Doğan çocuğunu görme çabası göstermemek boşanma sebebidir- Yargıtay Kararı

Doğan çocuğunu görme çabası göstermemek boşanma sebebidir

Toplanan delillerden; davalı-davacı kadının iki dava açıldıktan sonra doğan çocuğunu da görme çabası göstermediği, böylece birlik görevini yerine getirmediği anlaşılmaktadır. Bu durumda, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı, boşanma koşullarının gerçekleştiği (TMK md 166/1); kusurun tamamının davacı-davalı kocada olduğunun kabulü gerekir. Mahkemece, davalı-davacı kadının boşanma davasının kabul edilerek, boşanmaya karar verilecek yerde, yetersiz gerekçeyle reddine karar verilmesi isabetsiz olup; bozmayı gerektirmiştir. (Y2HD, 20.10.2011, E. 2010/15215, K. 2011/16453.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.