Duygusal Şiddet Nedeniyle Boşanma Dava Dilekçesi

Kas 17, 2019 | Dava Dilekçesi

NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI                        :

VEKİLİ                          :

DAVALI                            : 

Müddeabih; dava edilen; davada taraflardan herbirinin, yargıçtan çözümlenmesini istediği, davaya neden olan çekişmenin konusu; örneğin, alacak davasında, dava konusu dava edilen miktardır.

“>

Hakkına tecavüz edildiği ileri sürülen kişinin (davacının), mahkemeye başvurarak hakkının mahkeme eliyle (hukuksal) korunmasını istemesidir; böylece, hak mahkeme (diğer deyişle, devlet) eliyle korunmuş olur.

“>DAVA KONUSU     : Evlilik Birliğinin Duygusal Şiddetle Sarsılması Sebebiyle

Eşlerden birinin istemi üzerine, yargıcın bu istemi yerinde görerek, eşler arasındaki evlilik ilişkisine son vermesi.

“>Boşanma Davası

DAVANIN DAYANDIĞI

VAKIALAR                      :

Davacı tarafından davanın kendisine yöneltildiği kişi; müddeaaleyh; müddeialeyh.

“>Davalı eşim ile 19.03.1985 tarihinde evlendik. Bu evliliğimizden 7. 11. 1986 doğumlu Nalan ile 21.10.1996 doğumlu Selim adlı iki çocuğumuz dünyaya gelmiştir. (Ekli

Vesika; yazılı delil; yazı; senet.

“>belge: 1)

 • Davacı tarafından davanın kendisine yöneltildiği kişi; müddeaaleyh; müddeialeyh.

  “>Davalı ile 28.4.1988 tarihinden beri birlikte Ankara’da yaşamakta olduğumuzdan

  Eşlerden birinin istemi üzerine, yargıcın bu istemi yerinde görerek, eşler arasındaki evlilik ilişkisine son vermesi.

  “>boşanma davamızı davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturduğumuz yer (Ekli

  Vesika; yazılı delil; yazı; senet.

  “>belge: 2) mahkemesi olan (TMK m. 168) Ankara mahkemelerinde açıyoruz.

 • Davacı tarafından davanın kendisine yöneltildiği kişi; müddeaaleyh; müddeialeyh.

  “>Davalı eşim sürekli olarak benimle alay ediyor, aşağılıyor ve beni başkalarının yanında

  Yaşının küçüklüğü nedeniyle medeni hakları kullanma yeteneği bulunmayan kişi.

  “>küçük düşürüyor. Beni başkalarıyla karşılaştıran

  Davacı tarafından davanın kendisine yöneltildiği kişi; müddeaaleyh; müddeialeyh.

  “>davalı eşim benden soğuduğunu ve artık beni sevmediğini defalarca

  Yine; yeniden; yenileme; yineleme.

  “>tekrar etmiştir.

  Davacı tarafından davanın kendisine yöneltildiği kişi; müddeaaleyh; müddeialeyh.

  “>Davalı eşimin duygusal şiddetine yönelik ve süreklilik taşıyan davranışları (Ekli

  Vesika; yazılı delil; yazı; senet.

  “>belge: 3) sebebiyle evlilik birliğimiz

  Birlikte iş yapanlardan her biri; bir mala müştereken sahip olanlardan her biri; şerik; kuma.

  “>ortak hayatı sürdürmemiz beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış durumdadır.

  DELİLLER: Nüfiıs

  Aynı soydan olup, bir aile sıra numarası altında kayıtlı olan kişilerle, onların eş ve çocukları; karı, koca ѵb çocuklardan oluşan en küçük toplumsal birlik. Bu modern ailenin tanımıdır. Bunun yanında, akraba olan birden çok ailenin oluşturduğu büyük aile tipleri vardır. Özellikle geri kalmış toplumlarda rastlanan aile tipleri büyük aile tipleridir. Modern hukukta, aile toplumun temeli sayıldığından, aile anayasalarca korunan bir kurum durumuna gelmiştir.

  “>aile

  Yazım; kütüğe geçirim; sınır; şart; koşul.

  “>kayıt tablosu,

  Şahit; tanıklık (şahadet) eden kimse; yargılamada bir olay hakkında görgüsüne veya bilgisine başvurulan; bir olayın vuku bulduğunu (olduğunu) gören; olay veya işlem sırasında hazır bulunan.

  “>tanık anlatımı, yerleşim yeri belgesi.

  HUKUKİ SEBEPLER : 4787 sayılı

  Aynı soydan olup, bir aile sıra numarası altında kayıtlı olan kişilerle, onların eş ve çocukları; karı, koca ѵb çocuklardan oluşan en küçük toplumsal birlik. Bu modern ailenin tanımıdır. Bunun yanında, akraba olan birden çok ailenin oluşturduğu büyük aile tipleri vardır. Özellikle geri kalmış toplumlarda rastlanan aile tipleri büyük aile tipleridir. Modern hukukta, aile toplumun temeli sayıldığından, aile anayasalarca korunan bir kurum durumuna gelmiştir.

  “>Aile Mahkemelerinin Kuruluş,

  Vazife; madde itibariyle yetki; bir yerdeki aynı yargı çeşidine giren genel mahkemelerden hangisinin davaya bakmaya izinli (yetkili) olduğunu belirten kuraldır; diğer bir deyişle, bir davaya sulh mahkemesince mi, asliye mahkemesince mi, yoksa ağır ceza mahkemesince mi, özel mahkemece mi genel mahkemece bakılacağı görev sorununu oluşturur.

  “>Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun m. 4, TMK m. 166 f. I, 169, 174, 175,182, 336.

  TALEP SONUCU          :

  Yukarıda açıkladığımız sebeplerle

  Açılmış olan bir davanın istem sonucunun, davalı tarafından kabul edilmesidir; kabul, davayı kesin hükümle sona erdiren usul işlemlerinden birisidir.

  “>davanın kabulü ile:

  • Evlilik birliğinin duygusal şiddetle sarsılması sebebiyle (TMK m. 166 f.1) tarafların boşanmalarına,
  Yaşının küçüklüğü nedeniyle medeni hakları kullanma yeteneği bulunmayan kişi.

  “>Küçük X’in velayetinin (TMK m. 336 f. III)

  Dava açan kimse; devletten hukukî himaye isteyen kişi; kamu davasında davacı (kural olarak) savcıdır; müddei.

  “>davacı annesine verilmesine,

 • Davacı tarafından davanın kendisine yöneltildiği kişi; müddeaaleyh; müddeialeyh.

  “>Davalı ile

  Yaşının küçüklüğü nedeniyle medeni hakları kullanma yeteneği bulunmayan kişi.

  “>küçük Salih Selim’in her

  Şey; eşya; mal; nakdin tersi.

  “>ayın 1. ve 3. haftaları Cumartesi günü saat 09.00 ile izleyen

  Geçici alış veriş yeri; haftanın belli günlerinde faaliyet gösteren çarşı.

  “>Pazar günü saat 17.00 arası, Dini Bayramların 2. günü saat 09.00-17.00 arası, sonu tek rakamla biten yılların Ulusal

  Dini ve milli bakımdan özel değeri olup, milletçe kutlanan günler; bunlardan bir kısmı resmi tatil gün olarak kabul edilmiştir.

  “>Bayram günleri saat 09.00-17.00 arası, Babalar Günü saat 09.00-17.00 arası, Yarıyıl tatilinde bulunan 1 Şubat günü saat 09.00 ile 10 Şubat günü saat 17.00 arasında, Yaz tatili olan 1 Temmuz günü saat 09.00 ile 15 Temmuz günü saat 17.00 arasında, sonu tek rakamla biten yıllarda

  Yaşının küçüklüğü nedeniyle medeni hakları kullanma yeteneği bulunmayan kişi.

  “>küçük Selim’in

  Hukuk süjesine kişilik kazandıran fizyolojik olay; kişilik, çocuğun sağ olarak tamamiyle doğduğu andan itibaren başlar.

  “>doğum günü olan 21 Ekim günü 09.00-17.00 arasında kişisel ilişki (TMK m. 182 f. I) kurmasına,

  Dava açan kimse; devletten hukukî himaye isteyen kişi; kamu davasında davacı (kural olarak) savcıdır; müddei.

  “>Davacı eş için

  Hakkına tecavüz edildiği ileri sürülen kişinin (davacının), mahkemeye başvurarak hakkının mahkeme eliyle (hukuksal) korunmasını istemesidir; böylece, hak mahkeme (diğer deyişle, devlet) eliyle korunmuş olur.

  “>dava tarihinden

  (…den) başlayarak; (…den) sonra.

  “>itibaren

  Devlet Memurları Kanununa tâbi kurumlarda, görevlendirilen memurlara hizmetlerinin karşılığında, kadroya dayanılarak ay itibariyle ödenen para; maaş; ücret; aylık ücret; aydan aya; bir ay.

  “>aylık 1.500 TL tedbir nafakasının(TMK m. 169), hükmün kesinleşmesi tarihinden

  (…den) başlayarak; (…den) sonra.

  “>itibaren

  Devlet Memurları Kanununa tâbi kurumlarda, görevlendirilen memurlara hizmetlerinin karşılığında, kadroya dayanılarak ay itibariyle ödenen para; maaş; ücret; aylık ücret; aydan aya; bir ay.

  “>aylık 2.000 TL

  Yeme, giyinme, barınma, sağlık, ulaşım, kültür gibi bireyin maddi varlığını geliştirmek için gerekli görülen harcamaları karşılayacak düzeyde geliri olmayanların yoksul kabul edilmesi gerektiği vurgulanmıştır. (Hukuk Genel Kurulu’nun 07.06.1998 gün, 1998/656; 688 sayılı ilamı)

  “>yoksulluk nafakasının (TMK m. 175)

  Yaşının küçüklüğü nedeniyle medeni hakları kullanma yeteneği bulunmayan kişi.

  “>Küçük Selim için

  Hakkına tecavüz edildiği ileri sürülen kişinin (davacının), mahkemeye başvurarak hakkının mahkeme eliyle (hukuksal) korunmasını istemesidir; böylece, hak mahkeme (diğer deyişle, devlet) eliyle korunmuş olur.

  “>dava tarihinden

  (…den) başlayarak; (…den) sonra.

  “>itibaren

  Devlet Memurları Kanununa tâbi kurumlarda, görevlendirilen memurlara hizmetlerinin karşılığında, kadroya dayanılarak ay itibariyle ödenen para; maaş; ücret; aylık ücret; aydan aya; bir ay.

  “>aylık 1.500 TL tedbir nafakasının (TMK m. 169), hükmün kesinleşmesi tarihinden

  (…den) başlayarak; (…den) sonra.

  “>itibaren

  Devlet Memurları Kanununa tâbi kurumlarda, görevlendirilen memurlara hizmetlerinin karşılığında, kadroya dayanılarak ay itibariyle ödenen para; maaş; ücret; aylık ücret; aydan aya; bir ay.

  “>aylık 1.500 TL

  İktisadî devlet teşekküllerinin veya kamu İktisadî kuruluşlarının veya bağlı ortaklıklarının, sermayelerinin en az yüzde on beşine, en çok yüzde ellisine sahip bulundukları şirketler (işletmeler).

  “>

  Katılma; ortak olma; ortaklık; herhangi bir şirketin, başka bir şirketteki hissesi sebebiyle o şirkete ortak olması; yavru şirket; filial.

  “>iştirak nafakasının (TMK m. 182 f. II)

 • Dava açan kimse; devletten hukukî himaye isteyen kişi; kamu davasında davacı (kural olarak) savcıdır; müddei.

  “>Davacı eş için hükmün kesinleşmesi tarihinden

  (…den) başlayarak; (…den) sonra.

  “>itibaren yürütülecek yasal faizi ile X TL maddi tazminatın (TMK m. 174 f. I)

 • Dava açan kimse; devletten hukukî himaye isteyen kişi; kamu davasında davacı (kural olarak) savcıdır; müddei.

  “>Davacı eş için hükmün kesinleşmesi tarihinden

  (…den) başlayarak; (…den) sonra.

  “>itibaren yürütülecek yasal faizi ile X TL

  Tinsel; duygusal; maddinin karşıtı.

  “>manevi tazminatın (TMK m. 174 f. II) davalıdan alınarak davacıya verilmesine saygı ile

  Sunma; sunu; verme.

  “>arz ve talep ederim.

  Dava açan kimse; devletten hukukî himaye isteyen kişi; kamu davasında davacı (kural olarak) savcıdır; müddei.

  “>Davacı Vekili
  Adana Aile Hukuku ve Boşanma Avukatı Saim İNCEKAŞ

  (Vekil varsa: Vekilin imzası)
  (Vekil yoksa: Davacının imzası)

  EKLİ BELGELER:

  (HMK m. 12İ)

  Bir yerde bulunanların tümü.

  “>Nüfus

  Aynı soydan olup, bir aile sıra numarası altında kayıtlı olan kişilerle, onların eş ve çocukları; karı, koca ѵb çocuklardan oluşan en küçük toplumsal birlik. Bu modern ailenin tanımıdır. Bunun yanında, akraba olan birden çok ailenin oluşturduğu büyük aile tipleri vardır. Özellikle geri kalmış toplumlarda rastlanan aile tipleri büyük aile tipleridir. Modern hukukta, aile toplumun temeli sayıldığından, aile anayasalarca korunan bir kurum durumuna gelmiştir.

  “>aile

  Yazım; kütüğe geçirim; sınır; şart; koşul.

  “>kayıt tablosu

 • Yerleşim yeri belgesi
 • Yargılamada dinletilmek istenen tanıkların adlarının yer aldığı liste; kural olarak ikinci bir tanık listesi verilemez.

  “>

  Şahit; tanıklık (şahadet) eden kimse; yargılamada bir olay hakkında görgüsüne veya bilgisine başvurulan; bir olayın vuku bulduğunu (olduğunu) gören; olay veya işlem sırasında hazır bulunan.

  “>Tanık listesi

 • (Vekil varsa)
 • Hukukî güvenliği sağlamak ve anlaşmazlıkları önlemek için işlemleri belgeleyen kamu görevlisi; her asliye mahkemesinin bulunduğu ilçede noterlik kurulur; noter olabilmek için hukuk fakültesi mezunu olmak ve gerekli stajı yaparak noterlik belgesi almak gerekir; Lâtince «notarius» kökünden gelir.

  “>Noter tarafından onaylanan ya da düzenlenen vekâletname aslı veya

  Hukuki ilişkilerin düzenlenmesinde, her türlü hukuki uyuşmazlık ve sorunların adalet ve hakkaniyete uygun biçimde uygulanması konusunda yargı organları ve hakemlerle, kamusal (resmi) ve özel kurul ve kurumlarda faaliyet gösteren ve yasalar tarafından gerekli koşulları tamamladıktan sonra kamu hizmeti yapan ve serbest çalışan kimse.

  “>avukat tarafından onaylanmış aslına uygun örneği (HMK m. 76 f. I)

  Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

  Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

  Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
  E-posta: av.saimincekas@gmail.com
  Telefon: 0534 910 97 43 
  WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
  Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

  Avukat Saim İNCEKAŞ

  Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

  0 Yorum

  Bir İçerik Gönder

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

  Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

  Haftanın Özlü Sözü

  “Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

  Kategoriler

  Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

  blank

  error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.