Eksik Metrekare Nedeniyle Ayıplı İfa Durumunda Bedelde İndirim Metodu

Ağu 11, 2020 | Taşınmaz Satış Vaadi

Eksik Metrekare Nedeniyle Ayıplı İfa Durumunda Bedelde İndirim Nasıl ve Hangi Oranda Yapılır?

Bu indirim miktarı taraflardan birinin diğerinden daha fazla zarar görmesini engelleyen bir metot olan ve dairenin istikrar kazanan uygulama ve içtihatlarına göre kabul gören nisbi metot uygulanarak bulunması gerekir. Nisbi Metod ise; Ödenecek Bedel=(Kararlaştırılan BedelxAyıplı Değer)/Ayıpsız Bedel şeklinde orantı kurularak yapılması gereken yöntemdir.

İlgili yargıtay kararı şu şekildedir:

Taraflar arasındaki ayıplı mal-alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün davalı avukatınca duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde davalı vekili avukat Gülbahar Akan geldi, davacı taraftan gelen olmadığından duruşmaya başlanılmış ve hazır bulunan avukatın sözlü açıklaması dinlenildikten sonra karar için başka güne bırakılmıştı. Bu kez temyiz dilekçesinin süresinde olduğu saptanarak dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

Davacı, davalıdan 8.9.2008 tarihinde inşaat halinde iken satın aldığı büronun 63 metrekare olduğu beyan ve taahhüt edildiğini, bu metrekare yer için toplam 118.800 Euro ödediğini, taşınmaz teslim edildikten sonra, mesleğinin gereği tadilat yaptırırken yapılan ölçümde 57.31 metrekare olduğu anlaşıldığını, 5.1.2010 tarihinde yaptırdığı tespitte de bu durumun doğrulandığını bildirerek ayıp oranında satış bedelinden indirim yapılarak şimdilik 10.000 TL nin tahsilini talep etmiş,18.4.2011 tarihli ıslah dilekçesi ile 21.457,40 TL nin sözleşme tarihinden itibaren en yüksek mevduat faizi ile tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece davanın kabulü ile 10.000 TL nin dava tarihinden itibaren 11.457,40 TL nin ıslah tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte tahsiline karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2-Dosyanın incelenmesinden ve toplanan delillerden davalının yaptırdığı inşaattan 4 numaralı bağımsız bölümün 8.9.2008 tarihli satış sözleşmesi ile davacıya satıldığı, satış anında taşınmazın inşaat halinde olduğu, tapunun 2010 yılında bilahare verildiği, taşınmazın teslimini müteakip davacı yapacağı işe uygun tadilat yaptırırken taşınmazın 63 metrekare olmadığını fark edip 5.1.2020 tarihinde tesbit yaptırdığı, ayıp oranında satış bedelinden indirim yapılması için eldeki davayı açtığı anlaşılmaktadır.

Davalı taraf taşınmazda asansör eklenmesi ve koridorun genişletilmesi nedeniyle davacının işyerinde bir miktar daralma olduğunu ancak davacıya 63 metrekare yer taahhüt etmediğini, yapılan değişikliklerin taşınmaza değer kattığı halde fark istemediğini, süresinde ihbar yapılmadığını savunarak davanın reddini dilemiştir.

Taraflar arasında düzenlenen sözleşmede metrekare hususu yer almamış ise de sözleşmeye ekli kat planında 63 metrekare olarak gösterilmiş,nitekim yapılan keşif ve bilirkişi raporu ile de taşınmazın 57.31 metrekare olduğu anlaşılmaktadır. Davalı tarafta savunmasında metrekarenin daha sonra binada yapılan değişiklikler nedeniyle davacı taşınmazında daralmalar olduğunu kabul etmektedir. Bu durumda davacının ödediği satış bedelinden ayıp oranında indirim yapılması gerekir. Bu indirim miktarı taraflardan birinin diğerinden daha fazla zarar görmesini engelleyen bir metot olan ve dairenin istikrar kazanan uygulama ve içtihatlarına göre kabul gören nisbi metot uygulanarak bulunması gerekir. Nisbi Metod ise; Ödenecek Bedel=(Kararlaştırılan BedelxAyıplı Değer)/Ayıpsız Bedel şeklinde orantı kurularak yapılması gereken yöntemdir. Mahkemece bu yöntem kullanılarak indirilecek bedelin tespiti gerekirken yazılı şekilde metrekare değeri esas alınarak hesap yapılması usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.

SONUÇ:Yukarıda 1. bentte açıklanan nedenlerle davalının sair temyiz itirazlarının reddine, 2.bentte açıklanan nedenle kararın davalı yararına BOZULMASINA, 990,00 TL duruşma avukatlık parasının davacıdan alınarak davalıya ödenmesine, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, 16.01.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi. ( YARGITAY 13. Hukuk Dairesi ESAS NO: 2012/5277 KARAR NO: 2013/681)

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.