Elbirliğinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi Dava Yoluyla İstenebilir – Yargıtay Kararı

Eyl 2, 2020 | Elbirliği Mülkiyeti

Elbirliğinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi Dava Yoluyla İstenebilir

Özet: Davacının dava konusu edilen taşınmazın elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesini dava yoluyla istemesinde bir usulsüzlük bulunmamaktadır. 

Dava, elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesi isteğine ilişkindir. 

Mahkemece, 5831 sayılı Kanunun 8. maddesi ile 3402 sayılı Kadastro Kanununa eklenen ek 3. madde gereğince elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürme yetki sinin tapu sicil müdürlüklerine ait olduğu, bu nedenle mahkemenin görevsiz olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. 

Hükmü, davacı vekili temyiz etmiştir. 

5831 sayılı Kanun ile 3402 sayılı Kadastro Kanununa eklenen ek 3. madde ile “bir mirasçının, miras ortaklığından doğan elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi isteminde bulunduğu takdirde tapu sicil müdürünün, diğer mirasçılara çağrıda bulunarak belirleyeceği süre içinde varsa itirazlarını bildirmeye davet edeceği, elbirliği mülkiyetinin devamına yönelik bir itiraz ileri sürülmediği veya mirasçılardan herhangi biri belirlenen süre içinde paylaşma davası açmadığı takdirde, istem konusu taşınmaz mal üzerindeki elbirliği mülkiyeti paylı mülkiyete dönüştürülerek, hissedarlık esaslarına göre mirasçılar adına tapu kütüğüne tescil edileceği” şeklinde bir düzenlemeye yer verilmiştir. 

Mahkemece, 5831 sayılı Kanun ile 3402 sayılı Kadastro Kanununa eklenen ek 3. madde ile elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi konusunda tapu sicil müdürlüğünün görevlendirildiğinden bahisle davanın reddine karar verilmiş ise de bu hüküm 4721 sayılı TMK’nın 644. maddesini yürürlükten kaldırmamıştır. Anılan madde ile, “bir mirasçı, terekeye dâhil malların tamamı veya bir kısmı üzerindeki elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi isteminde bulunduğu takdirde sulh hâkimi, diğer mirasçılara çağrıda bulunarak belirleyeceği süre içinde varsa itirazlarını bildirmeye davet eder. Elbirliği mülkiyetinin devamını haklı kılacak bir itiraz ileri sürülmediği veya mirasçılardan biri belirlenen süre içinde paylaşma davası açmadığı takdirde, istem konusu mal üzerindeki elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesine karar verilir” hükmüne yer verilmiştir. Bu itibarla, davacının dava konusu edilen taşınmazın elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesini dava yoluyla istemesinde bir usulsüzlük bulunmamaktadır. 

Açıklanan nedenle mahkemece, işin esası incelenerek davalılar Mustafa K., Faruk Ç., Halil Ç., Hüseyin Ç., Mehmet Ç., İrfan Ç., Mehmet K., Bediha K., Selvi K., Fatma K., Ertuğrul K., Nuri K., Mehmet K., Yüksel E., Sevim Ş., Süleyman K., Mehmet K., Fatma K., Nejla K., Mehmet K., Hüseyin K., Cüneyid K., Dürdane K., Mehmet K., Musa K. ve Nuri K.’ya TMK 644. Madde gereğince meşruhatli tebligat çıkarılması ve dosyada mevcut Besni/Köseceli Jandarma Karakol Komutanlığının 09.06.2014 tarihli yazısı ekindeki tutanakta davalılar Ayşe K., Fatma T., Ayşe Ç., Hadice O., Sabuha Ö., Hatice K. ve Hanife K.’nın ölü olduğu bildirildiğinden, ölü olup olmadıkları nüfus idaresinden araştırılmalı, sağ ise kendilerine ölü ise mirasçılık belgelerinin temini ile mirasçılarına, ayrıca dosyada mirasçılık belgeleri bulunan Ümmü T. ile Mulla Hasan K. mirasçılarına TMK 644. madde gereğince meşruhatlı tebligat çıkarılması ve sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir. 

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle; davacı vekilinin temyiz itirazlarının ka bulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin yatırılan temyiz harcının istek halinde yatıra na iadesine, 25.12.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi. (Yargıtay 14. HD., Esas No: 2015/18941, Karar No: 2017/9667, Tarih: 25.12.2017) 

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.