Aklınıza takılan başka detaylar mı var?

Günlük 10.000'i aşkın ziyaretçisi olan hukuk forumunda sorularınızı gündeme getirebilirsiniz.

HUKUK FORUMU

Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

El Konulan Cep Telefonunun İadesi Talebi

Savcılık tarafından el koyulan cep telefonunun iadesi dilekçesi nasıl hazırlanır? Dijital materyallar nasıl iade alınır? El konulan telefonun iadesi 2020 yılı için ne şekilde talep edebilir? Bu yazımızda el konulan cep telefonunun iadesi talebini ve dilekçesini ele aldık.

El Konulan Cep Telefonunun İadesi Dilekçesi

ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

SORUŞTURMA NO            :

İSTEMDE BULUNAN

ŞÜPHELİ:

KONU: El konulan telefonun iadesi isteminden ibarettir.

AÇIKLAMALAR    :

1-) Yukarıda adı geçen soruşturma dosyasında, tarafıma ait olan … nolu- Samsung S9 Edge model cep telefonu muhafaza altına alınıp, el konulmuştur.  Benim üzerime isnat edilen suçlamayla ilgili hiçbir eylemim ve kastım bulunmamaktadır. Zaten dosya incelendiğinde de bu suçun unsurlarının oluşmadığı açıkça görülecektir. Bu sebeple el konulma işlemi usul ve yasaya aykırıdır.

2-) El konulan cep telefonumda müşterilerimin telefon numaraları mevcut olup, cep telefonunu sürekli olarak kullanmaktayım. Kuaförlük mesleğini iştigal etmem sebebiyle müşterilerim sürekli olarak işbu telefondan tarafıma ulaşmaktadır. Bu durum beni ekonomik olarak ciddi şekilde etkilemektedir. Halihazırda borçlarımın olması sebebiyle icralık duruma düşmekteyim. El konulan telefonumun yediemin olarak tarafıma iade edilmemesi telafisi zor zararlara yol açmaktadır.

3-) Telefonuma el konulması kararında belirtilen suçlama ile ilgili olarak şahsımın herhangi bir ilgi ve alakası bulunmamaktadır. Nitekim ilgili cep telefonumun da bedelini ödemek sureti ile usulüne uygun bir biçimde satın almış bulunmaktayım. Bu nedenle el koyma kararı ve işlemi neticesinde şahsım mağdur edilmiş ve anayasal bir hak olan MÜLKİYET HAKKIMIN da zedelenmesi söz konusu olmuştur.

4-) Telefon üzerinde gerekli yasal inceleme ve aramalar yapılmıştır. Dosya muhteviyatından da anlaşılacağı üzere söz konusu taşınırlarla ilgili gerekli incelemeler yapılmış olmakla beraber herhangi bir suç unsuruna rastlanmamıştır. Telefonumun halen muhafaza altında olmasının bir faydası bulunmamaktadır. Bu sebepten dolayı daha fazla mağdur olmamam için, bi hakkın veya teminat mukabili telefonumun tarafıma teslimini isteme zarureti hasıl olmuştur.   Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 131. Maddesinde El Konulan Eşyanın İadesi şartları düzenlenmiştir. (M.131 – (1) Şüpheliye, sanığa veya üçüncü kişilere ait el konulmuş eşyanın, soruşturma ve kovuşturma bakımından muhafazasına gerek kalmaması veya müsadereye tabi tutulmayacağının anlaşılması halinde, re’sen veya istem üzerine geri verilmesine Cumhuriyet savcısı, hâkim veya mahkeme tarafından karar verilir. İstemin reddi kararlarına itiraz edilebilir.(2) 128 inci Madde hükümlerine göre el konulan eşya veya diğer malvarlığı değerleri, suçtan zarar gören mağdura ait olması ve bunlara delil olarak artık ihtiyaç bulunmaması halinde, sahibine iade edilir.) Dosya kapsamında işbu şartların oluştuğu görülmektedir.

6-) Yukarıda açıklamaya çalıştığım sebeplerle, usul ve yasaya aykırı olarak el konulan telefonun tarafıma verilmesi için işbu dilekçeyi sunma zarureti doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLERİ         : CMK ve ilgili mevzuat.

SONUÇ ve TALEP                : Yukarıda izah etmeye çalıştığımız ve re’sen göz önünde bulundurulacak nedenlerle; şahsım üzerinde yapılan arama neticesinde el konulan telefon hakkında EL KOYMA KARARININ İTİRAZEN KALDIRILMASINI ve bahsi geçen telefonun tarafıma İADE EDİLMESİNİ saygılarımla arz ve talep ederim.

     İtiraz Eden (Şüpheli)

Bu yazıda yer alan “el koyulan cep telefonunun iadesi dilekçesi” Av. Saim İNCEKAŞ tarafından paylaşılmıştır. El koyma kararı ve itirazen kaldırılması sürecinde uzman bir ceza avukatı ile süreci yönetmeniz netice almanız açısından yararlı olacaktır. 

Son düzenleme tarihi 21 Eylül 2020 02:11

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.