DNA araştırması yaptırılıp alınacak rapor da dikkate alınarak bir karar verilmesi gerekir- Yargıtay Kararı

May 2, 2020 | Soybağı

DNA araştırması yaptırılıp alınacak rapor da dikkate alınarak bir karar verilmesi gerekir

Davacı vekili dava dilekçesinde, davalının evlilik birliğini terk ederek gittiğini bir daha gelmediğini, açılan boşanma davasında davalının Haşan Çetin ile birlikte yaşadığını beyan ettiğini ve tarafların boşandığını, akabinde davacının nüfus müdürlüğüne gittiğinde davalının Murat Talha adında bir çocuğun davacının nüfusuna kaydettirildiğini öğrendiklerini beyanla küçük Murat Talha ile olan soybağınm reddine karar verilmesini istemiş, mahkemece davanın kabulüne karar verilmiştir.

Dava, Türk Medeni Kanunu’nun 286 vd. maddelerine dayalı olarak açılan soybağınm reddi istemine ilişkindir. Kamu düzenini yakından ilgilendiren bu tür davalarda; Türk Medeni Kanunu’nun 284. maddesinde belirtilen koşullar saklı kalmak kaydıyla, hakim Hukuk Muhakemeleri Kanunu hükümlerini uygulayacak ve maddi olguları re’sen araştırıp delilleri serbestçe takdir edecektir. Soybağının reddi davasının bu niteliği gözönüne alınarak, mahkemelerce kuşku ve duraksamaya neden olmaksızın soybağının doğru olarak tespiti zorunludur.

Davada, sadece taraf beyanları ile yetinilmeyip, iddia ile ilgili olarak DNA araştırması yaptırılıp, alınacak rapor da dikkate alınarak bir karar verilmesi gerekirken, yeterli inceleme yapılmadan eksik inceleme sonucu davanın kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiştir. (Y18HD, 01.07.2015, E. 2014/22156,K. 2015/11619)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

Kategoriler

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.