Bir Sayfa Seçin

Duygusal Şiddet ve Psikolojik Baskı Nedeniyle Boşanma

TMK md 185 f. III hükmünde yer alan eşlerin şiddet içeren davranışlar eşlerin boşanma davasında (TMK md 166 f. I) aynı zamanda bir boşanma sebebi oluşturur.Eşlerin duygusal şiddetle ilgili davranışları uygulamada çeşitlilik göstermektedir. Evlilik birliğinin sarsılması sebebiyle boşanma davasında duygusal şiddet içeren davranışları aşağıdaki gibi ayırabiliriz;

Küçültücü davranmak,
Suçlayıcı davranmak,
Hakaret edici davranmak,
Sevgisiz davranmak,
Baskıcı davranmak,
İlgisiz davranmak,
Dışlayıcı davranmak,
Diğer sebepler.

Duygusal Şiddet İçerikli Yargıtay Kararları

Son Güncelleme Tarihi