Dosyanın İşlemden Kaldırılması Kararı Örneği

T. C. DİYARBAKIR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DURUŞMA TUTANAĞI

ESAS NO :
CELSE NO : 
CELSE TARİHİ : 
HAKİM : 
KATİP : 
DAVACI : 
V. Ek : Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA
DAVALI : 
VEKİLİ : Av. 

Belirli gün ve saatte celse açıldı. Davalı x ile vekili Av. x  geldi. Başka gelen yok. Açık yargılamaya devam olundu. Duruşmanın 10:30’a muallak bulunduğu, saatin 11:45 olduğu, davacı asıl ve vekilinin mübaşir marifetiyle tekrar çağırıldığı, gelmedikleri mazeret de beyan etmemiş bulundukları anlaşıldı.

Davalı taraftan, davayı takip edip etmeyecekleri soruldu. Davalı vekili davayı biz de takip etmiyoruz dedi beyan ve imzası alındı.

Davalı Vekili

G. D.:

HMK. madde 150 uyarmca yenileninceye kadar, işbu dava dosyasının işlemden kaldırılmasına dair karar, davalı ve vekilinin yüzüne karşı, davacı tarafın ve vekilinin yokluğunda karar verildi. 22.04.2014 11:45.

Katip 1926 Hakim 6972

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

bir yorum bırakın