Aklınıza takılan başka detaylar mı var?

Günlük 10.000'i aşkın ziyaretçisi olan hukuk forumunda sorularınızı gündeme getirebilirsiniz.

HUKUK FORUMU

Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Eksik Kira Ödemesi İhtarname Örneği

ADANA ( ) NOTERLİĞİ’ NE

İHTARNAME

İHTAR EDEN                      :                                             

İHTAR EDİLEN                  :

KONU                                   :… ile yapılan kira akdinde belirtilen kira bedelinin eksik yatırılması sebebi ile ödenmeyen 198,89TL  kira parasının ödenmesi istemli, ödenmemesi halinde gerekli yasal işlemlere başvurulacağına ilişkin ihtarnamedir.

AÇIKLAMALAR:

1-)… ile 01.05.2016 tarihli 10(on) yıllık kira akdi düzenlenmiştir. Kira sözleşmesinin 4. Maddesine göre, Kira parası devam eden yıllarda Türkiye İstatistik Kurumu’nun ilgili kira artış ayında on iki aylık ortalamalara göre (yıllık) açıklayacağı hesabıyla artırılacaktır. Kira bedelinin artırılması her yılın nisan ayı kirasında uygulanacaktır.

2-) .. yılı Mart ayı kira bedeli olarak 08.04.2019 tarihinde net ….TL tarafımıza yatırmıştır. Türkiye İstatistik Kurumuna göre 2019 Nisan ayında açıklanan üfe oranı yıllık %30.12 ve tüfe oranı yıllık %19.50’dir. Nisan ayı kirasındaki artış oranı kira sözleşmesine göre ….dir. Kısaca artırılması gereken oran…’dir. Bu oranın uygulanması ile nisan ayı kira bedeli net ….TL’dir. Ancak 07.05.2019 tarihinde yatırılan nisan ayı kira bedeli net …..3TL’dir. Nisan ayı kira bedeli 198,89TL eksik yatırılmıştır.

3-) Eksik yatırılan kira bedelini iş bu ihtarnamenin tarafınıza ulaştığı gün içerisinde tarafıma yatırılmasını, ödeme yapılmaması durumunda; ödemenin yapılması için gerekli yasal merciilere başvuruda bulunacağımı tarafınıza ihtar ederim.

İhtar Eden

SAYIN NOTER;

Üç suretten ibaret olan işbu ihtarnamenin bir suretinin dairenizde saklanmasını, bir suretinin muhataba possta tebliğini ve muhataba tebliğ şerhini havi bir suretinin de tarafıma verilmesini saygı ile ihtar eden olarak talep ederim. ….

Av. Saim İNCEKAŞ – Adana Merkezli Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 17 Ocak 2020 17:16

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.