Bir Sayfa Seçin

Duruşma Saati Erteleme Dilekçes

ADANA İCRA HUKUK MAHKEMESİ’NE

 

               

                                                                                                                   Dosya No : ……………….. E.

                                                                                                                    D.Günü    : ……………….

               

DAVACI               :

               

Vekili                   : Avukat Saim İNCEKAŞ -Adana/Seyhan

                 

DAVALI                :

               

               

KONUSU            : Duruşmanın saat ……………………………… kadar bekletilmesi talebimizdir.

Açıklamalar       :

 

                 Dava dosyasından yapılacak ……………………………….Saat: ……………………saatli duruşması ile aynı gün ve saatlerde ………………………………………………….duruşması ve ……………………………………………………………………..E.  sayılı duruşmalarında dosyalarda da aynı anda hazır olmam gerekmektedir.  Yukarıda açıklamış olduğum sebeplerden dolayı Sayın mahkemenizde görülen işbu dosyanın duruşmasını saat:…………………………..’a kadar bekletilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep dilerim.

                                                                                                                      DAVACI VEKİLİ

                                                                                                                 Av………………………………..

Duruşma Saati Erteleme Dilekçesi – 2018

Avukat Saim İNCEKAŞ Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son Güncelleme Tarihi