Dolandırıcılık Şikayet Dilekçesi

Dolandırıcılık eylemi nasıl şikayet edilir?

Dolandırıcılık Şikayet Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Günümüzde maalesef sıkça karşılaştığımız dolandırıcılık suçunun birçok farklı ortaya çıkış şekli bulunmaktadır. Dolandırıcılık vakıasının Savcılığa izahı son derece önemlidir. Etkin bir soruşturma verimli bir izahatın ürünüdür.

Aşağıda farklı dolandırıcılık vakıalarını ele alarak dolandırıcılık şikayet dilekçelerini sizlerle paylaştık. Ceza savunma davaları uzmanlık alanında Avukatı uzmanlık alanında Avukat Saim İNCEKAŞ tarafından paylaşılan bu yazının faydalı olması dileği ile…

Dolandırıcılık Şikayet Dilekçesi -1-

ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

Müşteki               :

Vekili                   : İncekaş Hukuk Bürosu – Adana

Şüpheli                :                     

Konu                  : Dolandırıcılık ve Sahtecilik

 

İZAHI       :

Müvekkil şirket Ankara’da Turizm işi ile uğraşmakta olup şirketin markası ‘dır. Şirket, Kültür ve Turizm Bakanlığı A Grubu Seyahat Acentesi işletme belgesine sahiptir ve aynı zamanda üyesidir.

Şüpheli şahıs müvekkil şirkete ait Kültür ve Turizm Bakanlığı A Grubu Seyahat Acentası işletme belgesi ile üyeliğini gösterir belgeleri bir şekilde temin ederek şirket kaşesini yaptırmak ve şirket yetkilisinin imzasını taklit etmek suretiyle müvekkil şirket adına bir takım sözleşmeler yapmış, turlar ve otel rezervasyonları yaparak birçok kişiden para temin ederek mağdur etmiştir. Söz konusu olay bir mağdurun müvekkil şirket yetkilisine ulaşarak şirketi haberdar etmesi üzerine anlaşılmış ve şüphelinin birçok kişiyle sözleşmeler yaparak para aldığı tespit edilmiştir.  Söz konusu paralar mağdurlar tarafından şüphelinin vermiş olduğu hesaba aktarılmıştır. Şüpheli ise ekte sunduğumuz belgeler ile birçok kişi ile sözleşme yapmış ve yaptırmış olduğu kaşe ile imzalayarak karşıdakilere güven vermiş ve kendisine menfaat elde etmiştir. Daha sonra durum fark edildiğinde ortalıktan kaybolmuştur. Ekte sunduğumuz işletme belgesi ve üyelik yazısında bulunan kaşe ve imza müvekkil şirket yetkilisine ait değildir.

Şüpheli şahsın müvekkil şirketin evraklarını kullanarak birçok kişiyle yapmış olduğu sözleşmeler neticesinde mağdurlar tarafından müvekkil şirketin aranması neticesinde mağdurların birçoğunun şüpheliye yüklü miktarda ödeme yaptıkları anlaşılmış ve mağdur kişiler ile yapılan görüşme neticesinde bu olay nedeniyle şahitlik yapacaklarını belirtmişlerdir. Bu sebeple şüphelinin eylemi neticesinde müvekkil şirket yetkilisinin bilgisi dışında gelişen olayların mağdurların şahitlikleri neticesinde netlik kazanacağından şahitlerimizin dinlenilmesini talep etmekteyiz.  

Tüm bu sebeplerle; şüphelinin dolandırıcılık ve şirket kaşesini yaptırarak ve imza atmak suretiyle menfaat sağlaması sebebiyle müvekkil şirketin itibarını ve saygınlığını zedelemesi ve bir mağduriyet yaşaması nedeniyle Sayın savcılığınıza başvurmak gerekmiştir.

DELİLLER      : Seyahat Acentesi İşletme Belgesi, üyelik yazısı, şüphelinin yapmış olduğu sözleşme, mağdurların yapmış olduğu ödeme belgeleri,  tanık ve yasal her türlü delil.

Tanıklarımız ;

(Tanıklarımızın hepsi şüpheli tarafından müvekkil şirket adı ve belgeleri kullanılarak dolandırılan kişiler olup, şüpheli ile bizzat sözleşme imzalayan ve şüpheliye ödeme yapan şahsılardır.)

 

SONUÇ                  : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle şüphelinin eylemine uyan TCK nın ilgili maddesi uyarınca cezalandırılması için kamu adına dava açılmasına karar verilmesini vekâleten arz ve talep ederiz. 29.06.2018

                                                                                                       Müşteki Vekili

Eki:

1-Vekâletname

2-Seyahat Acentası İşletme Belgesi

3- yazısı

4-Şüpheli tarafından yapılan sözleşme örneği

dolandırıcılık-şikayet-dilekçesi

Dolandırıcılık Şikayet Dilekçesi -2-

ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’ na

 

ŞİKAYETÇİ      :

VEKİLİ              :

ŞÜPHELİLER :

KONU                    : Şüpheliler hakkında gerekli kovuşturmanın yapılarak, Adana. C.S. 2017/ 12345678 Soruşturma no ile birleştirilmek suretiyle kamu davası açılması talebimiz hakkında.

SUÇ                         : Avukat olmadığı halde kendini avukat olarak tanıtmak, nitelikli dolandırıcılık , özel belgede sahtecilik  ve re’sen tespit edilecek sair suçlar.

SUÇ   TARİHİ          :  09.11.2016 ve devam eden günler

AÇIKLAMALAR

1-Müvekkil x, x  nın kurucusu ve hali hazırda yöneticiliğini yapmaktadır.

2-Şüpheli eşler y ve z,  2017 ilkbahar aylarında B Dragos şubesini 50.000 TL  karşılığında devri için  anlaşmışlar, parça parça 8.500 TL ödemişlerdir. Kocası X  parayı ödese de  Y  devir alacaktır. Müvekkilin birden okuldan ayrılması ile velilerin çocuklarını okuldan almamaları, alışmaları için zamana yaymak amacıyla 1 ay kadar hergün okula gelmişlerdir. Devir velilere söylenmemiş, yönetici yardımcısı olarak tanıştırılmışlardır.

Şüpheliler okulda değiştirmek istedikleri yerleri tadilata sokmuş ve masraf yaptırmışlar 1 ay sonra devir almaktan  vazgeçtiklerini söylemişlerdir. Yapılan tadilat okul binasında olduğu için, gelen ustalara müvekkil ödeme yapmak zorunda kalmıştır. Hiç gerek olmayan bu masraflar nedeniyle müvekkil ticari-ekonomik olarak zarara girmiştir. Sözleşmeden nedensiz cayan taraf oldukları için ve istekleri üzerine yapılan işleri kendilerinin ödemesi gerektiği halde müvekkil tarafından ödenmek zorunda kaldığı için de, şüphelilere ödedikleri parayı iade etmeyeceğini bildirmiştir.

3- Anaokulunda Efe isimli çocuğu bulunduğu için 2 yıldır kendisini ‘’avukat’’ olarak tanıttığı için velilerinden biri olan A müvekkile gelerek;  devir işini bildiğini Ö’nün çocukluk arkadaşı olduğunu, icraya verilmek üzere olunduğunu ayrıca dava açılmak suretiyle mağdur edileceğini söylemiştir. 4.000 TL ödemesi koşuluyla bu işi kapatacağını, başkaca masraf ve vekalet ücretini almayarak çözüm sağlayacağını söylemiştir. Bu öneriyi yaparken de müvekkile çok saygı duyduğu ve mağdur olduğuna inandığı için korumaya çalıştığı gibi cümleler ile güven yaratmıştır.  

A müvekkilin hukuk bilgisi olmamasından faydalanarak o kadar ikna edici dosyayı kapatacağım, itiraz edip geri 14.000 TL olarak alacağım vs. beyanlarda bulunmuştur ki, müvekkilin zayıf anındaki ruh halini kullanarak (yazışmalardan açıkça bellidir ) anlamsız iddialarla dahi kendisinden toplamda 8.920,00 TL para kopartmıştır.

4-Şüpheli A ,ekteki whatsapp yazışmalarından da anlaşılacağı gibi tadilat masrafları hariç 14.000 TL iade edeceği vaadiyle müvekkili aylardır oyalamıştır. Hatta, ‘’parayı Özlem Hanım’a ödeyeceği, icraya ödeyeceği ‘’  müvekkile adliyede icra müdürünün yanında olduğunu ve parayı gönderdiğini söylemiş ve sahte olarak düzenlediği banka dekontlarının ekran görüntüleriyle müvekkili kandırmıştır. Müvekkilin defalarca tabir-i caizse yalvarmasına ve maddi olarak çok zor durumda olduğunu söylemesine rağmen şüpheli müvekkili dolandırmaya devam etmiştir.

Ekte sunulan telefon kayıtları şüphelilerin kandırma kabiliyetini inandırıcılığını, müvekkilin içinde bulunduğu acz durumunu göstermektedir.

5-Şüpheli A, okulun velilerinden de biri olarak kendisini avukat olarak tanıtıp, ‘’ rezil olmadan masraf yaratmadan işi çözeceği ‘’ vaadiyle  müvekkilimizin gözünde haklı bir güven oluşturmuş ve kendisinden aldığı ödemeleri sözde müvekkiline ileteceğine inandırarak Türk Ceza Kanunu’nun 158. Maddesinin (L) bendinde belirtilen” Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiylenitelikli dolandırıcılık suçunu işlemiştir.

6- Fakat şüpheli bu suçu tek başına işlememiştir. Ö ve E çifti ile müvekkilden para kopartılması için fikir ve eylem birliği içinde hareket etmişlerdir. Muhtemelen anaokulunu devir alma niyeti de gerçek değildir. Müvekkile yanaşabilmek için bir oyundur.

Zira havuz bahçe vs. tadilat yaptırarak, sonra sebepsiz devir almaktan  vazgeçtik deyip, müvekkile tadilatın çeyreği bile etmez ödemiş olduğu kaparo parasını geri isteyip üstüne tadilat parası ödetmek ve sonra Avukat olmayan birinin çıkıp bu ihtilafı gidermek için paralar alması, aylar sonra tarafımızca aranıldıklarında icra takibi başlatılması tesadüf olamaz.  Bu müvekkile kurulan bir tuzak, para kopartmak için bir oyundur.

7- O kadar ki müvekkil tarafımıza vekalet verildiğinde, A sulhen çözüm için aranarak paranın iade edilmemesi halinde her 3 kişi hakkında şikayete bağlı olmayan suç ile ilgili olarak yasal işlem başlatılacağı bildirilmiş, şüpheli 1-2 randevu alıp ertelemiş ve bu arada diğer şüpheli E müvekkil hakkında İstanbul Anadolu  18. İcra Md. 2017 / 123456576 E. s. doya ile ilamsız takip başlatmıştır. Müvekkil adına itiraz edilmiştir.

7- Her 3 şerik müvekkile banka dekontu ile gönderilen kaparo  bedelinden dolayı anaokuluna haciz geleceği baskısını kullanıp, bu oyunu planlamışlardır. Şüpheli karı koca,  müvekkilden alınan paralara rağmen de icra takibi başlatmışlardır. Olayların zamanlaması zaten devir işinin bahane edilmesi ile şerikler arasındaki işbirliği sabittir.

8- Müvekkil ile teması kesmeyen A her an parayı iade edeceği vaadinde olmuş, müvekkil savcılığa şikayet etmeyi bile düşünememiştir. Bimer’e şikayet ederse ceza boyutu olmadan parasının iade edileceği inancıyla başvurmuş, şüpheli A hakkında İst. And. C.S. 2017/ 12334567 Soruşturma no ile dosya açılmıştır. Bu dosyada sadece A şüpheli olup, diğer şerikler Ö-E  çiftinin adı geçmediğinden işbu şikayet dilekçesini veriyoruz. Zira şüpheliler arasında eylem birliği vardır.

9- Şüphelilerin eylemleri suç teşkil ettiğinden gerekli kovuşturmanın yapılarak cezalandırılması için Savcılığınıza müracaat zorunluluğu doğmuştur.

Hukuki Dayanak                 : TCK. CMK vs. ilgili mevzuat.

Kanıtlar                                 :

 • Tüm tarafların olay tarihi itibarıyla karşılıklı mesaj ve aramaya dair telefon dökümleri ile vekalet tarihi itibarıyla Av. adına kayıtlı … ile A telefonu arasındaki konuşmalar mesajlar.
 • Banka kayıtları

Müvekkile yapılan ve müvekkilin dolandırılmak suretiyle A’ya yaptığı ödemeler, belgeleyeceğiz.

 • Tanık Beyanları

Devir, vazgeçme, A’nın müvekkilden bu ihtilaf için aldığı paralar, ve iade için verdiği sözler, Ö-E çiftinin destekleyen tutumu, haksız kazanç elde edişlerine dair ayrıntılı beyanda bulunacaklardır.

 • İst. Anadolu İcra Md. 2017 / 23123123123 E. s. dosyası
 • İst. And. C.S. 2017/ 12345456778 Soruşturma no’lu dosya
 • Her türlü yazışmalar, yazılı ve görsel belgeler
 • Her türlü kanuni delail.

Netice Olarak ;

Yukarıda belirtilen ve sayın savcılığınızca da tespit edilecek nedenler ile şüpheliler hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak İst. And. C.S. 2017/ 112332454356 Soruşturma no ile birleştirilmek suretiyle dava açılarak tüm şüphelilerin cezalandırılmasına  karar verilmesini  saygılarımla bilvekale arz ve talep ederim.                                                                       

                                                                                                                Vekili

          

EKLER :

 • WhatsApp ve SMS Konuşmaları
 • Banka Dekontları
 • Harçlandırılmış vekaletname

Dolandırıcılık Şikayet Dilekçesi -3-

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”reg” ihc_mb_template=”1″ ]

ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

ŞİKAYETÇİ     :

SUÇ                     : Dolandırıcılık

SUÇ TARİHİ      :

AÇIKLAMALAR

Facebook üzerinde gördüğüm Kredi Danışmanlık Rezervasyon Finans isimli sayfadan( Ek-1) kredi için başvuru yaptım, kendilerine kredi başvurusunun nasıl yapılacağına ilişkin mesaj attım, onlarda benden telefon numarasını isteyip ……. isimli kadın ……..nolu numaradan arayıp ……………..nolu iban numarasına 100 TL yatırmamı söyledi( Ek-2). Sonraki gün adının ……. olduğunu söyleyen kadın beni …………. nolu numaradan arayıp bana kredinin onaylanması için 470 TL yatırmam gerektiğini söyledi bende hatırlayamadığım iban numarasına 470 TL yatırdım( Ek-3). Belli bir süre sonra tarafıma herhangi bir dönüş yapılmayınca, bana ulaştıkları numaraları aradım ancak beni engellediler. Ben de dolandırıldığımı anladım.

Savcılığınızdan beni dolandıran kişilerin araştırılmasını, yatırmış olduğum paranın şahıslardan alınmasını ve şahıslara gerekli cezanın verilmesini talep ediyorum.

                                                                                                                                      Şikayetçi

[/ihc-hide-content]

Dolandırıcılık Şikayet Dilekçesi -4-

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”reg” ihc_mb_template=”1″ ]

 ADANA NÖBETÇİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

 

YAKINAN                        :

VEKİLİ                             :

ADRES                              :

ŞÜPHELİ                          :

SUÇ                                     :  Dolandırıcılık suçuna ilişkindir.

 

SUÇ TARİHİ                      :  01.11.2019

AÇIKLAMALAR

1-) Müvekkilimiz yaklaşık üç yıl önce …….. şirketi  nezdinde sağlık hizmetlerini kapsayan(sigorta) üyelik sistemine üye olmuştur. Yapılan üyelik sisteminde şüpheli şirket her ay belli bir meblağ karşılığında hizmet vereceğini taahhüt ederek müvekkilimize karşı güven oluşturmuştur. Oluşturulan güven sonrası belli aralıklarla para ödemesi yapılmıştır. Fakat daha sonra şirkete güvenilerek  verilen müvekkilin eşine ait kredi kartından izinsiz olarak bazı paralar çekildiği de daha sonra farkedilmiştir.

2-) ………. adlı firmadan yaklaşık 2 sene hiç ses çıkmamıştır. Daha sonra  şüpheli şirket çalışanları yaklaşık 1 yıl öncesinden itibaren  müvekkilimizi her ay arayarak bilgileri ………. tan aldıklarını ve kendilerinin o şirketin devamı olduğunu belirterek yatırılan paranın sistem nedeniyle otomatik olarak  parayı küsuratlı  kabul etmediğini paranın düz hesap yuvarlanması gerektiğini söyleyerek müvekkilimizden para talep etmiş , kasten  aldatmaya yönelik  zincirleme hareketlerde bulunmuştur.

3-) ………… adlı kişi kendisini  …..’un  devamı olan  ………. şirketinin müdür yardımcısı olarak tanıtmış ve kendisinin de asistanı olarak gösterilen  ……………………….. ( ve yine kendisini aynı şirketin muhasebe müdürü olarak tanıtılan ve yatırılan paraların hesap sahibi ….. birlikte hareket ederek organize suç kapsamında, müvekkilin parasını haksız ve hukuksuz şekilde hesaplarına geçirmişlerdir.

3-)  Müvekkilimize karşı sürekli bir telefon trafiği içine girerek ve kendisine eşine olan biteni anlatmakla tehdit ederek, çeşitli zamanlarda,  müvekkilden , kurye aracılığı ile ve ayrıca bankamatik yoluyla para tahsil etmeye devam etmişlerdir. Her aradıklarında müvekkile ne kadar yatırırsanız  hem paranızı kurtarır hem de daha fazla para kazanırsınız umuduyla müvekkile sürekli para transferi konusunda baskı yapmışlardır. Müvekkil eşinin hesabından gizli olarak çekilen bu paraları tekrar yerine koyabilmek için iyi niyetle söylenenleri yapmış ve ödenen  para miktarı 300 bin TL ye ulaşmıştır.

4-)  Müvekkilimiz iş bu raddeye gelince …………… numaralı telefondan şirket yetkilisi olan …………… isimli kişiyle görüşüp üyelik sisteminin sonlandırılmasını ve  şirket namına yatırılan  paranın iadesi talebiyle  iletişime geçmiştir. Ekte göreceğiniz yazışmalar neticesinde şirket çalışanı müvekkilimizi hala kandırma çapasında olup yatırılan paranın hala 6500 tl yuvarlama rakamı yatmadan iade edemeyeceğini söylemekle birlikte müvekkilimin istemiş olduğu üyelik sözleşmesine ilişkin evrakları de tarafına iade etmemiştir.(EK-2)

5-)…………… çalışanlarından X hanım’ ın ifadesine göre şüpheliler, müvekkil ve daha birçok kişinin bilgilerine ulaşılarak sanki o şirketin devamıymış gibi müşterileri arayıp organize şekilde davranmış  ve para istemek suretiyle dolandırmaya başlamışlardır. Bu konuda X hanım da yardımcı olacağını beyan etmiştir. Bu işlemlerin yapılmasından dolayı …………….. adlı firmayı da şikayet etme zarureti doğmuştur. Bu firmayı da verdiği bilgilerden dolayı( kredi kartı bilgileri , adres ve telefon bilgileri) uyarmak ve geren işlemlerin yapılmasını sağlamak gerekmektedir.

6-) Tarafımızca yapılan araştırmalar neticesinde yukarıda bahsi geçen şüpheli şirket tarafından sigorta üyelik sözleşmesi adı altında  iğfal hareketlerde bulunularak bir çok vatandaşımız mağdur edilmiştir. Buna ilişkin Şirket aleyhine  şikayette bulunulmuştur. (EK-3) yine gerekli araştırmalar sonucu müvekkilimizle iletişim kuran ve aldatma hareketlerle şirket namına para aktarımı sağlayan şirket çalışanlarının bilgileri ektedir. (EK-4)

 7-) Müvekkil tarafından ödenen para miktarları :

     ………………hesabına                                            X  TL

     ………………  hesabına                                        X   TL

     TR ……………………………….  nolu kişiye       X   TL

     KURYELERE   PARÇA PARÇA                           X  TL

😎Açıklanan nedenlerle, mağduriyetin önlenmesi ve daha başka kişilerin de mağdur olmaması amacı ile şüpheli şirket  ………… ve  kendini muhasebe müdürü olarak tanıtan ………….. ‘ in hesabına ve yukarıda iban nosu yazılan hesaba BLOKE KONULARAK TEDBİR ALINMASI ve  müvekkilimizi dolandıran ilgili şirketin cezalandırılması için gerekli soruşturmanın ivedi ve özenle  yapılarak hakkında kamu davası açılmasını talep etme zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER :  5237 S. K.  m. 157, 158 ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM :

 Yukarıda açıklanan nedenlerle müvekkilimizi dolandıran şirketin ve ismi geçen ve organize olarak hareket eden şahısların cezalandırılması ve gerekli hesaplara bloke konulması için gerekli soruşturmanın yapılarak haklarında kamu davası açılmasını, müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. tarih

 

EKLER:

1)Müvekkilimiz ile şüpheli arasında geçen yazışmalar.

2-)Müvekkilimize ait banka dekontları)

3-)Tanıkların isim ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi

4-)Bir adet onaylı vekaletname örneği

                                                                                                                                     Yakınan Vekili

[/ihc-hide-content]

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Dolandırıcılık Suç Duyurusu Dilekçesi

ADANA CUMHURİYET SAVCILIĞI´NA

MÜŞTEKİ:

VEKİLİ: Ceza Hukuku Avukatı Saim İncekaş

ŞİKAYET EDİLEN: FAİLİ MEÇHUL

SUÇ: Dolandırıcılık  Suçu ve makamınızca tespit edilecek  diğer suçlar

OLAY TARİHİ:

KONU:  Dolandırıcılık suçu nedeni ile şikâyetimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR:

Müvekkil … yılından itibaren tüccar aracılığıyla, … yılı itibarıyla da direkt olarak … menşeili … firmasına profil demir ihracatı yapmaktadır. Müvekkil şirket ve müşteri arasında tüm iletişim e-mail aracılığı ile gerçekleşmektedir.

Müvekkil şirket tarafından … tarihinde … firmasına … ton karşılığı … bedelli profil demir ihracatı gerçekleştirilmiştir.

Müvekkil şirket ile … firması arasındaki iletişim bugüne kadar genel olarak mail yoluyla kurulmuş ve ticari faaliyetlerine ilişkin şirketler arası yazışmalar mail üzerinden yapılmıştır. Ancak daha sonra anlaşıldığı ve şikâyete konu edildiği üzere her iki şirkete ait mail adresleri kimliğini tespit edemediğimiz “hacker”lar (siber korsanlar) tarafından “hack”lenerek ele geçirilmiştir. Bu süreçte müvekkil şirket ile … firması birbirleriyle yazıştıklarını düşünerek hackerlar ile iletişim kurmuşlardır.

… tarihinde … firması çalışanı …’ın (kendisine ait … mail adresinden)  müvekkil şirketin adresinin … olarak değiştiğini belirtilen ve bu hususu teyit etmek amaçlı müvekkil şirket yetkilisi …’in e-mail adresine bir e-mail atmıştır. (Ek-1 … tarihli e-mail)

Ancak hemen ardından, bu defa  e-mail adresinden (birden fazla- orijinal mail adresi ) ilk e-mailin dikkate alınmamasını, e-mailin finanstaki kişinin hatası olduğunu söyleyen ve transfer yapıldığında swift kopyasını müvekkil şirkete gönderecekleri bilgilerini içeren e-mail atılmıştır.

… firması çalışanı … (kendisine ait mail adresinden) … tarihinde … bilgileri içeren banka talimatı hususunda müvekkil şirket yetkilisine mail atmış, fakat saat farkından dolayı müvekkil şirket tarafından bu e-mail … tarihinde görülüştür. Bir hata olduğu düşünülerek müvekkil şirket yetkilisi tarafından 01.03.2018 tarihinde ödemenin yapılacağı iban numarasının müvekkil şirkete ait olmadığını belirten bir e-mail gönderilmiştir. (Ek-2 İban Numarasında hata olduğunun belirtildiği e-mail)

 05.03.2018 tarihinde Sumkee firmasından müvekkil şirkete fax mesajı atılmıştır. Mesajda;  müvekkil şirket eski çalışanlarından Işıl Demirel’den giden bir e-mail referans gösterilerek, bir kişiden transferin yanlış yapıldığını, … hesabının hacklendiğini  ve ödemeyi durdurmaları gerektiğini içeren bir mail aldıklarını fakat müvekkil şirkete telefonla ulaşamadıklarını , kendilerine faks ile teyit verilmesini ve birinin hesap numarasını Meksika olarak değiştirmeye çalıştığını belirtmişlerdir.

Müvekkil şirket tarafından hatlardaki sıkıntıdan dolayı faks gönderilemeyince … isimli kişiye e-mail atılıp, …’ın müvekkil şirket nezdinde çalışmadığı, e-maillerde bir problem yaşandığını ancak her şeyin temizlendiği, hesap numaralarının bir önceki yükleme ile aynı olduğu bildirilmiştir. Ancak bu e-mailin de ulaşmadığı daha sonra öğrenilmiştir. Fakat müvekkil şirkete bir sonraki gün yine … isimli kişinin kendi mail adresinden düzeltilmiş banka talimatı e-maili atılmıştır. (EK-3 Bu konudaki yazışmalar )

Müvekkil şirket yetkilisi tarafından … isimli kişiye 12 Mart tarihinde mail atarak henüz bedelin alınamadığı  bankasından  kontrol edilmesi rica edilmiştir.  Ancak … tarihinde (yine bire bir aynı mail adresinden) bankasından kontrol edip haber vereceğini bildiren mail ulaşmıştır. Bu e-mailin de sahte olduğu anlaşılmıştır. 15.03.2018 tarihinde hala bedelin ödenmediğini belirten mail atılmış, 16 Mart tarihinde bankanın serverında problem olduğunu, ödemenin haftaya müvekkil şirket hesabında olacağını söyleyip özür dileyen bir mail müvekkil şirkete gönderilmiştir.

 19.03.2018 tarihinde müvekkil şirket tarafından firma aranmasına rağmen ulaşılamamıştır. Bu defa satış müdürü  olan … isimli kişinin adresine bir mail atılmış, bedelin 3 hafta geciktiği belirtilmiştir.

27.03.2018 tarihinde … isimli kişiye telefon ile ulaşılmış ve transferin 28 Şubat tarihinde Meksika’ya yapıldığı, müvekkil şirket tarafından gönderilen e-maillerin ulaşmadığı bazı e-mailleri ise içerik değiştirerek aldıkları belirtilmiştir. Aynı şekilde 5 Mart ve 6 Mart tarihlerinde kendilerine hackerler tarafından atıldığını düşündüğümüz 2 maili de müvekkil şirket yetkilisine whatsapp aracılığı ile paylaşmıştır.

Bu maillerin ilkinde  “… firmasının dolandırıldığı, yanlış … hesabına ödeme yapıldığı, Mail hesaplarının hacklendiği, mal adreslerinde oynamalar yapılarak sahte mailler gönderildiği, Bu maillere bakıldığında bunların anlaşılacağı, hala gönderilen parayı kurtarmak için vakitleri olduğu, Meksika Bankasının parayı serbest bırakmadan onların durdurulabileceği, söz konusu maili okuduklarında şanslı olmamaları halinde kendisi ile irtibata geçmeleri gerektiği  vs….”  şeklinde açıklamalar mevcut olup ikinci mailde de “İlk mailin ulaşıp ulaşmadığı sorulmaktadır. (Ek-4 Hackerler tarafından atıldığını düşündüğümüz mailler.)

Müvekkil şirket adresinin Meksika olduğunu söyleyen teyit mailinin dikkate alınmamasına yönelik atılan e-mailin sahte olduğu, müvekkil şirket yetkilisi mail adresinden ise şirketin adresinin Meksika olarak değiştiğinin teyit edildiğine ilişkin e-mail gönderildiği, müvekkil şirket yetkilisi tarafından gönderilen e-maillerin engellenerek karşı tarafa ulaştırılmadığı ve müvekkil şirkete sahte e-mailler atıldığı anlaşılmıştır.  

Müvekkil şirketin ihracat bedeli olan … müvekkil şirket ve alıcı şirket mailleri hacklenerek ve alıcı şirket ve müvekkil şirket yetkilileri hile ile aldatılarak bir şekilde Meksika’ya transfer edilmiştir.

Basına yansıyan 29.03.2018 tarihli haberlerde ; ‘’  İstanbul’da uluslararası ticaret yapan firmaların mail hesaplarını ele geçirerek 9 milyon liralık vurgun yapan bir hacker çetesine yönelik düzenlenen operasyonda 7’si yabancı uyruklu 14 kişilik bir hacker çetesi çökertildi.

Dolandırıcılar önce firmaların internet tanıtımından mail hesaplarını belirlediler. Daha sonra bu hesaplara virüslü mail gönderip bu maillerin açılmasıyla virüsün aktifleşmesiyle  tüm mail bilgilerine ulaştılar. Daha sonra ise firmanın ticaret yaptığı işletmelerin mail hesapları aynı şekilde ele geçirildiler. Bu yöntemle paralel hat kurarak firma yazışmalarını izlemeye alan şebeke, ticari alışveriş sonrasında devreye girdi.

Bu aşamada, firmaların mail adresine yakın isimlerle yeni hesaplar açıldı. Önce ödeme yapacak firma adına, sahte mail atıldı. “Ürünleri teslim aldık, ödeme için proforma faturası bekliyoruz” denildi. Firma fatura bilgilerini gönderince, proforma sadece şebekenin eline geçti. Hackerler fatura üzerinde oynayarak hesap bilgilerinde değişiklik yaptı. Daha sonra ise, oluşturulan sahte belge, yeni açılan mail hesabı üzerinden ödeme yapacak firmaya gönderildi. “Bankalarda yaşadığımız sorun sebebiyle hesap bilgilerimizde değişiklik yapıldı” notuyla gönderilen hesaba ödeme yapılınca, paraların şebeke üyelerine havale edildiği tespit edildi. ‘’ denilmektedir.

BASINA YANSIYAN İŞ BU HABERLER İLE MÜVEKKİL ŞİRKETİN DOLANDIRILMA ŞEKLİ AYNIDIR. MÜVEKKİL ŞİRKETİN E MAİLLERİNİN DE YUKARIDA BELİRTİLEN DOLANDIRICILIK ÇETESİ TARAFINDAN ELE GEÇİRİLMİŞ OLMASI KUVVETLE MUHTEMELDİR. DİLEKÇEMİZ EKİNDE İŞ BU BASIN HABERLERİNİ DE SUNMAKTAYIZ. (Ek-5 Basına Yansıyan Haberler )

Tüm bu hususlar dikkatle incelendiğin şüphelilerin hileli davranışlarla müvekkil şirketi aldatma kastı ile hareket ederek kendisine bir yarar sağlamaya çalıştığı anlaşılmaktadır.

Bu husus Türk Ceza Kanunu’nun 157. Maddesinde ‘’ Hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına bir yarar sağlayan kişiye bir yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası verilir.’’ Şeklinde düzenlenmiştir.

BU NEDENLE MÜVEKKİL ŞİRKETİN E MAİL ADRESLERİ HACKLENMEK SURETİ İLE İHRACAT BEDELİNİ KENDİ HESABINA AKTARAN ŞAHIS VEYA ŞAHISLAR HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMA ZORUNLULUĞU HASIL OLMUŞTUR.

DELİLLER: Faturalar, E-mailler, Basına Yansıyan Haberler, Mail yazışmalarının temini açısından Web E-mail sağlayıcı Hosting firmasına SH Hosting isimli firmaya  yazılacak müzekkere (adres: …)  sair tüm yasal deliller.

HUKUKİ SEBEPLER: TCK. ve ilgili mevzuat.

TALEP SONUCU: Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle;

-Şikâyete konu olayımız ile bağlantılı olması halinde 14. Maddede belirttiğimiz soruşturmaların birleştirilmesine;

-Makamınızca tespit edilecek şahısların eylemine /eylemlerine uyan T.C.K’nun ilgili maddeleri uyarınca cezalandırılması için gerekli kovuşturmanın yapılarak haklarında Kamu davasının açılmasını  ve şüphelilerin cezalandırılmasına karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. tarih

Müşteki Vekili

Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Ayrıca

Savcılık Tanık Dinleme Tutanağı

T.C. ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA NO: TANIK DİNLEME TUTANAĞI: DİNLEYEN ZABIT KATİBİ: ADLİ KOLLUK GÖREVLİSİ: …

3 yorumlar

 1. Yasal bir bahis sitesi uzerinden dolandirildim 8.400 tl param ve hakkimda yasal islem baslatilacagini belirtiyorlar 4.500 tl daha yatirmam gerekiyormus sikayet etsem olurmu

 2. Ankara ulus heykel in ordaki telefon satan telefoncu hem orjinal diye telefon aldım kaçak çıktı gittim degiştirmeye degişti orjinal diye üstüne para aldı 1 hafta sonra telefonda sebeke sorunu çıktı tekrar gittim garantiye götürecez diye telefonu aldı daha telefon gelmedi 5 6 at oldu not 8 model telefon 8900 tl para verdim idareten telefon gelene kadar A50 kaçak markalı telefon verdi 3400 tl para tl para aldı telefon geldiginde paran iade edilecek diye karşısında duran bir telefon mazemesi satan yer var oraya ortak etti zorla tehdid ederek bana bankadan zorla 5500 tl para çektirdi yapı kredi atemesinden banka kamaralarında görüntü vardır çok zor durumdayım bende parayı aldıgına dahil ortagının haberi var benden aldıgı paraları deftere Yazdı kaç sefer gittim parayı almaya yerinde bulamadım ortagı yerini söylemiyor bu korana virüsü çıktından berli gidemedim tekrar gittim ortagı orda içerde telefon bayinin kamera var zor durumdayım bana yardımcı olun ben Rıdvan Türk Madur tel 05368726616

 3. cengiz nişancı

  rbc bank yönetiminin evraklarınla bana dolandırmaya kaltılar benden 36,800 dolar yatımamaı ve karşılıgında 74 milyon davadan miras kaldı dıye tüm banka evrakları resmi olarak bana attılar ben bu konuda naapmam gerekiyor saygılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: