Dolandırıcılığı Şikayet Dilekçesi

Dolandırıcılığı Şikayet Dilekçesi


İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

Müşteki                  :                            

Vekili                     : Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana

Sanık                    :

Suç                       : Dolandırıcılık.

Suç tarihi               :

Açıklamalar            :

1.- Müvekkilim….., kendisine ait olan ……………………………………………..kayıtlı taşınmazın %30 hissedarı iken, taşınmazın satışına yönelik olmak üzere, diğer hissedarlarla birlikte sanık ……………. …………………………..düzenleme şeklinde vekaletname ile yetki vermiştir.

Aralarında yaptıkları anlaşma gereği, sanık ……………… taşınmaz üzerindeki borçları temizleyecek ve 1.500.000,00.-TL (birmilyonbeşyüzbinTürklirası) satış bedelinden 250.000,00.-TL (ikiyüzellibinTürklirası) müvekkilim ……………….ödeyecektir.

2.- Söz konusu taşınmaz, sanık ………… tarafından, 04.02.2010 tarihinde …………………..isimli şahsa 1.500.000,00.-TL  bedelle satılmıştır. Ancak, müvekkilim ile aralarında yaptıkları anlaşmaya göre, sanığın satış bedelinin 250.000,00.-TL lik kısmını müvekkilime ödemesi gerekirken, tapuda satışın yapıldığı 04.02.2010 tarihinden bu yana, herhangi bir ödemede bulunmamıştır.

Sanık, müvekkilimi hile ile vekalet vermeye ikna etmiş ve taşınmazı satarak haksız kazanç elde etmiştir. Müvekkilim, taşınmazın borçlarından temizlenerek satılacağı hususunda kendisine güvence verilmesi ve yine satış bedeli üzerinden kendisine para ödeneceği hususunda teminat senedi verilmesi üzerine, satışa yönelik vekaletname vermeye ikna olmuştur. Bugüne kadar iyiniyetli olarak, alacaklı olduğu meblağın kendisine ödeneceği hususunda verilen sözlere itimat eden müvekkilim, aradan geçen süre içinde, mağdur olmuş ve ciddi bir maddi zarara uğramıştır.

3.- Dolandırıcılık kastıyla ve hileli davranışlarla müvekkilimin iyiniyetinden yararlanarak, kendisine verilen vekaletname ile satış işlemini yapan ve satış bedelini haksız olarak hesabına geçiren sanığın yakalanarak isnad edilen suçtan cezalandırılabilmesi için iş bu şikayeti yapma zarureti hasıl olmuştur.

Hukuki Sebepler     : TCK,CMUK,sair ilgili mevzuat.

Deliller                   :

  • 01.2010 tarihli, müvekkilim …………… ve diğer hissedarlardan ……………….. arasında yapılan ve sanık ……………….. taşınmazın borçlarını temizleyerek satış belinden 250.000,00.-TL kısmın …………………. ödeneceği hususunu içeren sözleşme örneği.

  • Beyoğlu 46. Noterliği’nin ………………… numaralı satışa yönelik düzenleme şeklinde vekaletname örneği.

  • Sarıyer Tau Müdürlüğü’nden alınan, 31.03.2011 tarihli taşınmazın satışının yapıldığını bildirir yazı.

  • Sanık ………………….. tarafından düzenlenen, 30.06.2010 tarih ve 250.000,00.-TL bedelli teminat niteliğindeki senet örneği.

  • Bilirkişi tetkikatı, imza incelemesi, sair kanuni delail.

Netice ve Talep       : Sanığın mevcutlu olarak adliyeye sevki ile isnad edilen suçtan

dolayı cezalandırılmasını, mahkeme masrafı ve avukatlık

         ücretinin sanıkğa yüklenmesini saygıyla bilvekale talep

ederim.

            Müşteki Vekili

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 18 Ocak 2020 02:46

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.