Ecrimisil İhbarnamesine İtiraz

Ecrimisil İhbarnamesine İtiraz

MALMÜDÜRLÜĞÜ’NE

Konu: X tarih -sayılı Ecrimisil İhbarnamesine itiraz,

X ili, .. İlçesi, .. Köyünde  bulunan 12 ada 12 parsel no.lu X m² yüzölçümlü Hazineye ait taşınmazın tamamını X tarihinden X tarihine kadar işgal ettiğim belirtilerek ilgili ihbarname ile adıma X TL ecrimisil bedeli gönderilmiştir. Bu ecrimisil bedelini kabul etmek mümkün olmadığından süresi içinde itiraz ediyoruz. Şöyle ki;

İdarenizin, ecrimisilin tespiti ve takdiri hesaplanırken esas alınan muhtemel gelirler gerçeklikten uzak olup kabulü mümkün değildir. Çünkü taşınmazın sahip olduğu yüzölçüm, nitelik, alt yapı, konumu ve işgalden önceki verimi ve mevcut verimi baz alınarak objektif  bir değerlendirme yapılmamıştır. Eğer ki objektif kıyaslamalar yapılıp  değerlendirme yoluna gidilse idi  köy sınırlarında yer alan X m2’lik bu taşınmaz için istenilen ecrimisil miktarının çok fazla olduğu anlaşılacaktır. Bu sebeple ecrimisil hesabı yapılırken belirtmiş olduğum kriterler esas alınmadan fahiş bir bedel çıkartılması hukuka aykırı olduğundan söz konusu ecrimisil bedeline itiraz ediyorum.

Taşınmazın; sahip olduğu yüzölçümü, niteliği, alt yapısı,konumu ve işgalden önceki verimi ve mevcut verimi gibi özellikleri objektif değerler esas alınarak yeniden hesaplama ve düzeltimi için gereğinin yapılmasını arz ederim. tarih

İsim-Soyisim

Adres:

Son düzenleme tarihi 4 Mayıs 2020 08:57

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.