Dolandırıcılık Şikayet Dilekçesi

Dolandırıcılık Şikayet Dilekçesi -1-

ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

Müşteki               :

Vekili                   :

Şüpheli                :                     

Konu                  : Dolandırıcılık ve Sahtecilik

 

İZAHI       :

                           Müvekkil şirket Ankara’da Turizm işi ile uğraşmakta olup şirketin markası ‘dır. Şirket, Kültür ve Turizm Bakanlığı A Grubu Seyahat Acentesi işletme belgesine sahiptir ve aynı zamanda üyesidir.

                          Şüpheli şahıs müvekkil şirkete ait Kültür ve Turizm Bakanlığı A Grubu Seyahat Acentası işletme belgesi ile üyeliğini gösterir belgeleri bir şekilde temin ederek şirket kaşesini yaptırmak ve şirket yetkilisinin imzasını taklit etmek suretiyle müvekkil şirket adına bir takım sözleşmeler yapmış, turlar ve otel rezervasyonları yaparak birçok kişiden para temin ederek mağdur etmiştir. Söz konusu olay bir mağdurun müvekkil şirket yetkilisine ulaşarak şirketi haberdar etmesi üzerine anlaşılmış ve şüphelinin birçok kişiyle sözleşmeler yaparak para aldığı tespit edilmiştir.  Söz konusu paralar mağdurlar tarafından şüphelinin vermiş olduğu hesaba aktarılmıştır. Şüpheli ise ekte sunduğumuz belgeler ile birçok kişi ile sözleşme yapmış ve yaptırmış olduğu kaşe ile imzalayarak karşıdakilere güven vermiş ve kendisine menfaat elde etmiştir. Daha sonra durum fark edildiğinde ortalıktan kaybolmuştur. Ekte sunduğumuz işletme belgesi ve üyelik yazısında bulunan kaşe ve imza müvekkil şirket yetkilisine ait değildir.

                        Şüpheli şahsın müvekkil şirketin evraklarını kullanarak birçok kişiyle yapmış olduğu sözleşmeler neticesinde mağdurlar tarafından müvekkil şirketin aranması neticesinde mağdurların birçoğunun şüpheliye yüklü miktarda ödeme yaptıkları anlaşılmış ve mağdur kişiler ile yapılan görüşme neticesinde bu olay nedeniyle şahitlik yapacaklarını belirtmişlerdir. Bu sebeple şüphelinin eylemi neticesinde müvekkil şirket yetkilisinin bilgisi dışında gelişen olayların mağdurların şahitlikleri neticesinde netlik kazanacağından şahitlerimizin dinlenilmesini talep etmekteyiz.  

                               Tüm bu sebeplerle; şüphelinin dolandırıcılık ve şirket kaşesini yaptırarak ve imza atmak suretiyle menfaat sağlaması sebebiyle müvekkil şirketin itibarını ve saygınlığını zedelemesi ve bir mağduriyet yaşaması nedeniyle Sayın savcılığınıza başvurmak gerekmiştir.

DELİLLER      : Seyahat Acentesi İşletme Belgesi, üyelik yazısı, şüphelinin yapmış olduğu sözleşme, mağdurların yapmış olduğu ödeme belgeleri,  tanık ve yasal her türlü delil.

           

Tanıklarımız ;

(Tanıklarımızın hepsi şüpheli tarafından müvekkil şirket adı ve belgeleri kullanılarak dolandırılan kişiler olup, şüpheli ile bizzat sözleşme imzalayan ve şüpheliye ödeme yapan şahsılardır.)

 

SONUÇ                  : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle şüphelinin eylemine uyan TCK nın ilgili maddesi uyarınca cezalandırılması için kamu adına dava açılmasına karar verilmesini vekâleten arz ve talep ederiz. 29.06.2018

 

                                                                                                       Müşteki Vekili

Eki:

1-Vekâletname

2-Seyahat Acentası İşletme Belgesi

3- yazısı

4-Şüpheli tarafından yapılan sözleşme örneği

Dolandırıcılık Şikayet Dilekçesi -2-

ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’ na

 

ŞİKAYETÇİ      :

VEKİLİ              :

ŞÜPHELİLER :

 

KONU                    : Şüpheliler hakkında gerekli kovuşturmanın yapılarak, Adana. C.S. 2017/ 12345678 Soruşturma no ile birleştirilmek suretiyle kamu davası açılması talebimiz hakkında.

                                

SUÇ                         : Avukat olmadığı halde kendini avukat olarak tanıtmak, nitelikli dolandırıcılık , özel belgede sahtecilik  ve re’sen tespit edilecek sair suçlar.

SUÇ   TARİHİ          :  09.11.2016 ve devam eden günler

AÇIKLAMALAR

 

1-Müvekkil x, x  nın kurucusu ve hali hazırda yöneticiliğini yapmaktadır.

2-Şüpheli eşler y ve z,  2017 ilkbahar aylarında B Dragos şubesini 50.000 TL  karşılığında devri için  anlaşmışlar, parça parça 8.500 TL ödemişlerdir. Kocası X  parayı ödese de  Y  devir alacaktır. Müvekkilin birden okuldan ayrılması ile velilerin çocuklarını okuldan almamaları, alışmaları için zamana yaymak amacıyla 1 ay kadar hergün okula gelmişlerdir. Devir velilere söylenmemiş, yönetici yardımcısı olarak tanıştırılmışlardır.

Şüpheliler okulda değiştirmek istedikleri yerleri tadilata sokmuş ve masraf yaptırmışlar 1 ay sonra devir almaktan  vazgeçtiklerini söylemişlerdir. Yapılan tadilat okul binasında olduğu için, gelen ustalara müvekkil ödeme yapmak zorunda kalmıştır. Hiç gerek olmayan bu masraflar nedeniyle müvekkil ticari-ekonomik olarak zarara girmiştir. Sözleşmeden nedensiz cayan taraf oldukları için ve istekleri üzerine yapılan işleri kendilerinin ödemesi gerektiği halde müvekkil tarafından ödenmek zorunda kaldığı için de, şüphelilere ödedikleri parayı iade etmeyeceğini bildirmiştir.

3- Anaokulunda Efe isimli çocuğu bulunduğu için 2 yıldır kendisini ‘’avukat’’ olarak tanıttığı için velilerinden biri olan A müvekkile gelerek;  devir işini bildiğini Ö’nün çocukluk arkadaşı olduğunu, icraya verilmek üzere olunduğunu ayrıca dava açılmak suretiyle mağdur edileceğini söylemiştir. 4.000 TL ödemesi koşuluyla bu işi kapatacağını, başkaca masraf ve vekalet ücretini almayarak çözüm sağlayacağını söylemiştir. Bu öneriyi yaparken de müvekkile çok saygı duyduğu ve mağdur olduğuna inandığı için korumaya çalıştığı gibi cümleler ile güven yaratmıştır.  

A müvekkilin hukuk bilgisi olmamasından faydalanarak o kadar ikna edici dosyayı kapatacağım, itiraz edip geri 14.000 TL olarak alacağım vs. beyanlarda bulunmuştur ki, müvekkilin zayıf anındaki ruh halini kullanarak (yazışmalardan açıkça bellidir ) anlamsız iddialarla dahi kendisinden toplamda 8.920,00 TL para kopartmıştır.

4-Şüpheli A ,ekteki whatsapp yazışmalarından da anlaşılacağı gibi tadilat masrafları hariç 14.000 TL iade edeceği vaadiyle müvekkili aylardır oyalamıştır. Hatta, ‘’parayı Özlem Hanım’a ödeyeceği, icraya ödeyeceği ‘’  müvekkile adliyede icra müdürünün yanında olduğunu ve parayı gönderdiğini söylemiş ve sahte olarak düzenlediği banka dekontlarının ekran görüntüleriyle müvekkili kandırmıştır. Müvekkilin defalarca tabir-i caizse yalvarmasına ve maddi olarak çok zor durumda olduğunu söylemesine rağmen şüpheli müvekkili dolandırmaya devam etmiştir.

Ekte sunulan telefon kayıtları şüphelilerin kandırma kabiliyetini inandırıcılığını, müvekkilin içinde bulunduğu acz durumunu göstermektedir.

5-Şüpheli A, okulun velilerinden de biri olarak kendisini avukat olarak tanıtıp, ‘’ rezil olmadan masraf yaratmadan işi çözeceği ‘’ vaadiyle  müvekkilimizin gözünde haklı bir güven oluşturmuş ve kendisinden aldığı ödemeleri sözde müvekkiline ileteceğine inandırarak Türk Ceza Kanunu’nun 158. Maddesinin (L) bendinde belirtilen” Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiylenitelikli dolandırıcılık suçunu işlemiştir.

6- Fakat şüpheli bu suçu tek başına işlememiştir. Ö ve E çifti ile müvekkilden para kopartılması için fikir ve eylem birliği içinde hareket etmişlerdir. Muhtemelen anaokulunu devir alma niyeti de gerçek değildir. Müvekkile yanaşabilmek için bir oyundur.

Zira havuz bahçe vs. tadilat yaptırarak, sonra sebepsiz devir almaktan  vazgeçtik deyip, müvekkile tadilatın çeyreği bile etmez ödemiş olduğu kaparo parasını geri isteyip üstüne tadilat parası ödetmek ve sonra Avukat olmayan birinin çıkıp bu ihtilafı gidermek için paralar alması, aylar sonra tarafımızca aranıldıklarında icra takibi başlatılması tesadüf olamaz.  Bu müvekkile kurulan bir tuzak, para kopartmak için bir oyundur.

7- O kadar ki müvekkil tarafımıza vekalet verildiğinde, A sulhen çözüm için aranarak paranın iade edilmemesi halinde her 3 kişi hakkında şikayete bağlı olmayan suç ile ilgili olarak yasal işlem başlatılacağı bildirilmiş, şüpheli 1-2 randevu alıp ertelemiş ve bu arada diğer şüpheli E müvekkil hakkında İstanbul Anadolu  18. İcra Md. 2017 / 123456576 E. s. doya ile ilamsız takip başlatmıştır. Müvekkil adına itiraz edilmiştir.

7- Her 3 şerik müvekkile banka dekontu ile gönderilen kaparo  bedelinden dolayı anaokuluna haciz geleceği baskısını kullanıp, bu oyunu planlamışlardır. Şüpheli karı koca,  müvekkilden alınan paralara rağmen de icra takibi başlatmışlardır. Olayların zamanlaması zaten devir işinin bahane edilmesi ile şerikler arasındaki işbirliği sabittir.

8- Müvekkil ile teması kesmeyen A her an parayı iade edeceği vaadinde olmuş, müvekkil savcılığa şikayet etmeyi bile düşünememiştir. Bimer’e şikayet ederse ceza boyutu olmadan parasının iade edileceği inancıyla başvurmuş, şüpheli A hakkında İst. And. C.S. 2017/ 12334567 Soruşturma no ile dosya açılmıştır. Bu dosyada sadece A şüpheli olup, diğer şerikler Ö-E  çiftinin adı geçmediğinden işbu şikayet dilekçesini veriyoruz. Zira şüpheliler arasında eylem birliği vardır.

9- Şüphelilerin eylemleri suç teşkil ettiğinden gerekli kovuşturmanın yapılarak cezalandırılması için Savcılığınıza müracaat zorunluluğu doğmuştur.

Hukuki Dayanak                 : TCK. CMK vs. ilgili mevzuat.

Kanıtlar                                 :

 • Tüm tarafların olay tarihi itibarıyla karşılıklı mesaj ve aramaya dair telefon dökümleri ile vekalet tarihi itibarıyla Av. adına kayıtlı … ile A telefonu arasındaki konuşmalar mesajlar.
 • Banka kayıtları

Müvekkile yapılan ve müvekkilin dolandırılmak suretiyle A’ya yaptığı ödemeler, belgeleyeceğiz.

 • Tanık Beyanları

Devir, vazgeçme, A’nın müvekkilden bu ihtilaf için aldığı paralar, ve iade için verdiği sözler, Ö-E çiftinin destekleyen tutumu, haksız kazanç elde edişlerine dair ayrıntılı beyanda bulunacaklardır.

 • İst. Anadolu İcra Md. 2017 / 23123123123 E. s. dosyası
 • İst. And. C.S. 2017/ 12345456778 Soruşturma no’lu dosya
 • Her türlü yazışmalar, yazılı ve görsel belgeler
 • Her türlü kanuni delail.

Netice Olarak ;

Yukarıda belirtilen ve sayın savcılığınızca da tespit edilecek nedenler ile şüpheliler hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak İst. And. C.S. 2017/ 112332454356 Soruşturma no ile birleştirilmek suretiyle dava açılarak tüm şüphelilerin cezalandırılmasına  karar verilmesini  saygılarımla bilvekale arz ve talep ederim.                                                                       

                                                                                                                Vekili

          

EKLER :

 • WhatsApp ve SMS Konuşmaları
 • Banka Dekontları
 • Harçlandırılmış vekaletname

 

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
  Generic placeholder image
  Avukat Saim İncekaş
  Avukat Saim İncekaş Avukatlık Ofisi'nde kurucu avukat.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

tr Türkçe
error: Uyarı: Sağ tıklamak için üye olabilirsiniz !! Üye olabilmek için tarafımızdan referans kodu almanız gerekmektedir.