Duygusal Şiddet Nedeniyle Boşanma Dava Dilekçesi

NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE

 

DAVACI                        :

VEKİLİ                          :

 

DAVALI                            : 

 

DAVA KONUSU     : Evlilik Birliğinin Duygusal Şiddetle Sarsılması Sebebiyle Boşanma Davası

DAVANIN DAYANDIĞI

VAKIALAR                      :

 • Davalı eşim ile 19.03.1985 tarihinde evlendik. Bu evliliğimizden 7. 11. 1986 doğumlu Nalan ile 21.10.1996 doğumlu Selim adlı iki çocuğumuz dünyaya gelmiştir. (Ekli belge: 1)
 • Davalı ile 28.4.1988 tarihinden beri birlikte Ankara’da yaşamakta olduğumuzdan boşanma davamızı davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturduğumuz yer (Ekli belge: 2) mahkemesi olan (TMK m. 168) Ankara mahkemelerinde açıyoruz.
 • Davalı eşim sürekli olarak benimle alay ediyor, aşağılıyor ve beni başkalarının yanında küçük düşürüyor. Beni başkalarıyla karşılaştıran davalı eşim benden soğuduğunu ve artık beni sevmediğini defalarca tekrar etmiştir. Davalı eşimin duygusal şiddetine yönelik ve süreklilik taşıyan davranışları (Ekli belge: 3) sebebiyle evlilik birliğimiz ortak hayatı sürdürmemiz beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış durumdadır.

DELİLLER: Nüfiıs aile kayıt tablosu, tanık anlatımı, yerleşim yeri belgesi.

HUKUKİ SEBEPLER : 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun m. 4, TMK m. 166 f. I, 169, 174, 175,182, 336.

TALEP SONUCU          :

Yukarıda açıkladığımız sebeplerle davanın kabulü ile:

 • Evlilik birliğinin duygusal şiddetle sarsılması sebebiyle (TMK m. 166 f.1) tarafların boşanmalarına,
 • Küçük X’in velayetinin (TMK m. 336 f. III) davacı annesine verilmesine,
 • Davalı ile küçük Salih Selim’in her ayın 1. ve 3. haftaları Cumartesi günü saat 09.00 ile izleyen Pazar günü saat 17.00 arası, Dini Bayramların 2. günü saat 09.00-17.00 arası, sonu tek rakamla biten yılların Ulusal Bayram günleri saat 09.00-17.00 arası, Babalar Günü saat 09.00-17.00 arası, Yarıyıl tatilinde bulunan 1 Şubat günü saat 09.00 ile 10 Şubat günü saat 17.00 arasında, Yaz tatili olan 1 Temmuz günü saat 09.00 ile 15 Temmuz günü saat 17.00 arasında, sonu tek rakamla biten yıllarda küçük Selim’in doğum günü olan 21 Ekim günü 09.00-17.00 arasında kişisel ilişki (TMK m. 182 f. I) kurmasına,
 • Davacı eş için dava tarihinden itibaren aylık 1.500 TL tedbir nafakasının(TMK m. 169), hükmün kesinleşmesi tarihinden itibaren aylık 2.000 TL yoksulluk nafakasının (TMK m. 175) Küçük Selim için dava tarihinden itibaren aylık 1.500 TL tedbir nafakasının (TMK m. 169), hükmün kesinleşmesi tarihinden itibaren aylık 1.500 TL iştirak nafakasının (TMK m. 182 f. II)
 • Davacı eş için hükmün kesinleşmesi tarihinden itibaren yürütülecek yasal faizi ile X TL maddi tazminatın (TMK m. 174 f. I)
 • Davacı eş için hükmün kesinleşmesi tarihinden itibaren yürütülecek yasal faizi ile X TL manevi tazminatın (TMK m. 174 f. II) davalıdan alınarak davacıya verilmesine saygı ile arz ve talep ederim.

Davacı Vekili
Av. 

(Vekil varsa: Vekilin imzası)
(Vekil yoksa: Davacının imzası)

EKLİ BELGELER:

(HMK m. 12İ)

 • Nüfus aile kayıt tablosu
 • Yerleşim yeri belgesi
 • Tanık listesi
 • (Vekil varsa) Noter tarafından onaylanan ya da düzenlenen vekâletname aslı veya avukat tarafından onaylanmış aslına uygun örneği (HMK m. 76 f. I)

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.