Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Tasfiyesi Dava Dilekçesi

Mar 15, 2020 | Dilekçeler

Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Tasfiyesi Dava Dilekçesi

NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE

 

DAVACI:

DAVALI:

KONU: Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Tasfiyesi Davası

  • Davalı ile X tarihinde evlendik. (Ekli belge: 1) Mal rejimi sözleşmesi yapmadığımız için aramızda 1.1.2002 tarihinden itibaren edinilmiş mallara katılma rejimi (TMK. m. 202 f.I, 218-241) geçerli idi.

  • Davalı ile yapmış bulunduğumuz X tarihli mal rejimi sözleşmesi ile (Ekli belge: 2) mal ayrılığı rejimini kabul ettiğimizden aramızda geçerli bulunan edinilmiş mallara katılma rejimini değiştirmiş (TMK md 203) bulunuyoruz. Açıkladığımız sebeple aramızdaki edinilmiş mallara katılma rejimi mal rejimi sözleşmesi tarihi olan X tarihinden itibaren sona ermiş bulunmaktadır. (TMK md 225 f. I)

  • Edinilmiş mallara katılma rejiminin tasfiyesi (Ekli belge: 3) davalı ile anlaşma yoluyla gerçekleştirilemediğinden zorunlu olarak dava yolunu seçmek zorunda kaldık.

DELİLLER: Nüfus aile kayıt tablosu, tanık anlatımı, bilirkişi raporu.

HUKUKİ SEBEPLER: 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun m. 4, TMK m. 202, 203, 225, 226

TALEP SONUCU: Yukarıda açıkladığımız sebeplerle davanın kabulü ile edinilmiş mallara katılma rejiminin tasfiyesine karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederim. tarih

Davacı Vekili
Av. 

 

EKLİ BELGELER:

(HMK md 121)

Nüfus aile kayıt tablosu
X tarihli mal rejimi sözleşmesi
Edinilmiş mallara katılma rejimi süresince edinilen malların listesi.
Vekaletname

Edinilmiş Mallara Eklenecek Değerler:

Eşlerden birinin mal rejiminin sona ermesinden önceki bir yıl içinde diğer eşin rızası olmadan, olağan hediyeler dışında yaptığı karşılıksız kazandırmalar (edinilmiş mallarından).

Bir eşin mal rejiminin devamı süresince diğer eşin katılma alacağını azaltmak kastıyla edinilmiş mallarından yaptığı devirler (TMK 229/1.m).

Bu tür kazandırma veya devirlere ilişkin uyuşmazlıklarda mahkeme kararı, davanın kendisine ihbar edilmiş olması koşuluyla, kazandırma veya devirden yararlanan üçüncü kişilere karşı da ileri sürülebilir. (TMK 229/son)

Bu durumda alacaklı eş, işlemin iptalini isteyemeyecektir. İşlem geçerli olacaktır. Ancak, devredildiği tarihteki gerçek sürüm değerini borçlu eşten isteyecektir.

Edinilmiş mallara hesapta eklenecek olanların değeri, malın devredildiği tarihteki gerçek sürüm değerleri esas alınarak hesaplanır. (TMK 235/2.m)

Tasfiye sırasında borçlu eşin mal varlığı veya terekesi, katılma alacağını karşılamadığı takdirde, alacaklı eş veya mirasçıları, edinilmiş mallarda hesaba katılması gereken karşılıksız kazandırmaları bunlardan yararlanan üçüncü kişilerden eksik kalan
miktarla sınırlı olarak isteyebilir.(TMK 241/1.m)

Dava hakkı alacaklı eş veya mirasçılarının haklarının zedelendiğini öğrendikleri tarihten başlayarak bir yıl ve her halde mal rejiminin sona ermesinin üzerinden beş yıl geçmekle düşer.(TMK 241/2.m)

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Tasfiyesi Dava Dilekçesi

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.