DOSYADAN FOTOKOPİ İSTEMİ DİLEKÇESİ

May 10, 2017 | DİLEKÇELER

Dosya Fotokopisi İsteme Dilekçesi -1-

ADANA  4. İŞ MAHKEMESİ’NE

DOSYA NO               :

DAVALI         :

VEKİLİ           : Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana

DAVALI         : 

KONU                        :Mahkemeniz dosyasının fotokopisinin istenilmesi hakkında

AÇIKLAMALAR

Mahkemeniz dava dosyasının fotokopisinin tarafımıza verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. tarih

                                                                                      Davalı Vekili


ADANA ( ) MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO:

KONU         : Davaya vekil olarak atandığımızı gösterir vekaletname aslının sunulması,kabulü ve ilgili dava dosyasının fotokopisini tarafımıza verilmesi talebidir.

NETİCE VE TALEP: Dilekçe ekinde sunmuş olduğumuz vekaletnamenin sayın mahkemenizce kabulü ile yukarıdaki esas sayılı davaya vekil olarak kabulümüzü ve ilgili dava dosyasının fotokopisini tarafımıza verilmesini arz ve talep ederim.

EK
1-Harçlandırılmış vekaletname örneği

Dosya Fotokopisi İsteme Dilekçesi -2-

MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’ NE

DOSYA NO :

SANIK :

MÜDAFİİ :

KONU : Dava dosyası örneğinin tarafıma verilmesi istemidir

AÇIKLAMALAR :

Yukarıda numarası verilen dosyada mahkemeniz talebi üzerine X Barosu Başkanlığı tarafından müdafi olarak görevlendirilmiş bulunmaktayım.

Dosya üzerinde yaptığım incelemede, avukatı olarak görevlendirildiğim kişiye “etkili bir hukuki yardım” verebilmek için dosyanın bir örneğinin tarafıma verilmesini “Müdafi, iddianamenin kabul edildiği tarihten itibaren dosya içeriğini ve muhafaza altına alınmış delilleri inceleyebilir; bütün tutanak ve belgelerin örneklerini harçsız olarak alabilir.” hükmünü içeren CMK md 153/(4) gereği talep etmekteyim.

Bilindiği üzere CMK md 188 kanunun zorunlu müdafiliği kabul ettiği hallerde müdafiin duruşmada hazır bulunması zorunlu hale getirirken madde gerekçesi de müdafii “duruşmada mutlaka bulunması gerekli usul aktörlerinden biri” olarak betimlemektedir. Yargılama sürecinin takibi için görevlendirme tarihinden sonraki tutanaklar kadar dosyada mevcut tutanakların avukatın elinde bulunması da zorunludur.

AİHS m.6/3-2’ deki “Adil Yargılanma Hakkı” çerçevesinde her sanığa “savunma imkan ve kolaylığı sağlamak” imzacı hükümetlerin yargılanan sanıklara sağlamayı taahhüt ettiği haklar arasındadır. Bu nedenle dosya örneğinin tarafıma verilmesi mahkeme açısından bir gereklilik niteliğindedir. Sanığın dosyadaki belgelere erişim ve örnek alma hak ve özgürlüğünü kullandırmak üzere, fotokopi ücretinin savcılık suçüstü ödeneğinden karşılanmasına mahkemenizce karar verilmelidir.

Dosya fotokopisinin tarafıma verilemeyecek olması hali CMK Gereğince Müdafi ve Vekillerin Görevlendirilmeleri ile Yapılacak Ödemelerin Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik madde 6/(4) gereği “kanuni engellerle” davadan çekilme hali oluşturmaktadır.

X Barosu CMK uygulaması gereği de göreve başlamanın adımı dosyanın örneğinin alınmasıdır. Nitekim gerekli ödeneğin barolara aktarıldığı dönemde dosya fotokopi masrafları X Barosu tarafından karşılanmıştır. Bu nedenle görevlendirmeyi yapan X Barosu Başkanlığı da, dosya fotokopisi verilmemesini Avukatlık Kanunu madde 41/2 gereği dosyadan çekilmek için “kaçınılmaz bir sebep” ve “haklı bir özür” olarak kabul etmektedir.

İlgili yönetmelik gereği “zorunlu yol giderleri” dışında hiçbir harcama ödenebilir gider olarak değerlendirilmemektedir. Bu nedenle dosya fotokopi giderinin tarafımdan yapılması da mevzuat gereği imkansız hale getirilmiştir.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda belirtilen nedenlerle, CMK kapsamında avukatı olarak görevlendirilmiş bulunduğum kişiye “etkili bir hukuki yardım” verilebilmesi için dosyanın bir örneğinin tarafıma verilmesi “sanığa savunma imkan ve kolaylığı sağlamak” ödevi gereği Mahkemenizin sorumluluğu altındadır. Bu nedenle;

1. Dosyanın onaylı bir örneğinin katılacağım ilk oturum öncesinde tarafıma verilmesini;

2. Dosya örneği verilemeyecekse, mesleki takdirimin mevcut verilerle dosyada sanığın savunmasını yapamayacağım şeklinde olduğu ve bu durumun ilgili Yönetmeliğin 6/(4) ve Avukatlık Kanununun 41/2 maddeleri gereği, “kanuni engellerle” davadan çekilme ve görevin sona ermesi nedeni kabul edilerek gerekli işlemin yapılmasını,

Saygılarımla talep eder ve bilgilerinize sunarım.

Sanık Müdafii

Avukat Saim İNCEKAŞ Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.