Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerini yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Duruşma Tarihinin Değiştirilmesi Dilekçesi

ADANA 18.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

Dosya no                    : 2018/….. Esas

DAVACI                      :

VEKİLİ                         : Avukat Saim İNCEKAŞ – Seyhan/Adana

DAVALI                       :

VEKİLİ                         :

KONU                         : Duruşma Tarihinin Değiştirilmesi Talebimizden İbarettir.

İZAH-I                         :

Sayın mahkemenizin yukarıda esas sayılı dosyasında daha önceki duruşmaların mazeretler sebebiyle yapılamaması üzerine son celsede duruşma tarihi …/…/2018 tarihi olarak belirlenmiştir.

İş bu tarihte davacı taraf vekili olarak şehir dışında duruşmalarımızın olması ve iş bu sebeple duruşmaya katılamayacak durumda olmamız sebebiyle duruşma tarihinin aynı ay içerisinde sayın mahkemenizin de iş yoğunluğunu gözeterek ve  davalı vekilinin de olumlu görüşü ve imzasını alarak duruşma tarihimizin …/…/2018 tarihli Salı gününe bırakılmasını talep etme zaruretimiz hâsıl olmuştur.

NETİCE-İ TALEP          :

Sayın Mahkemenizin 2018/…. Esas sayılı dosyasının …/…/2018 tarihinde yapılacak duruşmasının yukarıda usul ekonomisini gözetmeye çalışarak arz ettiğimiz sebeplere binâen  …/…/2018 tarihli Salı günü içerisinde yapılmasını arz ve talep ederiz. …/…/2018

Davalı Vekili                                                                                                           Davacı Vekili

Adana Barosu – Avukat Saim İncekaş -Adana Avukatı

Son düzenleme tarihi 23 Şubat 2020 22:16

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.