Dolandırıcılık Şikayet Dilekçesi

May 20, 2020 | Savcılık-Soruşturma

Dolandırıcılık Şikayet Dilekçesi

Dolandırıcılık Şikayet Dilekçesi -1-

ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

Müşteki               :

Vekili                   :Adana, Avukat Saim İNCEKAŞ

Şüpheli                :                     

Konu                  : Dolandırıcılık ve Sahtecilik

 

İZAHI       :

                           Müvekkil şirket Ankara’da Turizm işi ile uğraşmakta olup şirketin markası ‘dır. Şirket, Kültür ve Turizm Bakanlığı A Grubu Seyahat Acentesi işletme belgesine sahiptir ve aynı zamanda üyesidir.

                          Şüpheli şahıs müvekkil şirkete ait Kültür ve Turizm Bakanlığı A Grubu Seyahat Acentası işletme belgesi ile üyeliğini gösterir belgeleri bir şekilde temin ederek şirket kaşesini yaptırmak ve şirket yetkilisinin imzasını taklit etmek suretiyle müvekkil şirket adına bir takım sözleşmeler yapmış, turlar ve otel rezervasyonları yaparak birçok kişiden para temin ederek mağdur etmiştir. Söz konusu olay bir mağdurun müvekkil şirket yetkilisine ulaşarak şirketi haberdar etmesi üzerine anlaşılmış ve şüphelinin birçok kişiyle sözleşmeler yaparak para aldığı tespit edilmiştir.  Söz konusu paralar mağdurlar tarafından şüphelinin vermiş olduğu hesaba aktarılmıştır. Şüpheli ise ekte sunduğumuz belgeler ile birçok kişi ile sözleşme yapmış ve yaptırmış olduğu kaşe ile imzalayarak karşıdakilere güven vermiş ve kendisine menfaat elde etmiştir. Daha sonra durum fark edildiğinde ortalıktan kaybolmuştur. Ekte sunduğumuz işletme belgesi ve üyelik yazısında bulunan kaşe ve imza müvekkil şirket yetkilisine ait değildir.

                        Şüpheli şahsın müvekkil şirketin evraklarını kullanarak birçok kişiyle yapmış olduğu sözleşmeler neticesinde mağdurlar tarafından müvekkil şirketin aranması neticesinde mağdurların birçoğunun şüpheliye yüklü miktarda ödeme yaptıkları anlaşılmış ve mağdur kişiler ile yapılan görüşme neticesinde bu olay nedeniyle şahitlik yapacaklarını belirtmişlerdir. Bu sebeple şüphelinin eylemi neticesinde müvekkil şirket yetkilisinin bilgisi dışında gelişen olayların mağdurların şahitlikleri neticesinde netlik kazanacağından şahitlerimizin dinlenilmesini talep etmekteyiz.  

                               Tüm bu sebeplerle; şüphelinin dolandırıcılık ve şirket kaşesini yaptırarak ve imza atmak suretiyle menfaat sağlaması sebebiyle müvekkil şirketin itibarını ve saygınlığını zedelemesi ve bir mağduriyet yaşaması nedeniyle Sayın savcılığınıza başvurmak gerekmiştir.

DELİLLER      : Seyahat Acentesi İşletme Belgesi, üyelik yazısı, şüphelinin yapmış olduğu sözleşme, mağdurların yapmış olduğu ödeme belgeleri,  tanık ve yasal her türlü delil.

           

Tanıklarımız ;

(Tanıklarımızın hepsi şüpheli tarafından müvekkil şirket adı ve belgeleri kullanılarak dolandırılan kişiler olup, şüpheli ile bizzat sözleşme imzalayan ve şüpheliye ödeme yapan şahsılardır.)

 

SONUÇ                  : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle şüphelinin eylemine uyan TCK nın ilgili maddesi uyarınca cezalandırılması için kamu adına dava açılmasına karar verilmesini vekâleten arz ve talep ederiz. 29.06.2018

                                                                                                       Müşteki Vekili

Eki:

1-Vekâletname

2-Seyahat Acentası İşletme Belgesi

3- yazısı

4-Şüpheli tarafından yapılan sözleşme örneği

Dolandırıcılık Şikayet Dilekçesi -2-

ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’ na

 

ŞİKAYETÇİ      :

VEKİLİ              :

ŞÜPHELİLER :

KONU                    : Şüpheliler hakkında gerekli kovuşturmanın yapılarak, Adana. C.S. 2017/ 12345678 Soruşturma no ile birleştirilmek suretiyle kamu davası açılması talebimiz hakkında.

                                

SUÇ                         : Avukat olmadığı halde kendini avukat olarak tanıtmak, nitelikli dolandırıcılık , özel belgede sahtecilik  ve re’sen tespit edilecek sair suçlar.

SUÇ   TARİHİ          :  09.11.2016 ve devam eden günler

AÇIKLAMALAR

 

1-Müvekkil x, x  nın kurucusu ve hali hazırda yöneticiliğini yapmaktadır.

2-Şüpheli eşler y ve z,  2017 ilkbahar aylarında B Dragos şubesini 50.000 TL  karşılığında devri için  anlaşmışlar, parça parça 8.500 TL ödemişlerdir. Kocası X  parayı ödese de  Y  devir alacaktır. Müvekkilin birden okuldan ayrılması ile velilerin çocuklarını okuldan almamaları, alışmaları için zamana yaymak amacıyla 1 ay kadar hergün okula gelmişlerdir. Devir velilere söylenmemiş, yönetici yardımcısı olarak tanıştırılmışlardır.

Şüpheliler okulda değiştirmek istedikleri yerleri tadilata sokmuş ve masraf yaptırmışlar 1 ay sonra devir almaktan  vazgeçtiklerini söylemişlerdir. Yapılan tadilat okul binasında olduğu için, gelen ustalara müvekkil ödeme yapmak zorunda kalmıştır. Hiç gerek olmayan bu masraflar nedeniyle müvekkil ticari-ekonomik olarak zarara girmiştir. Sözleşmeden nedensiz cayan taraf oldukları için ve istekleri üzerine yapılan işleri kendilerinin ödemesi gerektiği halde müvekkil tarafından ödenmek zorunda kaldığı için de, şüphelilere ödedikleri parayı iade etmeyeceğini bildirmiştir.

3- Anaokulunda Efe isimli çocuğu bulunduğu için 2 yıldır kendisini ‘’avukat’’ olarak tanıttığı için velilerinden biri olan A müvekkile gelerek;  devir işini bildiğini Ö’nün çocukluk arkadaşı olduğunu, icraya verilmek üzere olunduğunu ayrıca dava açılmak suretiyle mağdur edileceğini söylemiştir. 4.000 TL ödemesi koşuluyla bu işi kapatacağını, başkaca masraf ve vekalet ücretini almayarak çözüm sağlayacağını söylemiştir. Bu öneriyi yaparken de müvekkile çok saygı duyduğu ve mağdur olduğuna inandığı için korumaya çalıştığı gibi cümleler ile güven yaratmıştır.  

A müvekkilin hukuk bilgisi olmamasından faydalanarak o kadar ikna edici dosyayı kapatacağım, itiraz edip geri 14.000 TL olarak alacağım vs. beyanlarda bulunmuştur ki, müvekkilin zayıf anındaki ruh halini kullanarak (yazışmalardan açıkça bellidir ) anlamsız iddialarla dahi kendisinden toplamda 8.920,00 TL para kopartmıştır.

4-Şüpheli A ,ekteki whatsapp yazışmalarından da anlaşılacağı gibi tadilat masrafları hariç 14.000 TL iade edeceği vaadiyle müvekkili aylardır oyalamıştır. Hatta, ‘’parayı Özlem Hanım’a ödeyeceği, icraya ödeyeceği ‘’  müvekkile adliyede icra müdürünün yanında olduğunu ve parayı gönderdiğini söylemiş ve sahte olarak düzenlediği banka dekontlarının ekran görüntüleriyle müvekkili kandırmıştır. Müvekkilin defalarca tabir-i caizse yalvarmasına ve maddi olarak çok zor durumda olduğunu söylemesine rağmen şüpheli müvekkili dolandırmaya devam etmiştir.

Ekte sunulan telefon kayıtları şüphelilerin kandırma kabiliyetini inandırıcılığını, müvekkilin içinde bulunduğu acz durumunu göstermektedir.

5-Şüpheli A, okulun velilerinden de biri olarak kendisini avukat olarak tanıtıp, ‘’ rezil olmadan masraf yaratmadan işi çözeceği ‘’ vaadiyle  müvekkilimizin gözünde haklı bir güven oluşturmuş ve kendisinden aldığı ödemeleri sözde müvekkiline ileteceğine inandırarak Türk Ceza Kanunu’nun 158. Maddesinin (L) bendinde belirtilen” Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiylenitelikli dolandırıcılık suçunu işlemiştir.

6- Fakat şüpheli bu suçu tek başına işlememiştir. Ö ve E çifti ile müvekkilden para kopartılması için fikir ve eylem birliği içinde hareket etmişlerdir. Muhtemelen anaokulunu devir alma niyeti de gerçek değildir. Müvekkile yanaşabilmek için bir oyundur.

Zira havuz bahçe vs. tadilat yaptırarak, sonra sebepsiz devir almaktan  vazgeçtik deyip, müvekkile tadilatın çeyreği bile etmez ödemiş olduğu kaparo parasını geri isteyip üstüne tadilat parası ödetmek ve sonra Avukat olmayan birinin çıkıp bu ihtilafı gidermek için paralar alması, aylar sonra tarafımızca aranıldıklarında icra takibi başlatılması tesadüf olamaz.  Bu müvekkile kurulan bir tuzak, para kopartmak için bir oyundur.

7- O kadar ki müvekkil tarafımıza vekalet verildiğinde, A sulhen çözüm için aranarak paranın iade edilmemesi halinde her 3 kişi hakkında şikayete bağlı olmayan suç ile ilgili olarak yasal işlem başlatılacağı bildirilmiş, şüpheli 1-2 randevu alıp ertelemiş ve bu arada diğer şüpheli E müvekkil hakkında İstanbul Anadolu  18. İcra Md. 2017 / 123456576 E. s. doya ile ilamsız takip başlatmıştır. Müvekkil adına itiraz edilmiştir.

7- Her 3 şerik müvekkile banka dekontu ile gönderilen kaparo  bedelinden dolayı anaokuluna haciz geleceği baskısını kullanıp, bu oyunu planlamışlardır. Şüpheli karı koca,  müvekkilden alınan paralara rağmen de icra takibi başlatmışlardır. Olayların zamanlaması zaten devir işinin bahane edilmesi ile şerikler arasındaki işbirliği sabittir.

8- Müvekkil ile teması kesmeyen A her an parayı iade edeceği vaadinde olmuş, müvekkil savcılığa şikayet etmeyi bile düşünememiştir. Bimer’e şikayet ederse ceza boyutu olmadan parasının iade edileceği inancıyla başvurmuş, şüpheli A hakkında İst. And. C.S. 2017/ 12334567 Soruşturma no ile dosya açılmıştır. Bu dosyada sadece A şüpheli olup, diğer şerikler Ö-E  çiftinin adı geçmediğinden işbu şikayet dilekçesini veriyoruz. Zira şüpheliler arasında eylem birliği vardır.

9- Şüphelilerin eylemleri suç teşkil ettiğinden gerekli kovuşturmanın yapılarak cezalandırılması için Savcılığınıza müracaat zorunluluğu doğmuştur.

Hukuki Dayanak                 : TCK. CMK vs. ilgili mevzuat.

Kanıtlar                                 :

  • Tüm tarafların olay tarihi itibarıyla karşılıklı mesaj ve aramaya dair telefon dökümleri ile vekalet tarihi itibarıyla Av. adına kayıtlı … ile A telefonu arasındaki konuşmalar mesajlar.
  • Banka kayıtları

Müvekkile yapılan ve müvekkilin dolandırılmak suretiyle A’ya yaptığı ödemeler, belgeleyeceğiz.

  • Tanık Beyanları

Devir, vazgeçme, A’nın müvekkilden bu ihtilaf için aldığı paralar, ve iade için verdiği sözler, Ö-E çiftinin destekleyen tutumu, haksız kazanç elde edişlerine dair ayrıntılı beyanda bulunacaklardır.

  • İst. Anadolu İcra Md. 2017 / 23123123123 E. s. dosyası
  • İst. And. C.S. 2017/ 12345456778 Soruşturma no’lu dosya
  • Her türlü yazışmalar, yazılı ve görsel belgeler
  • Her türlü kanuni delail.

Netice Olarak ;

Yukarıda belirtilen ve sayın savcılığınızca da tespit edilecek nedenler ile şüpheliler hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak İst. And. C.S. 2017/ 112332454356 Soruşturma no ile birleştirilmek suretiyle dava açılarak tüm şüphelilerin cezalandırılmasına  karar verilmesini  saygılarımla bilvekale arz ve talep ederim.                                                                       

                                                                                                                Vekili

          

EKLER :

  • WhatsApp ve SMS Konuşmaları
  • Banka Dekontları
  • Harçlandırılmış vekaletname

Dolandırıcılık Şikayet Dilekçesi -3-

ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

ŞİKAYETÇİ     :

SUÇ                     : Dolandırıcılık

SUÇ TARİHİ      :

AÇIKLAMALAR

Facebook üzerinde gördüğüm Kredi Danışmanlık Rezervasyon Finans isimli sayfadan( Ek-1) kredi için başvuru yaptım, kendilerine kredi başvurusunun nasıl yapılacağına ilişkin mesaj attım, onlarda benden telefon numarasını isteyip ……. isimli kadın ……..nolu numaradan arayıp ……………..nolu iban numarasına 100 TL yatırmamı söyledi( Ek-2). Sonraki gün adının ……. olduğunu söyleyen kadın beni …………. nolu numaradan arayıp bana kredinin onaylanması için 470 TL yatırmam gerektiğini söyledi bende hatırlayamadığım iban numarasına 470 TL yatırdım( Ek-3). Belli bir süre sonra tarafıma herhangi bir dönüş yapılmayınca, bana ulaştıkları numaraları aradım ancak beni engellediler. Ben de dolandırıldığımı anladım.

Savcılığınızdan beni dolandıran kişilerin araştırılmasını, yatırmış olduğum paranın şahıslardan alınmasını ve şahıslara gerekli cezanın verilmesini talep ediyorum.

                                                                                                                                      Şikayetçi

Dolandırıcılık Şikayet Dilekçesi -4-

 ADANA NÖBETÇİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

 

YAKINAN                        :

VEKİLİ                             :

ADRES                              :

ŞÜPHELİ                          :

SUÇ                                     :  Dolandırıcılık suçuna ilişkindir.

 

SUÇ TARİHİ                      :  01.11.2019

AÇIKLAMALAR

1-) Müvekkilimiz yaklaşık üç yıl önce …….. şirketi  nezdinde sağlık hizmetlerini kapsayan(sigorta) üyelik sistemine üye olmuştur. Yapılan üyelik sisteminde şüpheli şirket her ay belli bir meblağ karşılığında hizmet vereceğini taahhüt ederek müvekkilimize karşı güven oluşturmuştur. Oluşturulan güven sonrası belli aralıklarla para ödemesi yapılmıştır. Fakat daha sonra şirkete güvenilerek  verilen müvekkilin eşine ait kredi kartından izinsiz olarak bazı paralar çekildiği de daha sonra farkedilmiştir.

2-) ………. adlı firmadan yaklaşık 2 sene hiç ses çıkmamıştır. Daha sonra  şüpheli şirket çalışanları yaklaşık 1 yıl öncesinden itibaren  müvekkilimizi her ay arayarak bilgileri ………. tan aldıklarını ve kendilerinin o şirketin devamı olduğunu belirterek yatırılan paranın sistem nedeniyle otomatik olarak  parayı küsuratlı  kabul etmediğini paranın düz hesap yuvarlanması gerektiğini söyleyerek müvekkilimizden para talep etmiş , kasten  aldatmaya yönelik  zincirleme hareketlerde bulunmuştur.

3-) ………… adlı kişi kendisini  …..’un  devamı olan  ………. şirketinin müdür yardımcısı olarak tanıtmış ve kendisinin de asistanı olarak gösterilen  ……………………….. ( ve yine kendisini aynı şirketin muhasebe müdürü olarak tanıtılan ve yatırılan paraların hesap sahibi ….. birlikte hareket ederek organize suç kapsamında, müvekkilin parasını haksız ve hukuksuz şekilde hesaplarına geçirmişlerdir.

3-)  Müvekkilimize karşı sürekli bir telefon trafiği içine girerek ve kendisine eşine olan biteni anlatmakla tehdit ederek, çeşitli zamanlarda,  müvekkilden , kurye aracılığı ile ve ayrıca bankamatik yoluyla para tahsil etmeye devam etmişlerdir. Her aradıklarında müvekkile ne kadar yatırırsanız  hem paranızı kurtarır hem de daha fazla para kazanırsınız umuduyla müvekkile sürekli para transferi konusunda baskı yapmışlardır. Müvekkil eşinin hesabından gizli olarak çekilen bu paraları tekrar yerine koyabilmek için iyi niyetle söylenenleri yapmış ve ödenen  para miktarı 300 bin TL ye ulaşmıştır.

4-)  Müvekkilimiz iş bu raddeye gelince …………… numaralı telefondan şirket yetkilisi olan …………… isimli kişiyle görüşüp üyelik sisteminin sonlandırılmasını ve  şirket namına yatırılan  paranın iadesi talebiyle  iletişime geçmiştir. Ekte göreceğiniz yazışmalar neticesinde şirket çalışanı müvekkilimizi hala kandırma çapasında olup yatırılan paranın hala 6500 tl yuvarlama rakamı yatmadan iade edemeyeceğini söylemekle birlikte müvekkilimin istemiş olduğu üyelik sözleşmesine ilişkin evrakları de tarafına iade etmemiştir.(EK-2)

5-)…………… çalışanlarından X hanım’ ın ifadesine göre şüpheliler, müvekkil ve daha birçok kişinin bilgilerine ulaşılarak sanki o şirketin devamıymış gibi müşterileri arayıp organize şekilde davranmış  ve para istemek suretiyle dolandırmaya başlamışlardır. Bu konuda X hanım da yardımcı olacağını beyan etmiştir. Bu işlemlerin yapılmasından dolayı …………….. adlı firmayı da şikayet etme zarureti doğmuştur. Bu firmayı da verdiği bilgilerden dolayı( kredi kartı bilgileri , adres ve telefon bilgileri) uyarmak ve geren işlemlerin yapılmasını sağlamak gerekmektedir.

6-) Tarafımızca yapılan araştırmalar neticesinde yukarıda bahsi geçen şüpheli şirket tarafından sigorta üyelik sözleşmesi adı altında  iğfal hareketlerde bulunularak bir çok vatandaşımız mağdur edilmiştir. Buna ilişkin Şirket aleyhine  şikayette bulunulmuştur. (EK-3) yine gerekli araştırmalar sonucu müvekkilimizle iletişim kuran ve aldatma hareketlerle şirket namına para aktarımı sağlayan şirket çalışanlarının bilgileri ektedir. (EK-4)

 7-) Müvekkil tarafından ödenen para miktarları :

     ………………hesabına                                            X  TL

     ………………  hesabına                                        X   TL

     TR ……………………………….  nolu kişiye       X   TL

     KURYELERE   PARÇA PARÇA                           X  TL

😎Açıklanan nedenlerle, mağduriyetin önlenmesi ve daha başka kişilerin de mağdur olmaması amacı ile şüpheli şirket  ………… ve  kendini muhasebe müdürü olarak tanıtan ………….. ‘ in hesabına ve yukarıda iban nosu yazılan hesaba BLOKE KONULARAK TEDBİR ALINMASI ve  müvekkilimizi dolandıran ilgili şirketin cezalandırılması için gerekli soruşturmanın ivedi ve özenle  yapılarak hakkında kamu davası açılmasını talep etme zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER :  5237 S. K.  m. 157, 158 ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM :

 Yukarıda açıklanan nedenlerle müvekkilimizi dolandıran şirketin ve ismi geçen ve organize olarak hareket eden şahısların cezalandırılması ve gerekli hesaplara bloke konulması için gerekli soruşturmanın yapılarak haklarında kamu davası açılmasını, müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. tarih

 

EKLER:

1)Müvekkilimiz ile şüpheli arasında geçen yazışmalar.

2-)Müvekkilimize ait banka dekontları)

3-)Tanıkların isim ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi

4-)Bir adet onaylı vekaletname örneği

                                                                                                                                     Yakınan Vekili

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

blank

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.