Dolandırıcılığa Teşebbüs Yargıtay Kararı

T.C.
YARGITAY
YİRMİÜÇÜNCÜ CEZA DAİRESİ

Esas : 2015/9471
Karar : 2016/9475
Tarih : 09.11.2016
Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Sanığın,… Kuyumculuk isimli işyerine gelerek çalışan mağdur …’ye altın zincir görünümlü 25.20 gr metal takıyı satmaya çalıştığı, mağdurun şüphelendiği takıyı ayar suyuna batırıp çıkardığı gerçek olup olmadığını anlayamaması üzerine sanığa çay söyleyip dükkanda beklemesini istediği ve gidip toptancısından test ettirdiğinde zincirin altın suyuna batırılmış bir metal parçasından ibaret olduğunun anlaşılduğı, mağdurun mesleki bilgi ve uyanıklığı sayesinde aldanmadığı ancak takıyı altın olarak satın alsa 1.760 TL ödeyeceği sanığın bu suretle dolandırıcılığa teşebbüs ettiği iddia olunan olayda;

Mağdurun aşamalarda tutarlı ve hayatın olağan akışına uygun beyanları, tutanaklar, emanet kaydı ve tüm dosya kapsamından sanığın dolandırıcılığa teşebbüs ettiği anlaşıldığından cezalandırılması gerektiği gözetilmeden beraatine karar verilmesi,

Kabule göre de; sanığın beraatine karar verildiği halde, suçta kullanılan ve bizatihi suç unsuru olmayan adli emanetin 2011/668 sırasında kayıtlı değersiz metalin sanığa iade edilmesi gerekirken müsaderesine karar verilmesi,

Bozmayı gerektirmiş, O yer Cumhuriyet savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Kanun’un 6723 sayılı Kanun’un 33. maddesi ile değişik 8/1 maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 09.11.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 17 Ocak 2020 20:10

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.