Dosyanın Yenilenmesi Talep Dilekçesi

Zamanaşımına uğrayan, bir yıllık takip süresi içerisinde işlem yapılmayan, duruşmaya çıkılmayan dosyalar düşürülür veya askıya alınır. Aşağıda çeşitli mahkemelere sunulacak “dosya yenileme talebidilekçe örnekleri mevcuttur.

Dosyanın Yenilenmesi Talep Dilekçesi- Asliye Hukuk -1-

KAYSERİ 3. ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE

2013/25….ESAS
DAVACI :
VEKİLİ : Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA
DAVALI :
VEKİLİ : Av.
TALEBİN KONUSU : İşlemden Kaldırılan Dava dosyasının Yenilenmesi İstemi

AÇIKLAMA:
1- Yukarıda esas numarası yazılı davamız, ../../2015 günü duruşmaya yetişemememiz nedeniyle (HMK. md. 150 uyarınca) işlemden kaldırılmıştır.
2- HMK. md. 150 gereğince, davamızı yasal süresi içinde yenilemiş bulunmaktayız.

SONUÇ:
Yenileme talebimizin kabulü ile yeniden duruşma günü belirlenerek taraflara duruşma gününü belirten tebligat çıkarılmasını, yargılamaya kaldığı yerden devam olunmasını bilvekale arz ederim.
Saygılarımla………../. ./2015

Davacı Vekili Av.

Dosyanın Yenilenmesi Talep Dilekçesi – İcra Dairesi -2-

ADANA ().  İCRA  MÜDÜRLÜĞÜNE

DOSYA NO   :

ALACAKLI    :

VEKİLİ :

BORÇLU :

KONU : Dosyanın   yenilenmesi   talebidir.

AÇIKLAMALAR :

Yukarıda dosya numarası yazılı dosyamız işlemden kalkmış olduğundan, tekrar yenilenerek işleme konulması için gerekli işlemlerin yapılmasını ve yenileme dilekçemizin borçluya  tebliğini  vekil  olarak  talep  ediyorum.

SONUÇ                 :

Dosyanın yenilenerek arşivden çıkartılmasına, tekrardan işleme konulmasın   bir  suretin  borçlulara  tebliğine   kararınızı  saygıyla  dilerim.

ALACAKLI VEKİLİ

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 18 Ocak 2020 01:09

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.