Duruşma Gününü Öne Alım Dilekçesi

ADANA () AİLE   MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO                           :    201  /980-Esas    

 

DURUŞMA TARİHİ           :   Ön İnceleme

 

DAVACI                               :   

 

VEKİL                         :  Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana

DAVALI                               :    

   

VEKİLLERİ                         :   

            

KONU                                   :  Yukarıda yazılı esas numarasında görülen boşanma davasında  taraflar olarak  anlaşmamız  nedeniyle  kısa  Duruşma Günü Verilmesi İstemi ve protokol ibrazından  ibarettir.

AÇIKLAMALAR

1-) Mahkemenizde  açılmış bulunan 201   /       E. sayılı   BOŞANMA talepli  dava dosyasının tarafları olarak davacı müvekkilimiz ile davalı ve vekilleri ön inceleme  aşamasındaki dosya için mutabakata varmışlardır.  

2-) Mahkemenizin  dava dosyası  konusunu oluşturan tüm hususlarda  TARAFLAR ANLAŞMIŞLARDIR. Dilekçemiz ekinde  asil ve vekellerin  imzaladığı  protokol  ektedir.   Mahkemenizce uygun görülmesi halinde tarafların anlaşması  nedeniyle   kısa  duruşma günü verilmesi isteminde bulunmak zorunluluğumuz doğmuştur.                                                                                                  

 

SONUÇ VE İSTEM             :  Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle ;

Mahkemenizce uygun görülmesi halinde tarafların  davaya konu tüm hususlar ile boşanma  konusunda  anlaşmaları   nedeniyle   kısa  duruşma günü verilmesine, karar verilmesini  arz ve talep ederiz….2019

                                                                              Davacı Vekilleri

                              Av.

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Uyarı: Sağ tıklamak ve kopyalamak için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için site menüsünde yer alan Soru-Cevap forumuna katılmanız ve 10 adet farklı başlık altında cevap yazmanız gerekmektedir. Giriş şifreniz 10 adet cevabınız sonrası tarafınıza iletilir.