DOSYADAN FOTOKOPİ İSTEMİ DİLEKÇESİ

ADANA  4. İŞ MAHKEMESİ’NE

DOSYA NO               :……………………

DAVALI         :

VEKİLİ           : Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana

DAVALI         : ………………….

KONU                        :Mahkemeniz dosyasının fotokopisinin istenilmesi hakkında

                                               AÇIKLAMALAR

Mahkemeniz dava dosyasının fotokopisinin tarafımıza verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.16.11.2012

 

                                                                                      Davalı Vekili

                                                                                 ……………………..


ADANA ( ) MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO:

KONU         : Davaya vekil olarak atandığımızı gösterir vekaletname aslının sunulması,kabulü ve ilgili dava dosyasının fotokopisini tarafımıza verilmesi talebidir.

NETİCE VE TALEP: Dilekçe ekinde sunmuş olduğumuz vekaletnamenin sayın mahkemenizce kabulü ile yukarıdaki esas sayılı davaya vekil olarak kabulümüzü ve ilgili dava dosyasının fotokopisini tarafımıza verilmesini arz ve talep ederim.

EK
1-Harçlandırılmış vekaletname örneği

Av. …….

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.