Doğum sonrası hastaneye ödenen para nedeniyle maddi tazminat talebi boşanmanın eki niteliğinde maddi tazminat değildir- Yargıtay Kararı

Doğum sonrası hastaneye ödenen para nedeniyle maddi tazminat talebi boşanmanın eki niteliğinde maddi tazminat değildir

Davacı kadın, kumbara hesabındaki parayı harcadığı, kız kardeşine borcu ve kadının maaş hesabından kocanın maaş hesabına aktarılan paralar ile doğum sonrası hastaneye ödenen para nedeniyle 21.11.2008 tarihli dilekçesi ile maddi tazminat talebinde bulunmuştur. Davacının bu isteği boşanmanın eki niteliğinde maddi tazminat değildir.

Davacı tarafın harcı ödenerek açılmış bir davası bulunmamaktadır. İsteğin Türk Medeni Kanununun 174. maddesi anlamında kabul edilerek yazılı şekilde hüküm tesisi doğru görülmemiştir. (Y2HD, 08.02.2011, E. 2010/905, K. 2011/1851)

Doğum sonrası hastaneye ödenen para nedeniyle maddi tazminat talebi boşanmanın eki niteliğinde maddi tazminat değildir

Davacının maddi tazminat isteğinin 5.000 TL olan bölümü hastane ve tedavi giderlerine ilişkin olduğundan; bu talep boşanmanın eki niteliğinde olmadığından bağımsız bir taleptir. Başvurma harcı, dava dilekçesindeki bütün bağımsız talepleri kapsadığından bu 5.000 TL. olan talebe yönelik olarak davacıya süre verilerek eksik nispi peşin harcın tamamlattırılması (Harçlar Kanunu md.30-32) , harç tamamlandığı takdirde bu talebe ilişkin olarak Aile Mahkemesinin görevli olmadığı da gözetilerek bir karar verilmesi gerekirken; yazılı şekilde bu tazminatı kapsar şekilde karar verilmesi hatalı olup; bozmayı gerektirmiştir. (Y2HD, 12.10.2011, E. 2010/14549, K. 2011/15531.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 19 Nisan 2020 08:53

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.