Dosya Kapak Hesabı Talebi

Kapak hesabı icra dosyasının güncel borç miktarının belirlenmesi amacıyla talep edilir. Kapak hesabı talebi üzerine icra memuru dosyanın o güne dek biriken borç kalemlerini yeniden hesaplar.

Dosya Kapak Hesabı Talebi -1-

ADANA 6. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE

İCRA DOSYA NO: 2021

BORÇLU:

ALACAKLI:

VEKİLİ: Avukat Saim İncekaş (Avsaim)

KONU: DOSYA KAPAK HESABI

İlgili dosyada dosyadaki borcumu tamamen kapatacağımdan dosyanın kapak hesabının (bakiye borcumun) hesaplanması hususunu; arz ve talep ederim.

Borçlu

Dosya Kapak Hesabı Talebi -2-

ADANA 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

Dosya No:

Dosyamız borçlusu şirket iflas nedeniyle tasfiye halinde olmasından dolayı alacağımızı alacaklılar listesine kaydettirmek için gerekli olan Dosya Kapak Hesabının çıkarılmasını talep ederim.

Alacaklı Vekili


Diyelim ki icra dairesi dilekçenize cevap vermedi. O halde aşağıdaki gibi bu durumu anlatır bir tekit dilekçesi gönderebilirsiniz.

Daireniz dosyasında bulunan borcumun ödeme tarihleri esas alınarak dosya kapak hesabının yapılmasını daha önceki 2021 tarihli dilekçemde iletmiştim ancak UYAP Vatandaş Portal Üzerinde görüntülediğimde hesaplamaya ilişkin hiçbir bilgi ve belgenin dosyanın arasına girmemiş olduğunu gördüm dosya kapak hesabımın yapılarak evrak düzenlenme suretiyle UYAP sistem marifetiyle görüntülenip takip edebileceğim şekilde gerekli hesaplamaların yapılarak yüklenilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

Alacaklı Vekili


Bir başka kapak hesabı örneğinde mahkeme kararına göre kapak hesabı yapılması talebini inceleyeceğiz:

Yukarıda bilgileri verilen dosyanın dosya hesabının EKTEKİ MAHKEME KARARI DA DİKKATE ALINARAK yapılmasını, çıktı olarak tarafımıza verilmesini ve bir suretinin UYAP ortamına kaydedilmesini talep ederiz.

Kapak Hesabı Talebi 3

ADANA 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

DOSYA NO:

DAVACI:

VEKİLİ:

DAVALI:

KONU: Depo emrine esas olmak üzere kapak hesabının yapılması amacıyla İcra Müdürlüğü’ne müzekkere yazılması istemidir.

AÇIKLAMALAR  :

Sayın mahkemeniz nezdinde görülmekte olan “iflas” talepli  dava  dosyasında  11/03/2020 tarihinde açılan celsesi ile  …. İcra Müdürlüğü’nün 13 Sayılı dosyası yönünden toplam 80.037,62 TL ve Adana İcra Müdürlüğü’nün 14 Sayılı dosyası yönünden  toplam 155.117,11 TL borcun 7 günlük kesin süre içinde ifa edilmesi veya bu miktar paranın mahkeme veznesine depo edilmesi kararı verilmiştir.

Her ne kadar sayın mahkemenizce 4 numaralı celsede  depo kararı verilmiş olsa da ülkemizde de etkili olan Corona Virüs salgın hastalığı nedeniyle alınan yasal tedbirler kapsamında 01/06/2020 tarihinde dosya ele alınmış ve yargılamanın gelecek celse kaldığı yerden devamına karar verilmiştir. Oysaki depo kararının görüldüğü celse sonunda verilmesi gerekirken gerek ülkemizde yaşanan Pandemi gerek ise  Hakimler ve Savcılar Kurulunca alınan tedbirler kapsamında duruşmaların ertelenmesi sebebiyle celseler görülememiş ve halihazırdaki kapak hesaplarının üzerinden hayli zaman geçmiştir.

İzah edilen sebeplerle depo emrine esas olmak üzere Adana İcra Müdürlüğü’ne her iki takip dosyasından kapak hesabının yapılması amacıyla müzekkere yazılmasını saygıyla vekaleten arz ve talep ederiz.

Davacı Vekili

Avukat Saim İncekaş -Adana Dava Avukatı

Yeniden Dosya Kapak Hesabı Talebi 4

ADANA İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

DOSYA NO:

11 tarihli hesap raporunda masraflar olarak sadece 214 TL gösterilmiş ise de dosya içeriğine en azından dosyada yer alan tahsilat makbuzlarına bakıldığında dahi dosya belirtilen miktardan çok daha fazla masraf yapıldığı gayet rahatlıkla anlaşılabilecek haldedir. Nitekim sadece Mersin İcra Dairesi eliyle talimat dosyasında yapılan fiili haciz harç ve masraflarının dahi tek başına belirtilen masraf kadar olduğu ortadadır.

Gene bunun yanında araç yakalama avansı (araç yakalanmıştır), tebligatlar gideri, banka haciz masrafları vs. eklendiğinde tarafımızca dosyada yapılan masrafın 1.782,50 TL olduğu saptanmıştır. Dolayısıyla bu hususların da düşünülerek dosya kapak hesabının bir kere daha yapılmasını vekil eden adına talep ederim.

Alacaklı Vekili

Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Ayrıca

İtirazın Kaldırılması ve İflas Dava Dilekçesi

NÖBETÇİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NE DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : KONU : İtirazın kaldırılması ve …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: