Elektrik Borcuna İtiraz Dilekçesi Örneği

Elektrik Borcuna İtiraz Dilekçesi Örneği

ADANA X İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

DOSYA NO               :

İTİRAZ EDEN

BORÇLULAR          :

VEKİLİ                     :

ALACAKLI             :

VEKİLİ                     : Av.

KONUSU :  Sair itiraz haklarımız saklı kalmak üzere, takibe, borca, borç miktarına, işlemiş faize  ve oranına  itirazlarımızın  sunulması, itirazlarımız çerçevesinde takibin durdurulmasına karar verilmemesi istemidir.

AÇIKLAMALAR : Müvekkilim aleyhinde   takip başlatılmış  olup, sair itiraz haklarımız saklı kalmak üzere yetkiye, takibe, borca, işlemiş faize ve oranına itiraz  ediyoruz. İtirazlarımız çerçevesinde takibin durdurulmasına karar verilmesini talep ediyoruz. Şöyle ki;

1- Alacaklının icra takibinde belirttiği adreste kullanılan elektriğe ait abonelik sözleşmesi müvekkile ait değildir. Ayrıca elektriğin kaçak kullanıldığına dair, kaçak kullanım tutanağı da yapılmamış olup kabul etmemek kaydı ile söz konusu borç usulsüzdür.

2-Müvekkilin takip alacaklısına ödemekle yükümlü olduğu borcu bulunmamaktadır. Alacak likit olmadığından böyle bir alacak iddiası ile doğrudan icra takibi açılması usule ve yasaya aykırıdır. Bu nedenlerle takibe, borca, borç miktarına  açıkça itiraz ediyoruz.

3- Faiz talebi ve oranı, takip tarihine kadar hesaplanan faiz miktarı, takipten sonra talep edilen oran hukuki değildir, yasal hadlerin üzerindedir. Takipten evvel temerrüt oluşmadığı için takip tarihinden evvelki döneme ait faiz talebi usule aykırıdır. Bu nedenlerle, faiz istemine, oranına, takibe kadar işlemiş faiz alacağı talebine açıkça itiraz ediyoruz.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda  açıkladığımız  nedenlerden, sair itiraz haklarımız saklı kalmak üzere takibe, borca, borç miktarına,  faiz  istemine, oranına  işlemiş faiz alacağı talebine itirazlarımızı sunuyoruz. İtirazlarımız  çerçevesinde  takibin durdurulmasına  karar  verilmesini ve gereğini gereğini saygı ile bilvekale talep ederiz.

                  İtiraz Eden Borçlu

                                       Vekili Av.

Eki : Vekaletname

Son düzenleme tarihi 23 Şubat 2020 19:42

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.