Eksik Ödenen Araç Değer Kaybı Bedeli Nedeniyle Sigortaya Başvuru

Mar 5, 2019 | Tazminat Davası Avukatlığı

SİGORTA A.Ş.

                                                                                   İSTANBUL

 

 

TALEPTE BULUNAN        :

VEKİLİ                                  : Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA                                 

TALEPTE BULUNULAN  :SİGORTA A.Ş.

ADRESİ                                  :

KONU                                    : plakalı araçta meydana gelen değer kaybının ödenmeyen bakiye  tutarın tarafımıza ödenmesi talebi hakkında.

AÇIKLAMALAR

……….  poliçe numarası ile şirketinize sigortalı ………… plaka sayılı araç …….. tarihinde müvekkilimize ait ……….  plaka sayılı araca çarparak maddi hasarlı trafik kazası meydana gelmesine sebebiyet vermiş, sigortalınız araç tramer kaydına göre yüzde yüz kusurlu bulunmuş, müvekkil aracında oluşan hasar/zarar nedeniyle  müvekkilin aracının değeri düşmüştür.   Bu sebeple  durumu izah eder ve talebimizi içerir  ………….tarihinde tebliğ aldığınız başvurumuz üzerine şirketinizce sigortalınız ZMMS poliçesi kapsamında tarafımıza araç değer kaybı tutarı olarak ………….tarihinde ………… ödenmişse de yapılan bu ödeme tutarı  hatalı hesaplamanız nedeniyle eksik ve kısmi ödeme olup dolayısıyla araç değer kaybı zararımız şirketinizce tarafımıza tam ödenmemiştir. Şöyle ki;

a -)  Müvekkil aracında sağ arkaya doğru marşpiyel doğrultma ve boyama yapılmış olup şirketinizce bunlar hesaplamamıştır, dolayısıyla bunlar yönünden araç değer kaybı eksik hesaplanmıştır.

 

b -)  …………

 

Fakat belirtmek isteriz ki; Danıştay 15. Dairesince 15/11/2015 tarihinde 2015/5277 Esas sayılı dosyada; Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartların Ek-1 “Değer Kaybı Hesaplaması”nın “2-Teminat Dışında Kalan Haller” üst başlığı altında 2. ve 6. bentleri  yönünden yürürlüğünün durdurulması kararı verilmiş  ve yapılan itirazlar üzerine Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu YD İtiraz No: 2016/1723 sayılı kararıyla itirazların reddiyle söz konusu yürütmenin durdurulmasının devamına karar vermiştir.“2-Teminat Dışında Kalan Haller” üst başlığı altında;’’  yer alan  2.bent   ‘’Ana iskelet ve şaside hasar olmaksızın, vidalı parçalarda yapılan onarım/değişim ile giderilebilen hasarlar’’ düzenlemesinin yürütmesinin durdurulmasıyla, bu bentte geçen haller teminat dışı kapsamda olmaktan çıkarılmıştır. Teminat içi hal kapsamına girmiştir.Bu bentte yer alanlar (vidalı parçalarda yapılan onarım/değişim) araç değer kaybı hesaplamalarına dahil edilmelidir ve fakat yürütmenin durdurulması kararı ile  Genel Şartlar Ekindeki  değer kaybı hesaplama formülasyonu (vidalı parçalarda yapılan onarım/değişimi hesaplamadığından/hesaplayamadığından) uygulama yeteneğini kaybetmiş olup  araç değer kaybı hesabında zararımızı arttırıcı olan; (VİDALI PARÇALARDA YAPILAN ONARIM (her türlü boyama, kesme, çekme, doğrultma) VE DEĞİŞİM  İLE GİDERİLEBİLEN HASARLARI DA KAPSAR)  KTK 90. Maddesi uyarınca genel hükümler (piyasa koşulları) esas alınarak hesaplama yapılmalıdır. Belirttiğimiz istikamette müstakar Yargıtay kararları ve Bölge Adliye Mahkemeleri kararları mevcuttur.

 

ZMMS Genel Şartlar eki Değer Kaybı hesaplamasına göre yapılmış olan hesaplamaya muteriziz, araç değer kaybı zararımız için piyasa koşullarına göre hesaplama yapılmalıdır, tarafınızca yapılan ödeme serbest piyasa koşullarına göre doğrudan ve gerçek zararımız olan araç değer kaybı zararımızı karşılamamaktadır. Kaldı ki kabul anlamına gelmemek kaydıyla .  ödemenize esas aldığınız ZMMS Genel Şartlar eki Değer Kaybı hesaplamasına göre dahi hesaplamanızın belirttiğimiz a ve b kaynaklı hatalı/eksik hesaplama olduğu kanaatindeyiz.

 

Belirttiğimiz a ve b  kaynaklı değer kaybı hesaplamalarının da yapılarak çıkacak bakiye bedelin tarafımıza ödenmesi gerekmektedir. Bu durumda şirketinizce genel şartlar ekinde ki değer kaybı hesaplama yöntemiyle belirleyerek tarafımıza yaptığınız . ödeme hatalı, eksik ve kısmi ödemedir.  Yukarıda zikrettiğimiz üzere a ve b  kaynaklı hesaplamayla şirketinizce (vidalı parçaları da kapsar) şekilde genel hükümler (piyasa koşulları)  esas alınıp yeniden hesaplama yapılarak, değer kaybı için yaptığınız hatalı/eksik ve kısmi ödeme haricinde, çıkacak olan  araç değer kaybı bakiye tutarın;  iş bu talep yazısının tarafınıza tebliği tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ekte bulunan  vekaletnamede ki yetkilere (ahzu kabz,vd.) istinaden adıma olan  Ziraat Bankası, ……………..IBAN/Hesabıma ödenmesi/yatırılmasını aksi halde yasal yollara başvurulacağı hususunu tarafınıza saygı ile bildiririz. ………

Vekili

EKLER: 1- Vekaletname                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Av

               2- Gerekli tüm evraklar/kayıtlar kısmi ödeme yaptığınız

                  Hasar dosyasında sunulu ve mevcuttur. Ayrıca  ilk

                  başvurumuzda şirketinize sunulmuşlardır.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.