Dosya Kapak Hesabı Talebi

Kapak hesabı icra dosyasının güncel borç miktarının belirlenmesi amacıyla talep edilir. Kapak hesabı talebi üzerine icra memuru dosyanın o güne dek biriken borç kalemlerini yeniden hesaplar.

Bu yazımızda yer alan konu başlıkları şu şekildedir:

Dosya Kapak Hesabı Talebi -1-

ADANA 6. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE

İCRA DOSYA NO    :2018/

BORÇLU                  :

TC                     :

ALACAKLI               :

VEKİLİ                      : Avukat Saim İncekaş (Avsaim)

KONU                       : DOSYA KAPAK HESABI

İlgili dosyada dosyadaki borcumu tamamen kapatacağımdan  dosyanın kapak hesabının (bakiye borcumun) hesaplanması hususunu;

Arz ve talep ederim.19.07.2019

                                                                               Borçlu

Dosya Kapak Hesabı Talebi -2-

TC.

ADANA

…İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

No:

 

Dosyamız borçlusu  … iflas nedeniyle tasfiye halinde olmasından dolayı alacağımızı alacaklılar listesine kaydettirmek için gerekli olan Dosya Kapak Hesabının çıkarılmasını talep ederim.

Alacaklı Vekili

Av.

E-İmzalıdır

                                                                                                Adana 12. İcra Müdürü

Kapak Hesabı Talebi

ADANA … ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

DOSYA NO:

DAVACI                :

VEKİLİ                   :

DAVALI                :

KONU                   : Depo emrine esas olmak üzere kapak hesabının yapılması                     amacıyla

 İcra Müdürlüğü’ne müzekkere yazılması istemidir.

AÇIKLAMALAR  :

Sayın mahkemeniz nezdinde görülmekte olan “iflas” talepli  dava  dosyasında  11/03/2020 tarihinde açılan celsesi ile  …. İcra Müdürlüğü’nün ….. Sayılı dosyası yönünden toplam 80.037,62 TL ve …..İcra Müdürlüğü’nün ……. Sayılı dosyası yönünden  toplam 155.117,11 TL borcun 7 günlük kesin süre içinde ifa edilmesi veya bu miktar paranın mahkeme veznesine depo edilmesi kararı verilmiştir.

Her ne kadar sayın mahkemenizce 4 numaralı celsede  depo kararı verilmiş olsa da ülkemizde de etkili olan Corona Virüs salgın hastalığı nedeniyle alınan yasal tedbirler kapsamında 01/06/2020 tarihinde dosya ele alınmış ve yargılamanın gelecek celse kaldığı yerden devamına karar verilmiştir.Oysa ki depo kararının görüldüğü celse sonunda verilmesi gerekirken gerek ülkemizde yaşanan Pandemi gerek ise  Hakimler ve Savcılar Kurulunca alınan tedbirler kapsamında duruşmaların ertelenmesi sebebiyle celseler görülememiş ve halihazırdaki kapak hesaplarının üzerinden hayli zaman geçmiştir.

İzah edilen sebeplerle depo emrine esas olmak üzere ….  İcra Müdürlüğü’ne her iki takip dosyasından kapak hesabının yapılması amacıyla müzekkere yazılmasını saygıyla vekaleten arz ve talep ederiz.

                                                                       Davacı Vekili

Avukat Saim İncekaş -Adana Dava Avukatı

Son düzenleme tarihi 30 Eylül 2020 10:36

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulur.