Eksik Katılma Alacağı Dava Dilekçesi

Eksik Katılma Alacağı Dava Dilekçesi

NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI: 

DAVALI:

DAVA KONUSU: Eksik Katılma Alacağı Davası

DAVA KONUSUNUN

DEĞERİ: X TL (Harca Esas Değer)

DAVANIN DAYANDIĞI

VAKIALAR:

 • Davalı eşim ile X tarihinde evlendik. Bu evliliğimizden X doğumlu X ile X doğumlu X adlı iki çocuğumuz dünyaya gelmiştir. (Ekli belge: 1)

 • X Aile Mahkemesinin X karar sayılı karan ile (Ekli belge: 2) evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle (TMK md 166 f. I-II) boşandık. Aramızdaki edinilmiş mallara katılma rejimi boşanma davasının açıldığı tarih olan X tarihinden itibaren sona ermiş bulunmaktadır. (TMK md 225 f. II)

 • Boşanma kararının kesinleşme tarihi olan X tarihinden itibaren TMK md 178 hükmünde öngörülen 1 yıllık süre içinde açtığımız katılma alacağına ilişkin davada 500. 000 TL katılma alacağımız olduğu belirlendi ve bu karar temyiz edilmeyerek kesinleşti. (Ekli belge: 3)

 • Eşim X katılma alacağımızın 400.000 TL olan bölümünü ödedi. Eksik katılma alacağımız olan 100.000 TL borçlu eşin malvarlığından karşılanamamıştır.

 • Edinilmiş mal grubu ile edinilen X parselde tapuya kayıtlı bulunan taşınmazın X numaralı bağımsız bölümü eşim X tarafından davalıya mal rejimi sonlanmadan önce bağışlanmıştır. (Ekli belge: 4)

 • Tasfiye sırasında, borçlu eşin malvarlığı katılma alacağını karşılamadığı takdirde, alacaklı eş edinilmiş mallarda hesaba katılması gereken karşılıksız kazandırmaları bunlardan yararlanan üçüncü kişilerden eksik kalan miktarla sınırlı olarak isteyebileceğinden (TMK md 241) eksik katılma alacağımız için dava açmak zorunda kaldık.

DELİLLER: Nüfus aile kayıt tablosu, tapu kayıtları, boşanma kararı, katılma alacağı dosyası.

HUKUKİ SEBEPLER : 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun m. 4, TMK md 241.

TALEP SONUCU: Yukarıda açıkladığımız sebeplerle davanın kabulü ile 100.000 TL eksik katılma alacağımızın yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederim. Tarih

Davacı Vekili

Av.

EKLİ BELGELER :

(HMK md 121)

 • Nüfus aile kayıt tablosu
 • Boşanma kararı
 • X Aile Hukuk Mahkemesi X karar sayılı dosyası.
 • Tapu kayıt örneği
 • Vekaletname

Son düzenleme tarihi 15 Mart 2020 20:48

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulur.