Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerini yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Dosyanın Görevli/Yetkili Mahkemeye Gönderilmesi Talebi

Yetkisizlik veya görevsizlik kararı sonrasında taraflar dosyanın yetkili veyahut görevli mahkemeye gönderilmesi için mahkemeye dilekçe sunmalıdırlar. İlgili dilekçe aşağıdaki gibi olmalıdır.


Dosyanın Görevli/Yetkili Mahkemeye Gönderilmesi Talebi -1-

ADANA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DOSYA NO: 


DAVACI: 
VEKİL: İncekaş Hukuk Bürosu – Adana

DAVALI:
VEKİL: 


T. KONUSU: Dosyanın Görevli/Yetkili Mahkemeye gönderilmesi istemidir.

AÇIKLAMA VE TALEP:

  • Mahkememizde görülmekte bulunan yukarıda esas numarası yazılı davada mahkemenizce Görevsizlik/Yetkisizlik kararı verilmiştir ve bu karar da kesinleşmiştir.
  • Görevsizlik/Yetkisizlik kararı x tarihi itibariyle kesinleşen dosyanın,

HMK. 20. madde hükmü uyarınca, Görevli/Yetkili … Mahkemesine GÖNDERİLMESİ için gerekli işlemin yapılması bilvekâle arz ve talep olunur. (tarih)

Davacı Vekili

Av. Saim İncekaş

Dosyanın Görevli/Yetkili Mahkemeye Gönderilmesi Talebi -2-


T.C. ADANA … ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

DOSYA NO  

DAVACI        :

VEKİLİ          :

DAVALI         :

KONU : Dosyanın yetkili asliye hukuk mahkemesine gönderilmesi talebinden ibarettir.

 

AÇIKLAMALAR

Müvekkil …….. davalı şirket ile 4 daire için 4 ayrı gayrimenkul satışına ilişkin sözleşme imzalamıştır. Sözleşmede üzerine düşen tüm edimleri yerine getirdiği halde davalı şirket edimlerini yerine getirmemiş, dolayısıyla müvekkilim için ayrı ayrı açılan davalar Adana 1. Tüketici Mahkemesinde 2018/… Esas sayılı dosyada birleşmiş ve sayın mahkeme 2019/…. Karar sayısıyla ilgili uyuşmazlıkta tüketici mahkemelerinin görevsiz olduğu kanaatine varmıştır.

İlgili karara itirazlar olmaması dolayısıyla ../../2019 tarihinde kesinleşmiştir. 31 temmuz 2019 tarihli talebimizde ilgili dosyanın görevli ve yetkili mahkemeye gönderilmesi istenmiş bunun sonucu olarak, sayın mahkemenizce yeni esas alınarak inceleneceği görülmüştür.

Sayın mahkemenizde 2019/…E sayısıyla incelenen dosyada verilen 2019/…K sayılı ../../2019 tarihli kararda 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 12. Madde gereğince, yetkisizlik kararı verilmiştir.

Taraflara tebliğ olunan ilgili kararın gereği yerine getirilerek dosyanın X Asliye Hukuk Mahkemelerine gönderilmesi hususunda,

Gereğinin yapılmasını sayın mahkemenizden saygıyla arz ve talep ederim. (tarih)

                                           Davacı Vekili

Dosyanın Yetkili Mahkemeye Gönderilmesi İstemi Dilekçesi -3-

ADANA … ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

DOSYA NO                          :

KONUSU                             :Yetkili Mahkemeye gönderme talebine ilişkin dilekçedir.

AÇIKLAMALAR                  :Yukarıda dosya numarası yazılı olan davada Sayın Mahkeme tarafından YETKİSİZLİK kararı verilmiştir.

İş bu karar tarafımızdan temyiz edilmeyecek olup TEMYİZDEN FERAGATİMİZ nedeni ile dosyanın yetkili … MAHKEMELERİNE gönderilmesine karar verilmesini saygı ile bilvekale arz ve talep ederiz.

Talep Eden Vekili

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 5 Ağustos 2020 15:12

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.