Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerini yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

DURUŞMA BEKLETME MAZERET DİLEKÇESİ – Duruşma Saati Erteleme

DURUŞMA BEKLETME MAZERET DİLEKÇESİ

T.C. ADANA ( ) İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

DOSYA NO :

DAVALI:

VEKİLİ: Adana Avukat Saim İncekaş Hukuk Bürosu

KONU: Duruşma bekletme talebi

Yukarıda esas numarası yazılı dosyanın ……. tarihinde saat 9:30 da duruşması bulunmaktadır. Aynı tarihte ve saatte …. İş Mahkemesinde bulunan dosyamız sebebiyle duruşmanın bekletilmesini, ekte sunduğumuz Av. adına düzenlenmiş yetki belgesinin kabulü ile dosyaya sunduğumuz vekaletnamenin kabulünü ve duruşmaya katılacağımızdan bekletilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

DAVALI VEKİLİ

DURUŞMA BEKLETME MAZERET DİLEKÇESİ

ADANA ASLİYE HUKUK  MAHKEMESİNE

DOSYA NO                          :

DAVACI                                :

VEKİLİ                                  : Adana İncekaş Hukuk Bürosu

DURUŞMA TARİHİ                 : 15.07.2014 SAAT:10:30

AÇIKLAMALAR                  :

Sayın mahkemenizin ilgi sayılı dosyasının 15.07.2014 tarihli ve 10:30 saatindeki duruşmasına İstanbul’dan gelmemin sebebiyle  geç kalacağımızdan yol ve trafik durumu göz önüne alınarak dosyamızın 30 dakika bekletilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim.

                                                                                   Davacı Vekili

DURUŞMA BEKLETME MAZERET DİLEKÇESİ

ADANA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’ NE

DOSYA NO                : 2015/50 E.

D.KONUSU                : Duruşmanın saatinin 11:30’a  ertelenmesi talebimizdir.

Mahkemenizin  …..  günü saat 10:30 da olan duruşmasına ….’den geleceğimiz için duruşma saatinin 11:30 a ertelenmesini  saygı ile arz ve talep ederiz. …/…/…

DAVACI VEKİLİ

Adana İncekaş Hukuk Bürosu

E-İMZALIDIR

Mesleki Mazeret Duruşma Bekletme Dilekçesi

SAYIN () ADANA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

BEKLETİCİ MAZERET

20.03.2019

DOSYA NO                             : 2018/123 E.

DAVACI                                  :

VEKİLİ                                     : Adana İncekaş Hukuk Bürosu

DURUŞMA GÜNÜ-SAATİ       :

KONU                                     : Mesleki mazeretime ve duruşmanın bekletilmesi talebime ilişkindir.

AÇIKLAMALAR                       :

Mahkemenizin () Esasında kayıtlı bulunan dosyada davacı A’nın vekili olarak bulunmaktayım. İl dışında, Samsun Bölge Adliye Mahkemesi ().Ceza Dairesi’nde 2019/123 Esasında kayıtlı bulunan dosyanın () tarihinde 11.40’ta duruşması olması sebebiyle () tarihinde saat 09.50’de yapılacak olan duruşmada hazır bulunamayacağım. Bu nedenle duruşmanın saat 15.00 ‘e kadar bekletilmesini, duruşmaya katılamamam durumunda mazeretli sayılmama karar verilmesini, mazeretli sayılmam halinde yeni bir keşif günü tayin edilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. Bir sonraki duruşma gününü UYAP’tan öğreneceğimi sayın mahkemenize saygılarımla bildiririm.

SONUÇ VE İSTEM                   :

Yukarıda izah edilen sebeplerden ötürü, il dışında duruşmamın bulunması sebebiyle bekletici mazeretimin kabulü ile duruşmaya katılamamamız halinde duruşma gününün UYAP’TAN öğrenileceğine karar verilmesini sayın mahkemenizden saygılarımla arz ve talep ederim.

DAVACI VEKİLİ

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 28 Ekim 2020 18:34

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.