Ecrimisil İhtarname Örneği

Bu yazımızda yer alan konu başlıkları şu şekildedir:

Ecrimisil İhtarname Örneği


ADANA 3. NOTERLİĞİNE

İHTAR EDENLER           :

VEKİLİ                             : Adana Avukat Saim İNCEKAŞ (Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA)

İHTAR EDİLEN              :

AÇIKLAMALAR             :

Tarafınız, tarafınızın ve müvekkillerimin kardeşi olan …’nin hissedar olduğu … mesken tipi taşınmazı murisin ölüm günü olan X tarihinden beri kullanmaktasınız.

Müvekkillerimin bu taşınmaz Üzerinde hisseleri bulunmakta olup müvekkillerimden izinsiz kullanmaktasınız. Bu ihtar tarafınıza ulaştığı tarihten itibaren 3 iş günü içerisinde ecrimisil haklarının ödenmesini ödenmediği takdirde hukuki yollara başvurulacağı ve tüm yargılama giderleri ile ücreti vekaletin tarafınıza bırakılacağı ihtar olunur.

SAYIN NOTER               :

3 suretten ibaret olan iş bu ihtarnamenin bir suretinin dairenizde saklanmasını, bir suretinin muhataba memur vasıtasıyla tebliğini, ve muhataba tebliğ şerhini adi bir suretini de tarafımıza verilmesini saygıyla arz ederim.

İHTAR EDENLER VEKİLİ
Avukat Saim İncekaş – Adana Avukatı

Ecrimisil Talebi İhtarname Örneği -2-

ADANA 8.NOTERLİĞİNE

İHTAR EDEN  :

VEKİLİ             :

MUHATTAP    :

KONU                    : Kiralanan mesken miras yolu ile tarafımıza intikal etmiş olup, Kira bedelinin tarafımıza ödenmesine ilişkin ihtarnamedir.

AÇIKLAMALAR

1– Yukarıda adresi verilen “X” de bulunan mesken tarafınızdan kiralanmıştır.

2- Söz konusu kiraladığınız meskene ilişkin kira kontratınızda müvekkillerim kiralayan sıfatı ile gözükmemektedir.

3- Ancak Gayri menkulün maliki, müvekkillerimin babası X tarihinde vefat etmiştir. Kiraladığınız gayrimenkul de müvekkillerime miras yoluyla intikal etmiştir. Müvekkillerimin gayri menkulde hisseleri bulunmaktadır.

4- Aşağıda müvekkillerimin hisseleri ve hesap numaraları bildirilmektedir.

Tarafınızdan ihtarnamenin tebliği tarihinden itibaren ödemeniz gereken ilk kira bedelinin  aşağıda belirtilen oranlar itibariyle hesap edilmesi ve bulunacak tutarın bundan sonra  müvekkillerimin hesabına yatırılması gerekmektedir.

SONUÇ            :

Söz konusu kiraladığınız ve kiracı sıfatı ile oturmakta bulunduğunuz gayri menkulde X in  X hissesi ve  X X hissesi bulunmaktadır. (toplam hisseleri 6/20’dir)

İş bu ihtarnamenin tebliği tarihinden itibaren ödemeniz gereken ilk kira bedelinin aşağıda belirtildiği şekilde yatırılması gerekmektedir.

1- Kira bedelinizin 3/20’sini X’in X no’lu hesabına yatırmanız

2– Kira bedelinizin 3/20’sini X’nin X no’lu hesabına yatırmanız gerekmektedir.

Kira bedelinde artış olması halinde yeni kira bedelinizin de söz konusu oran üzerinden hesaplanması ve aşağıda belirtilen hesap numaralarına başkaca ihtarnameye gerek kalmaksızın yatırılması gerekmektedir.

Kira bedellerinin yukarıda bahsedilen hesaplara yatırılmaması ya da eksik yatırılması halinde kira bedeli ödenmemiş kabul edilerek bu hususta kanuni yollarla işlem yapma hakkımızı saklı tuttuğumuzu ihtaren bildiririz.

Sayın Noter İş bu (  ) suret ihtarname ile hesap özetinin bir nüshasının dairenizde saklanmasını, birer nüshalarının muhataplara tebliğ edilip, tebliğ şerhini havi bir nüshasının da tarafımıza iadesini saygılarımla rica ederim.

Ek:

1-Vekaletname

2-Veraset ilamı

                                Vekili

Ecrimisil Talebi İhtarname Örneği

 

Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Ayrıca

Kadastro Tersimat Hatası Düzeltme Dava Dilekçesi

ADANA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE DAVACI: VEKİLİ: DAVALILAR: T.KONUSU: Kadastro tespiti sırasında yapılan ölçü, …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: