El Konulan Pasaportun İadesi Talebi

Oca 18, 2020 | İdare Hukuku Avukatlığı

 T.C. ……. VALİLİĞİ

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ’NE

 

KONU: El konulan pasaportun iadesi talebidir.

AÇIKLAMALAR

İş bu dilekçem ek kısmında bilgilerini sunmuş olduğum pasaportuma sayın idarenizce el konulmuş bulunmaktadır.

Her ne kadar hakkımda açılmış ve karara çıkmış olan …… … Ağır Ceza Mahkemesi 2017/… E.  2018/… K. sayılı dosyasında verilen BERAAT kararı ile birlikte daha önce pasaportumun iadesi hakkında başvuruda bulunmuş olsam da mevcut bu başvurum menfi sonuçlanmıştır.

Haksız bir şekilde yapılan soruşturma ve kovuşturmaların tamamlanıp BERAAT etmiş olmama rağmen pasaportumun iade edilmemesi geri dönüşü olmayan hak kayıpları yaşamama sebep olmaktadır. Uluslararası ticaretle uğraşan şirket sahibi bir iş insanı olarak yurtdışında yapılan fuar vb. etkinliklere, iş toplantı ve görüşmelerine katılmam icab etmektedir. Pasaportumun iade edilmemesi ticari hayatımı olumsuz etkilemekte, şirketimiz bünyesinde istihdam edilen çalışan yaklaşık 100 kişi ve dolayısı ile bu kişi ailelerin mağduriyetine sebebiyet vermektedir.

  Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Kanunlarına bağlı bir Türk Vatandaşı olarak yerleşme ve seyahat özgürlüğüme, pasaportumun iadesi işlemi yapılmadığı için hiçbir yargı kararı olmadan idari olarak engel olunmaktadır. Söz konusu yukarıda belirtmiş olduğum, ekte sunmuş olduğum gerekçeli BERAAT kararı ile birlikte sayın mahkeme yurtdışı çıkış yasağı yahut adli kontrol kararı vermemiştir. Mevcut bu halde pasaportumun iadesinin yapılmaması hukuka aykırılık teşkil edecektir. Öyle ki 7188 sayılı kanun ile 5682 sayılı Pasaport Kanunda değişiklik yapılmış EK MADDE 7-  Millî güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı nedeniyle;

A) 20/7/2016 tarihli ve 2016/9064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ilan edilen olağanüstü hal kapsamında kabul edilen kanunlar uyarınca kamu görevinden çıkarılmaları veya rütbelerinin alınması nedeniyle pasaportları iptal edilenler ile haklarında pasaport verilmemesine yönelik idari işlem tesis edilmiş olanlardan,

B) 18/10/2016 tarihli ve 6749 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 5 inci maddesi ve 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 35 inci maddesi uyarınca pasaportları iptal edilenler ile haklarında pasaport verilmemesine yönelik idari işlem tesis edilmiş olanlardan,

C) Mahkemelerce yurt dışına çıkmaları yasaklananlar hariç olmak üzere bu Kanunun 22 nci maddesi uyarınca pasaportları iptal edilenler ile haklarında pasaport verilmemesine yönelik idari işlem tesis edilmiş olanlardan,

haklarında aynı nedenlerden dolayı; devam etmekte olan herhangi bir idari veya adli soruşturma veya kovuşturma bulunmayanlara, kovuşturmaya yer olmadığına, beraatine, ceza verilmesine yer olmadığına, davanın reddine veya düşmesine karar verilenlere, mahkûmiyet kararı bulunanlardan cezası tümüyle infaz edilenlere veya ertelenenlere, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilenlere, başvurmaları hâlinde kolluk birimlerince yapılacak araştırma sonucuna göre İçişleri Bakanlığınca pasaport verilebilir.” Açık hükmü eklenmiştir.

Yukarıda bahsetmiş olduğum bu beyanlarım doğrultusunda pasaportumun iadesi için idari işlem yapılmasını, iş bu başvurumun reddi halinde söz konusu red kararının tarafıma tebliğ edilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.31.10.2019                     

EKLER;

  • Pasaport bilgilerini içerir fotokopi,
  • ……… . Ağır Ceza Mahkemesi 2017/… E. – 2018/… K. Sayılı Gerekçeli Kararının aslı gibidir sureti.

ADRES            :

T.C. Kimlik No :

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

1 Yorum

  1. hüseyin BALTACIOĞLU

    sayın saim karalaş, el konulan pasaportumla ilgili ”kovuşturmaya gerek olmadığına dair kararla” ilgili nüfus müdürlüğününe yazdığım dilekçelerden sonuç alamamış ancak sizin sitenizdeki örnek dilekçenizi kullanarak yazdığım dilekçem çok etkili oldu ki 5 gün sonra bu şerk kaldırıldı. Bu yüzden size teşekkürlerimi bir borç biliyorum.

    Yanıtla

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

Kategoriler

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.