Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerini yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

El Koyma Kararına İtiraz Dilekçesi Örneği

El Koyma Kararına İtiraz Dilekçesi

ADANA AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

DOSYA NO                   : … Esas

EL KOYMA KARARININ KALDIRILMASINI

TALEP EDEN SANIK : …. (T.C. No: …)

MÜDAFİİ                       : Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

KONU                             : Sanık … ve aile bireylerinin taşınır mallarına ilişkin el konulması kararının CMK madde 131 gereği muhafazasına gerek kalmaması sebebiyle iadesinin talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR   :

  1. … Cumhuriyet Başsavcılığının … tarih ve … Soruşturma sayılı yazıları ile; … Sulh Ceza Hakimliğinin … gün ve … sayılı kararında; sanık … ikametinde CMK 116 ve devamı maddeleri gereğince 1 defaya mahsus olmak üzere ARAMA YAPILMASI ve arama neticesinde ele geçirilmesi muhtemel dijital materyaller, silah, örgütsel dökümanlar gibi suç unsurlarına CMK 127 ve devamı maddelerince EL KONULMASI istenilmiştir.

  1. Bahsi geçen ilgi sayılı kararlar neticesinde; … eşi … ait 1 adet …marka … seri numaralı, … IMEI numaralı tuşlu cep telefonu ile bu telefona takılı vaziyette … ibaresi bulunan sim kart; … kendisine ait olduğunu beyan ettiği … marka … Seri numarası tam olarak okunamayan … IMEI numaralı cep telefonu ve bu telefona takılı vaziyette üzerinde … ibaresi bulunan sim kart; … kendisine ait olduğunu beyan ettiği … marka … seri numaralı … IMEI numaralı cep telefonu ve bu telefona takılı vaziyette üzerinde … ibaresi bulunan sim kart; 1 adet beyaz renkli … ibaresi bulunan … marka 8GB Flash Bellek; 1 adet üzerindeki yazıları okunamayan 16GB kapasiteli Flash Bellek; … marka siyah ve gri renkli …seri numaralı Dizüstü Bilgisayar muhafaza altına alınmıştır.

  1. Dosya muhteviyatından da anlaşılacağı üzere söz konusu taşınırlarla ilgili gerekli incelemeler yapılmış olmakla beraber herhangi bir suç unsuruna rastlanmamıştır. CMK madde 131 ‘’Şüpheliye, sanığa veya üçüncü kişilere ait el konulmuş eşyanın soruşturma, kovuşturma bakımından muhafazasına gerek kalmaması veya müsadereye tabi tutulamayacağının anlaşılması halinde re’sen veya istem üzerine geri verilmesine Cumhuriyet savcısı, hakim veya mahkeme tarafından karar verilir.’’ hükmü gereğince somut olayda marka/model/seri numarası yazılan taşınırların müvekkilim … iadesi gerekmektedir.

  • SONUÇ ve TALEP: Yukarıda izah etmeye çalıştığımız ve re’sen göz önünde bulundurulacak nedenlerle; müvekkilim … ve aile bireylerinin ikametinde yapılan arama neticesinde el konulan taşınırlar hakkında EL KOYMA KARARININ İTİRAZEN KALDIRILMASINI ve bahsi geçen taşınırların tarafımıza İADE EDİLMESİNİ saygılarımla arz ve talep ederim. (Tarih)

   …

     Müdafii

                                                        Av. …

                                   

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 18 Ocak 2020 00:10

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.