Anasayfa » İcra Hukuku Avukatlığı » DOSYA MASRAFI İADESİ, DOSYA MASRAFI NEDİR? DİLEKÇE

DOSYA MASRAFI İADESİ, DOSYA MASRAFI NEDİR? DİLEKÇE

ADANA NÖBETÇİ   (     )  TÜKETİCİ MAHKEMESİ’NE

 

 

DAVACI                    :…        

 

VEKİLİ                      :Av. Saim İNCEKAŞ

DAVALI                    :

DAVA DEĞERİ        :……….(Fazlaya İlişkin Hak ve Alacaklarımız Saklı Kalmak Kaydı ile Şimdilik)

KONU                        :Fazlaya ilişkin hak ve alacaklarımız saklı kalmak kaydı ile ……. TL Dosya Masrafının Ticari Faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesi istemi hakkında

                                          AÇIKLAMAR

 

1-Davacı müvekkil davalı bankadan tüketici olarak kredi kullanmıştır. Davalı banka davacı müvekkilden değişik kalemlerde dosya masrafı almıştır.(Ek 1-Banka hesap hareketi ile dekontu)

Davalı bankanın tahsil ettiği bu paralar davacı müvekkilden dosya masrafı olarak alınmıştır. Ancak davalı banka kanuna karşı hileye başvurmak ve tüketicinin haklarını engellemek maksadıyla dava konusu bu kalemlere farklı isimler vermiştir. Bu sebeple davalı bankanın dava konusu alacak kalemlerine verdiği isimlere aldanmamak gerekir.

2-Mahkemenizde işbu davayı açarken davalı bankanın davacı müvekkilden aldığı dosya masrafı kalemlerinden hangisini haksız olarak aldığı ile hangisini haklı olarak aldığını davacı müvekkilin bilmemesi sebebiyle davacı müvekkil fazlaya ilişkin hak ve alacaklarını saklı tutarak işbu davayı açmıştır.

Zira Yargıtay kararlarına göre davalı banka makbuzunu ibraz ederek masraf ettiğini ispat edemediği dosya masrafı kalemlerini iade etmekle yükümlüdür. Bu sebeple davalıdan dava konusu alacak kalemleri dekontları ile makbuzlarının birer suretinin istenilmesi ile bilirkişi incelemesi ile davacı müvekkilin alacak miktarının tespit edilmesini talep ediyoruz.Buna göre davacı müvekkilin alacakları için fazlaya ilişkin haklarımızı saklı tutuyoruz.

3-Davalı banka davacı müvekkil ile müzakere etmeden, tek taraflı olarak iyiniyet kurallarına aykırı düşecek şekilde davacı müvekkil aleyhine dosya masrafı ve hizmet bedeli altında  para tahsil etmesi haksız şart olduğundan ve haksız şartın 4077 sayılı Tüketicinin Korunması hakkındaki yasanın 6.maddesi ile Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkında Yönetmeliğin 5.maddesi gereğince kanuna ve hukuka aykırı olduğundan açılan dava kabul edilmelidir.

Davalı bankanın belirlemiş olduğu haksız şart davalı müvekkil için bağlayıcı değildir. Davacının standart olarak sözleşmeye koyarak davacı müvekkilden işbu bedeli tahsil etmesi hukuka aykırı olduğundan kabul edilemez.

4-Ekte sunduğumuz belgelerde görüldüğü gibi ekspertiz masrafları ile komisyon tahsilatlarının tamamı haksız olup bilirkişi tarafından hesaplanarak tarafımıza iade edilmesine karar verilmelidir.

 

DELİLLERİMİZ: Davalı banka kayıtları,dekontlar, Bilirkişi incelemesi,Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ileride delil sunma hakkımız saklı kalmak kaydı ile her türlü delil

ARAŞTIRILMASINI İSTEDİĞİMİZ HUSUSLAR:Davalı bankaya müzekkere yazılarak: Davacı müvekkilden tahsil edilen TR ……….. ve varsa diğer hesaplarından çekilen komisyon tahsilatı,ekspertiz masrafı gibi adlandırılan komisyon ve masraf kesintisi olarak alınan dosya masrafının hangi amaçla davacı müvekkilden tahsil edildiği ile dosya masrafı olarak her türlü dekont ve makbuzların mahkemenize gönderilmesinin istenilmesini talep ediyoruz.        

 

SONUÇ VE İSTEM  :Yukarıda açıkladığımız ve resen göz önüne alınacak sebeplerle haklı ve hukuka uygun davamızın kabulü ile Fazlaya ilişkin hak ve alacaklarımız saklı kalmak kaydı ile 13.650 TL Dosya Masrafının Ticari Faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine, yargılama giderleri ve avukatlık ücretinin davalıdan alınarak davacı müvekkile verilmesine karar verilmesini saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz.14.06.2016

                                                                       DAVACI VEKİLİ

                                                                    Av. Saim İNCEKAŞ

 

EK      1-Banka hesap hareketi ile dekontu

            2-Onanmış Vekaletname

                                                          

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İLETİŞİM
Soru Sor
Danışma Formu
WhatsApp
Telefon Görüşmesi