Dosyanın Görevli/Yetkili Mahkemeye Gönderilmesi Talebi

Yetkisizlik veya görevsizlik kararı sonrasında taraflar dosyanın yetkili veyahut görevli mahkemeye gönderilmesi için mahkemeye dilekçe sunmalıdırlar. İlgili dilekçe aşağıdaki gibi olmalıdır.


Dosyanın Görevli/Yetkili Mahkemeye Gönderilmesi Talebi -1-

ADANA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE,

DOSYA NO: 
DAVACI: 
VEKİL: Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA
DAVALI: 
VEKİL
T. KONUSU: Dosyanın Görevli/Yetkili Mahkemeye gönderilmesi istemidir.

AÇIKLAMA VE TALEP:

  • Mahkememizde görülmekte bulunan yukarıda esas numarası yazılı davada mahkemenizce Görevsizlik/Yetkisizlik kararı verilmiştir ve bu karar da kesinleşmiştir.
  • Görevsizlik/Yetkisizlik kararı x tarihi itibariyle kesinleşen dosyanın,

HMK. 20. madde hükmü uyarınca, Görevli/Yetkili………………………………………………………………. Mahkemesine GÖNDERİLMESİ için gerekli işlemin yapılması bilvekâle arz ve talep olunur. (tarih)

Davacı Vekili

Av. Saim İncekaş

Dosyanın Görevli/Yetkili Mahkemeye Gönderilmesi Talebi -2-


T.C. ADANA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

DOSYA NO   : 2019/ ESAS

DAVACI        :

           

VEKİLİ          : Adana- Avukat Saim İNCEKAŞ

DAVALI         :

KONU : Dosyanın yetkili asliye hukuk mahkemesine gönderilmesi talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR

             Müvekkil …….. davalı şirket ile 4 daire için 4 ayrı gayrimenkul satışına ilişkin sözleşme imzalamıştır. Sözleşmede üzerine düşen tüm edimleri yerine getirdiği halde davalı şirket edimlerini yerine getirmemiş, dolayısıyla müvekkilim için ayrı ayrı açılan davalar Adana 1. Tüketici Mahkemesinde 2018/… Esas sayılı dosyada birleşmiş ve sayın mahkeme 2019/…. Karar sayısıyla ilgili uyuşmazlıkta tüketici mahkemelerinin görevsiz olduğu kanaatine varmıştır.

             

             İlgili karara itirazlar olmaması dolayısıyla ../../2019 tarihinde kesinleşmiştir. 31 temmuz 2019 tarihli talebimizde ilgili dosyanın görevli ve yetkili mahkemeye gönderilmesi istenmiş bunun sonucu olarak, sayın mahkemenizce yeni esas alınarak inceleneceği görülmüştür.

             Sayın mahkemenizde 2019/…E sayısıyla incelenen dosyada verilen 2019/…K sayılı ../../2019 tarihli kararda 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 12. Madde gereğince, yetkisizlik kararı verilmiştir.

             Taraflara tebliğ olunan ilgili kararın gereği yerine getirilerek dosyanın X Asliye Hukuk Mahkemelerine gönderilmesi hususunda,

             Gereğinin yapılmasını sayın mahkemenizden saygıyla arz ve talep ederim. (tarih)

                                                   Davacı Vekili

                       

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.