Bir Sayfa Seçin

Duruşma Gününü Öne Alım Dilekçesi

ADANA () AİLE   MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO                           :    201  /980-Esas    

 

DURUŞMA TARİHİ           :   Ön İnceleme

 

DAVACI                               :   

 

VEKİL                         :  Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana

DAVALI                               :    

   

VEKİLLERİ                         :   

            

KONU                                   :  Yukarıda yazılı esas numarasında görülen boşanma davasında  taraflar olarak  anlaşmamız  nedeniyle  kısa  Duruşma Günü Verilmesi İstemi ve protokol ibrazından  ibarettir.

AÇIKLAMALAR

1-) Mahkemenizde  açılmış bulunan 201   /       E. sayılı   BOŞANMA talepli  dava dosyasının tarafları olarak davacı müvekkilimiz ile davalı ve vekilleri ön inceleme  aşamasındaki dosya için mutabakata varmışlardır.  

2-) Mahkemenizin  dava dosyası  konusunu oluşturan tüm hususlarda  TARAFLAR ANLAŞMIŞLARDIR. Dilekçemiz ekinde  asil ve vekellerin  imzaladığı  protokol  ektedir.   Mahkemenizce uygun görülmesi halinde tarafların anlaşması  nedeniyle   kısa  duruşma günü verilmesi isteminde bulunmak zorunluluğumuz doğmuştur.                                                                                                  

 

SONUÇ VE İSTEM             :  Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle ;

Mahkemenizce uygun görülmesi halinde tarafların  davaya konu tüm hususlar ile boşanma  konusunda  anlaşmaları   nedeniyle   kısa  duruşma günü verilmesine, karar verilmesini  arz ve talep ederiz….2019

                                                                              Davacı Vekilleri

                              Av.

Adana Avukat Saim İNCEKAŞ

Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş

Adana İncekaş Hukuk Bürosu

Avukat Saim İncekaş. Adana’da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Şanslı Söz

“Biz bütün memleketlerin yerlisiyiz, bütün yüzyılların da çağdaşı.”
(Chammard, G. BiBeni .les hava kat Paris, 1976, seye.12)

Dünya Dilleri

BİR YORUM-SORU-CEVAP BIRAKIN!

Sayfanın alt kısmından konu ile alakalı yorum-soru-cevap-düzeltmelerinizi iletiniz.

AvukatBirlik.Com’a katılın!

Kolektif bir mecra olan avukatbirlik.com yeni nesil sosyal medya, makale, forum ve hatta ticaret konularında avukatların kendisini ifade edebileceği ve bir parçası olabileceği dinamik bir alan.

avukatbirlik.com – Tıklayınız