DNA araştırması yaptırılıp alınacak rapor da dikkate alınarak bir karar verilmesi gerekir- Yargıtay Kararı

DNA araştırması yaptırılıp alınacak rapor da dikkate alınarak bir karar verilmesi gerekir

Davacı vekili dava dilekçesinde, davalının evlilik birliğini terk ederek gittiğini bir daha gelmediğini, açılan boşanma davasında davalının Haşan Çetin ile birlikte yaşadığını beyan ettiğini ve tarafların boşandığını, akabinde davacının nüfus müdürlüğüne gittiğinde davalının Murat Talha adında bir çocuğun davacının nüfusuna kaydettirildiğini öğrendiklerini beyanla küçük Murat Talha ile olan soybağınm reddine karar verilmesini istemiş, mahkemece davanın kabulüne karar verilmiştir.

Dava, Türk Medeni Kanunu’nun 286 vd. maddelerine dayalı olarak açılan soybağınm reddi istemine ilişkindir. Kamu düzenini yakından ilgilendiren bu tür davalarda; Türk Medeni Kanunu’nun 284. maddesinde belirtilen koşullar saklı kalmak kaydıyla, hakim Hukuk Muhakemeleri Kanunu hükümlerini uygulayacak ve maddi olguları re’sen araştırıp delilleri serbestçe takdir edecektir. Soybağının reddi davasının bu niteliği gözönüne alınarak, mahkemelerce kuşku ve duraksamaya neden olmaksızın soybağının doğru olarak tespiti zorunludur.

Davada, sadece taraf beyanları ile yetinilmeyip, iddia ile ilgili olarak DNA araştırması yaptırılıp, alınacak rapor da dikkate alınarak bir karar verilmesi gerekirken, yeterli inceleme yapılmadan eksik inceleme sonucu davanın kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiştir. (Y18HD, 01.07.2015, E. 2014/22156,K. 2015/11619)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 2 Mayıs 2020 09:06

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.