Bir Sayfa Seçin

Ekonomik Şiddet Nedeniyle Boşanma Dava Dilekçesi

NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE

 

DAVACI: 

VEKİLİ:   

DAVALI:  

DAVA KONUSU              : Evlilik Birliğinin Ekonomik Şiddetle Sarsılması Sebebiyle Boşanma Davası

DAVANIN DAYANDIĞI

VAKIALAR:

 • Davalı eşim ile X tarihinde evlendik. Bu evliliğimizden X doğumlu Nalan ile X doğumlu X adlı iki çocuğumuz dünyaya gelmiştir.

 • Davalı ile X tarihinden beri birlikte X’da yaşamakta olduğumuzdan boşanma davamızı davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturduğumuz yer (Ekli belge: 2) mahkemesi olan (TMK md 168) Ankara mahkemelerinde açıyoruz.

 • Davalı eşim sürekli olarak kumar oynamakta (Ekli belge: 3), ödemeyeceği miktarda borçlanmakta (Getirtilecek belge: 1) ve eve haciz gelmesine (Getirtilecek belge: 2) sebebiyet vermektedir. Davalı eşimin ekonomik şiddete yönelik ve süreklilik taşıyan davranışları (Ekli belge: 3) sebebiyle evlilik birliğimiz ortak hayatı sürdürmemiz beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış durumdadır.

DELİLLER: Nüfus aile kayıt tablosu, tanık anlatımı, yerleşim yeri belgesi, banka kayıtlan, icra memurluğu evrakı.

HUKUKİ SEBEPLER : 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun m. 4, TMK m. 166 f. I, 169, 174, 175, 182, 336.

TALEP SONUCU:

Yukarıda açıkladığımız sebeplerle davanın kabulü ile:

 • Evlilik birliğinin ekonomik şiddetle sarsılması sebebiyle (TMK m. 166 I) taraflann boşanmalanna,
 • Küçük X’in velayetinin (TMK m. 336 f. III) davacı annesine verilmesine,
 • Davalı ile küçük Selim’in her ayın 1. ve 3. haftaları Cumartesi günü saat 00 ile izleyen Pazar günü saat 17.00 arası, Dini Bayramların 2. günü saat 00 arası, sonu tek rakamla biten yılların Ulusal Bayram günleri saat 00 arası, Babalar Günü saat 09.00-17.00 arası, Yarıyıl tatilinde bulunan 1 Şubat günü saat 09.00 ile 10 Şubat günü saat 17.00 arasında, Yaz tatili
  olan 1 Temmuz günü saat 09.00 ile 15 Temmuz günü saat 17.00 arasında, sonu tek rakamla biten yıllarda küçük Selim’in doğum günü olan 21 Ekim günü 00 arasında kişisel ilişki (TMK m. 182 f. I) kurmasına,
 • Davacı eş için dava tarihinden itibaren aylık 1.500 TL tedbir nafakasının (TMK md 169), hükmün kesinleşmesi tarihinden itibaren aylık 2.000 TL yoksulluk nafakasının (TMK md 175)
 • Küçük X için dava tarihinden itibaren aylık 1.500 TL tedbir nafakasının (TMK md 169), hükmün kesinleşmesi tarihinden itibaren aylık 1.500 TL iştirak nafakasının (TMK md 182 f. II)
 • Davacı eş için hükmün kesinleşmesi tarihinden itibaren yürütülecek yasal faizi ile 500. 000 TL maddi tazminatın (TMK md 174 f. I)
 • Davacı eş için hükmün kesinleşmesi tarihinden itibaren yürütülecek yasal faizi ile 500. 000 TL manevi tazminatın (TMK md 174 f. II) davalıdan alınarak davacıya verilmesine saygı ile arz ve talep ederim. tarih

Davacı Vekili
Av. 

 

EKLİ BELGELER :

(HMK md 121)

 • Nüfiıs aile kayıt tablosu
 • Yerleşim yeri belgesi
 • Tanık listesi
 • (Vekil varsa) Noter tarafından onaylanan ya da düzenlenen vekâletname aslı veya avukat tarafından onaylanmış aslına uygun örneği (HMK md 76 f. I)

GETİRTİLECEK BELGELER:

(HMK m. 121,195,197 f. II, III)

 • İş Bankası X Şubesi X tarihli borçlanma evrakı
 • X İcra Memurluğu X sayılı evrakı
Son Güncelleme Tarihi