EHLİYETE EL KOYMA İTİRAZ DİLEKÇESİ

Mar 8, 2019 | İdare Hukuku Avukatlığı

Ehliyete El Koymaya İtiraz Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

ADANA NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ’NE

Gönderilmek Üzere

KOZAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE 

YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR

DAVACI                    :

DAVALI                     : …. VALİLİĞİ

KONU                        : … Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü … Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği …  tarihli … tutanak seri numarası ve …. tutanak sıra numaralı idari para cezasına istinaden verilen 6 Ay süreliğine verilen ehliyetimin geri alınması işleminin iptali.

YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEBİM HAKKINDA

Hakkımda sürücü belgesinin iptali işlemi telafisi güç zararlar doğuracaktır zira mesleğim gereği araç ile ulaşımımı sağlamamdan dolayı sürücü belgesinin iptali telafisi güç zararlar doğuracaktır. Yapılan idari işlem açıkça hukuka aykırıdır zira 25/02/2019 günü ssat … sıralarında … Mahallesinde …Bölge Trafik ekiplerince yapılan alkol kontrolünde 1.23 promil alköllü olduğum tespit edilmiştir. Tarafımca bu tespit edilen 1.23 promile itiraz edince ek olarak … Devlet Hastanesine gidilerek 25.02.2019 günü saat: 23:21’de aldırmış olduğum alkol raporunda 0,28 promil alkollü olduğum tespit edilmiştir. Alınan iki adet alkol raporunun arasında 66 dakikalık fark olduğu raporlarda sabittir. Bu sebeple sürücü belgesinin iptali AÇIKÇA HUKUKA AYKIRIDIR.

 

Görüleceği üzere aleyhime uygulanmış işlem tamamen alkolmetre cihazından kaynaklanan hatadan gerçekleşmiştir.

 

ÖNCELİKLE VE ÖNEMLE YÜRÜTMENİN DURDURULMASINA KARAR VERİLMESİNİ VE YARGILAMANIN DURUŞMALI YAPILMASINI SAYGIYLA TALEP EDERİM.

AÇIKLAMALAR      :

1) … günü ssat .. sıralarında … Mahallesinde … Bölge Trafik ekiplerince yapılan alkol kontrolünde 1.23 promil alköllü olduğum tespit edilerek … Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü … Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği 25/02/2019  tarihli … tutanak seri numarası ve … tutanak sıra numaralı idari para cezasına istinaden verilen 6 Ay süreliğine verilen ehliyetimin geri alınmıştır.

2) … günü ssat .. sıralarında ..Mahallesinde …. Bölge Trafik ekiplerince yapılan alkol kontrolünde 1.23 promil alköllü olduğum tespit edilmiştir. Tarafımca bu tespit edilen 1.23 promile itiraz edince ek olarak … Devlet Hastanesine gidilerek 25.02.2019 günü saat: 23:21’de aldırmış olduğum alkol raporunda 0,28 promil alkollü olduğum tespit edilmiştir. Alınan iki adet alkol raporunun arasında 66 dakikalık fark olduğu raporlarda sabittir.

3) 2918 S.lı Karayolları Trafik Kanunu MADDE 48 Yapılan tespit sonucunda, 0.50 promilin üzerinde alkollü olarak araç kullandığı tespit edilen sürücüler hakkında, fiili bir suç oluştursa bile, 700 Türk Lirası idari para cezası verilir ve sürücü belgesi altı ay süreyle geri alınır. Hususi otomobil dışındaki araçları alkollü olarak kullanan sürücüler bakımından promil alt sınırı 0.21 olarak uygulanır. Alkollü olarak araç kullanma nedeniyle sürücü belgesi geri alınan kişiye, son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru beş yıl içinde; ikinci defasında 877 Türk Lirası idari para cezası verilir ve sürücü belgeleri iki yıl süreyle, üç veya üçten fazlasında ise, 1.407 Türk Lirası idari para cezası verilir ve sürücü belgeleri her seferinde beşer yıl süreyle geri alınır. Sürücü belgelerinin herhangi bir nedenle geçici olarak geri alınmış olması hâlinde belirtilen süreler, geçici alma süresinin bitiminde başlar. 

4) Yukarıda vermiş olduğum kanun maddesinde hususi otomobil dışındaki araçları alköllü olarak kullanan sürücüler bakımından promil alt sınır 0.21 olarak uygulanır uygulanır. Alköl denetimin gerçekleştiği gün hususi araç kullanmaktaydım. Kanuna göre 0.50 promil alkölün üzerinde tespitin yapılması gerekmektedir. Oysa ki itirazım sonucu … Devlet Hastanesi alkol raporunda 0.28 promil alkol çıktığı ortadadır. Sayın Mahkemenizce … Devlet Hastanesinden istenecek alkol raporundan da bu durum ortaya çıkacaktır.

5) Danıştay 15. İdare Mahkemesi 2015/4603 E. 2015/6018 K. 14/10/2015 Tarihli kararında Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığı’nın 25.11.2008 tarih ve 342 sayılı yazısında da; zamanla orantılı olarak kan-alkol düzeyindeki azalma ile ilgili yapılan araştırmalarda, kan alkol düzeyinin bir saatte 12-20 mg/dl azaldığı, adli vakalarda, Adli Tıp Kurumu 5. İhtisas Kurulu’nca ortalama olarak kan alkol düzeyinin bir saatte 15 mg/dl ( 0,15 promil ) azaldığının kabul edildiği belirtilmiştir. Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığı’nın 25.11.2008 tarih ve 342 sayılı yazısında da; zamanla orantılı olarak kan-alkol düzeyindeki azalma ile ilgili yapılan araştırmalarda, kan alkol düzeyinin bir saatte 12-20 mg/dl azaldığı, adli vakalarda, Adli Tıp Kurumu 5. İhtisas Kurulu’nca ortalama olarak kan alkol düzeyinin bir saatte 15 mg/dl ( 0,15 promil)azaldığının kabul edildiği belirtilmiştir. 
Olayda, davacının alkol oranının belirlenmesine ilişkin, görevli trafik ekiplerince yapılan ölçüm ile sağlık kuruluşunda yapılan ölçüm arasında geçen 1 saat 22 dakikalık süre dikkate alındığında, Adli Tıp kurumunun anılan kararı uyarınca davacının ilk ölçüm sırasında yasal sınır üzerinde alkollü olamayacağı anlaşıldığından, dava konusu işlemlerde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmaktadır. Demektedir.

6) Yargıtay 12.Ceza Dairesinin vermiş olduğu  Esas No: 2016/3381 Karar No: 2016/9737 kararında Olaydan iki saat sonra alınan raporda 57 promil alkollü olan sanığın idaresinde bulunan araç ile, meskun mahal dışında bulunan 8.4 metre genişliğindeki, aydınlatmanın bulunmadığı çift yönlü düz yolda gece vakti seyir halinde iken, karşı şeritte seyreden 248 promil alkollü olan temyiz dışı diğer sanık idaresindeki motosikletin şerit ihlali yapması ve motosikletin farının yanmaması nedeniyle, kendi şeridinde seyreden sanığın aracının ön sol kısmı ile, temyiz dışı diğer sanık idaresindeki motosikletin ön kısmına çarpması neticesinde, 1 kişi kemik kırığı olacak şekilde yaralanmıştır. Kendi şeridinde seyreden sanığa atfedilecek bir kusur bulunmadığı, meydana gelen olayda temyiz dışı diğer sanığın tam kusurlu olduğu, 1 saatte alkol miktarının 0,12-0,20 promil arasında düştüğü dikkate alındığında, sanığın olay anında 100 promilin altında olduğu, ayrıca sanığın güvenli sürüş yeteneğini kaybettiğine dair başkaca bir delil veya tespit bulunmadığı dikkate alındığında, sanığın beraati gerekir. demektedir..Bu nedenle anılan ceza tutanağı usul ve yasaya aykırıdır.

7) Bu nedenle söz konusu hatalı olarak düzenlenen ceza tutanağı ve sürücü belgesi geri alma tutanağının iptaline karar verilmesini  ve yürümenin durulmasını talep  etmek sayın mahkemenizden hasıl olmuştur.

HUKUKİ DELİLLER : 25/02/2019 tarihli alkol denetimi sırasında alkolmetre rapor, .. tarihli … Devlet Hastanesi Alkol Raporu, Trafik İdari Para Cezası tutanağı, Alkol tutanağı, Jandarma Tutanakları, Bilirkişi, Tanık ve ikamesi caiz her türlü delil.

HUKUKİ NEDENLER: Karayolları Trafik Kanunu ve yasal her türlü mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM    :

Yukarıda arz edilen nedenlerle haklı davanın kabulü ile öncelikle yargılamanın uzun sürme ihtimali ve

araç kullanmak zorunda olmam nedeniyle,  ehliyetimi geri alabilmem için yürütmenin durdurulmasına, hakkımda tesis edilen ehliyetin 6 Ay süre ile geri alınması cezasının iptaline, yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim.05/03/2019

EK      :

İdari Para Cezasını Gösterir Belge

Devlet Hastanesi Alkol Raporu

Denetim sırasında alınan alkolmetre alkol raporu

   DAVACI

Dilekçenin Temelini Aldığı Yargıtay Kararları

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”2,4″ ihc_mb_template=”1″ ]deneme[/ihc-hide-content]

 

                                                                                                       

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

2 Yorumlar

 1. İbrahim

  Ne yaptin alabildin mi ehliyeti. Bende şuan böyle bi durumdayim alkolmetre üfledim 0.61 çikti. Bir saat sonra Hastahane gittim kan testi yaptirdim 0 promil çikti. Dilekçemi sulh ceza ilettim sonuçlanmasini bekliyorum.

  Yanıtla
 2. Kübra

  İyi günler,
  Söz konusu davanın idari yargıda açıldığı görülüyor. Uygulamada ne zaman idare mahkemesinde ne zaman sulh ceza hakimliğinde dava açıldığını tam olarak anlayamadım. Emsal kararlarda para cezası ile beraber geçici el konmaya itirazın da sulh cezada olması gerektiğine yönelik kararlar var. Bu ayrım tam olarak nasıl yapılıyor, neden idari yargıyı tercih ettiniz açıklarsanız çok sevineceğim.
  Saygılar

  Yanıtla

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank