ve sicil no            :

Fatura tarih ve no’su                            :

 

 

 

EKLER                                  :

 

– Yazar kasadan alınmış ilk fiş ve fotokopisi

– Yazar kasa ruhsat fotokopisi

– Yazar kasa fatura fotokopisi

 

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

bir yorum bırakın