E-Tebligat Ne Zaman Yapılmış Sayılır?

E-Tebligat Ne Zaman Yapılmış Sayılır

E-Tebligat Ne Zaman Yapılmış Sayılır?

Birçok avukatın e-tebligat sistemine geçmesiyle akıllara en çok takılan sorulardan birisi “e-tebligat hangi tarihte tebliğ edilmiş sayılır?” sorusudur. 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nda bu husus açıkça belirtilmiştir. E-tebligat alıcı kişinin adresine teslim edildikten 5 gün sonra tebliğ edilmiş sayılır.

İlgili Mevzuat:

Elektronik Tebligat Yönetmeliği 9. maddesinin 6. fıkrasına göre; “Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır.

İlgili Yargıtay Kararı:

E-tebligatta “açılma” veya “görülmenin” bir önemi yoktur. Yasal sürelere artı olarak 5 gün eklenir. Örneğin 2 haftalık cevap süresinin bitiminden itibaren 5 gün daha eklenir süreye. ( Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, 2018/4120 E. , 2018/6993 K. ) 

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.