Dosya Borcunun İhtirazı Kayıtla Yatırılacağı Beyanı

ADANA   .  İCRA  MÜDÜRLÜĞÜNE

DOSYA NO                  :

BORÇLU                      :

VEKİLİ                         : Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

ALACAKLI                   :

VEKİLİ                          :

DİLEKÇE KONUSU : Dosya  borcunun  ihtirazi  kayıtla  yatırılacağının  bildirilmesidir.

AÇIKLAMALAR       :

            Müvekkilim icra dosya bakiye borcunu (mahkeme masrafları  ve  vekalet  ücreti  ile      birlikte)  yarın ihtirazi  kayıtla yatıracaktır.  İstinaf  sonucu davanın müvekkilim lehine       sonuçlanması ve kendisinden fazla para alındığının  ortaya  çıkması  halinde, fazla  alınan          miktarın  alacaklı  görünenden  talep / tahsili  hakkını saklı  tutmak  kaydıyla  (işbu bu ihtirazi      kayıtla)  dosya borcu  ödenecektir.

            Dosyaya  yatırılan  miktarın  alacaklı  tarafa  ödenmesine  muvaffakatimiz   vardır.

SONUÇ                        :

            Dosya borcunun ihtirazi kayıtla yatırıldığına  ve yatırılan miktarın karşı tarafa ödenmesine muvaffakatimiz   olduğuna  ilişkin  beyanlarımızı  sunar,

            Dosya borcunun tamamı ödendiğinden tüm hacizlerin kaldırılmasını ve elden takip yetkisi  verilmesini  talep  eder,

            Gereğinin  yapılmasını  saygıyla  dilerim.

                                                          

                                                                                      BORÇLU VEKİLİ

                                                                                 

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.