Elatmanın Önlenmesi Davasına Kiracılık Savunması – Yargıtay Kararı

Haz 11, 2020 | Kira Hukuku Avukatlığı, Tapu-Gayrimenkul Avukatlığı

Elatmanın Önlenmesi Davasına Kiracılık Savunması

  • Bilindiği üzere, elatmanın önlenmesi ve ecrimisil davaları taşınmazı kullanan kişi ya da kişiler aleyhine açılır. Nitekim, eldeki dava da bu iddia ile açılmıştır. Bu durumda, kira ilişkisinin varlığının kanıtlanması halinde haksız işgalden söz edilemeyeceği açıktır.

İlgili yargıtay kararı şu şekildedir:

Taraflar arasında görülen elatmanın önlenmesi, tazminat ve ecrimisil davası sonunda, yerel mahkemece davanın reddine dair olarak verilen karar davacı vekili tarafından yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, Tetkik Hakimi raporu okundu, açıklamaları dinlendi, gereği görüşülüp düşünüldü:
 
KARAR : Dava, elatmanın önlenmesi, yıkım ve ecrimisil isteklerine ilişkindir.
 
Davacı, kayden maliki olduğu 24 parsel sayılı taşınmazın davalılar tarafından yapılaşmak suretiyle işgal edildiğini ileri sürerek, elatmanın önlenmesine, yapının yıkılmasına ve dava tarihinden önceki iki yıllık dönem için ecrimisile karar verilmesini istemiştir.
 
Davalılar, taşınmazın A. Y.’a davacı tarafından kiralandığını, davalı E. D.’e husumet yöneltilemeyeceğini belirterek, davanın reddini savunmuşlardır.
 
Mahkemece, davacı ile davalı Abuzar arasında kira sözleşmesi bulunduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
Çekişme konusu arsa nitelikli 24 parsel sayılı taşınmazın davacı adına kayıtlı olduğu, ancak davalı Abuzar tarafından kullanıldığı sabittir.
 
Bilindiği üzere, elatmanın önlenmesi ve ecrimisil davaları taşınmazı kullanan kişi ya da kişiler aleyhine açılır. Nitekim, eldeki dava da bu iddia ile açılmıştır. Bu durumda, kira ilişkisinin varlığının kanıtlanması halinde haksız işgalden söz edilemeyeceği açıktır.
Özel yasa hükümleri saklı kalmak koşuluyla, gerek taşınır gerekse taşınmaz mallara dair kira sözleşmelerinin geçerli olması hiçbir biçim koşuluna bağlı değildir. Kira sözleşmeleri yazılı veya sözlü yapılabileceği gibi zımni ( üstü kapalı ) olarak da vücuda getirilebilir. Yeter ki taraflar kira sözleşmesinin esaslı unsurlarında anlaşmış olsunlar. Nitekim bu kural l8.3.l942 tarih 37/6 Sayılı inançları birleştirme kararında açıkça vurgulanmıştır.
 
Ne var ki kira ilişkisi, bir hukuki fiil ( vakıa ) değil, bir hakkın doğumuna, değiştirilmesine veya ortadan kaldırılmasına neden olma niteliği itibariyle bir hukuki işlem ( muamele )dir. Bu nedenle, kiracılık iddiasının Hukuk Muhakemeleri Kanununun 200. vd. maddeleri uyarınca kanıtlanması gerektiği kuşkusuzdur.
 
Somut olayda, davalı Abuzar kiracılık savunmasında bulunmuş, ancak tanık olarak dinlenen davacının kardeşi Abdulkerim, taşınmazın davalılar tarafından kullanıldığının davacı tarafından bilinmediğini belirtmiş, dosyaya yansıyan diğer delillerle de, davacı ile davalılar arasında taşınmazın kiralanmasına dair bir anlaşmanın varlığı kanıtlanamamıştır.
 
Hâl böyle olunca, taraflar arasında bir kira ilişkisi bulunmadığı gözetilerek, davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirmeyle yazılı olduğu üzere hüküm kurulması doğru değildir.
 
SONUÇ : Davacı vekilinin temyiz itirazı açıklanan sebepten ötürü yerindedir. Kabulüyle, hükmün ( 6100 Sayılı Kanun’un geçici 3.maddesi yollaması ile ) 1086 Sayılı HUMK’un 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, alınan peşin harcın temyiz edene iadesine, 19.04.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. (- T.C. YARGITAY 1. HUKUK DAİRESİ E. 2014/16670 K. 2016/4758 T. 19.4.2016)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

Kategoriler

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.