Duruşma Tarihinin Değiştirilmesi Dilekçesi

ADANA 18.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

Dosya no                    : 2018/….. Esas

 

DAVACI                      :

 

VEKİLİ                         : Avukat Saim İNCEKAŞ – Seyhan/Adana

 

DAVALI                       : 

 

VEKİLİ                         : 

 

KONU                         : Duruşma Tarihinin Değiştirilmesi Talebimizden İbarettir.

 

İZAH-I                         :

 

Sayın mahkemenizin yukarıda esas sayılı dosyasında daha önceki duruşmaların mazeretler sebebiyle yapılamaması üzerine son celsede duruşma tarihi …/…/2018 tarihi olarak belirlenmiştir.

İş bu tarihte davacı taraf vekili olarak şehir dışında duruşmalarımızın olması ve bu sebeple duruşmaya katılamayacak durumda olmamız sebebiyle duruşma tarihinin aynı ay içerisinde sayın mahkemenizin de iş yoğunluğunu gözeterek ve  davalı vekilinin de olumlu görüşü ve imzasını alarak duruşma tarihimizin …/…/2018 tarihli Salı gününe bırakılmasını talep etme zaruretimiz hâsıl olmuştur.

 

NETİCE-İ TALEP          :

Sayın Mahkemenizin 2018/…. Esas sayılı dosyasının …/…/2018 tarihinde yapılacak duruşmasının yukarıda usul ekonomisini gözetmeye çalışarak arz ettiğimiz sebeplere binâen  …/…/2018 tarihli Salı günü içerisinde yapılmasını arz ve talep ederiz. …/…/2018

Davalı Vekili                                                                                                            Davacı Vekili 

Adana Barosu – Avukat Saim İncekaş -Adana Avukatı

bir yorum bırakın