Elden Takip Yetkisi Talep Dilekçesi

Elden Takip Yetkisi Talep Dilekçesi


3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

ELDEN TAKİP TALEPLİDİR.

Dosya No                   :

DAVACI                   :

VEKİLİ                     :

ADRES                      :

DAVALI                   :

VEKİLİ                     :

KONU                       : Elden takip taleplidir.

AÇIKLAMALAR    :

Sayın Mahkemeniz tarafından yukarıda esas numarası ile belirtilen dosyası ile görülen davada X tarihinde verilen x numaralı ara karar gereğince güncel tapu kayıtlarının Tapu Müdürlüğü’nden istenmesine karar verilmiştir.

İşbu kararı yerine getirebilmek ve yargılamayı hızlandırmak adına Tapu Müdürlüğü’ne müzekkere yazılmasını ve tarafımıza elden takip yetkisi verilmesini talep etmekteyiz.

SONUÇ VE İSTEM :

Yukarıda açıklanan nedenlerle;

Güncel tapu kayıtlarının gönderilmesi için X Tapu Müdürlüğü’ne müzekkere yazılarak tarafımıza elden takip yetkisi verilmesine karar verilmesini Sayın Mahkemeden bilvekale arz ve talep ederiz.

Davacı Vekili

                                           Av.

Son düzenleme tarihi 4 Temmuz 2020 14:16

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.