Dişçi Alacağı İhtarname Örneği

Oca 17, 2021 | Borçlar Hukuku

İHTARNAME

İHTAR EDEN                        :

VEKİLİ                                   :

ADRES                                    :

KARŞI TARAF                      :

ADRES                                   :

İHTARIN KONUSU              : Müvekkil ile tarafınızca yapılan diş tedavisi sözleşmesi uyarınca ve yazılı, sözlü ve şifahi uyarılara sessiz kalınması nedeniyle, karşılığı yerine getirilmeyen borcun 7 (yedi) gün içerisinde ödenmesi ihtarıdır.

AÇIKLAMALAR

1.Sayın muhatap, bildiğiniz üzere müvekkil ile ….. yılında yaptırmış olduğunuz diş tedavileri karşılığında …….. TL miktarında bir borç ilişkisine girdiniz. Müvekkilimiz tarafından tedaviniz tamamlanmış olmasına rağmen, ödemeleriniz halen tamamlanmamıştır.

2. Tarafınızla yaptığımız sözlü ve yazılı görüşmelerde ödemeleri ……… ödemelerle Kasım sonuna kadar bitireceğinizi söylemiş olmanıza rağmen ……. tarihinde yapılan ….. TL’lik son ödemeden bu yana ne ödeme yapmış, ne tarafımızla iletişime geçmiş, ne de size ulaşma çabalarımıza yanıt vermemiş olduğunuz üzere işbu ihtarname çekilmesi zorunlu hale gelmiştir.

3. Tarafımıza göndermiş olduğunuz ödemelerinize ilişkin banka dekontları doğrultusunda; bugün itibarıyla …….. TL vadesi geçmiş borcunuzun kaldığını, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununa göre borçlu her kusurundan sorumlu olduğundan ve söz konusu borç muaccel olup sizi temerrüde düşürdükten sonra işbu ihtarnameyi keşide etmek zorunda kalındığından …….-TL ihtarname masrafı dahil olmak üzere …….-TL’yi  ………….. isimli ve TR ……………… IBAN numaralı ………… Bankası hesabına 7 gün içerisinde ödeme yapmanızı, belirtilen süre içerisinde ödeme yapmamanız halinde; borç bakiyesinin faiz ve ferileri ile birlikte tahsili için yasal yollara başvurulacağını, hakkınızda icra takibi başlatılacağını, bu uğurda yapılacak her türlü masraf, yargılama gideri, harç ve Avukatlık ücretlerinin de tarafınızdan tahsil edileceğini ve bununla birlikte fazlaya ilişkin tüm yasal hak ve alacaklarımızı saklı tuttuğumuzu, ihtaren bildiririm. (buraya ihtarname tarihini giriniz)

İHTAR EDEN VEKİLİ

EK: Vekaletname

Sayın Noter; 3 suret olarak düzenlenen iş bu ihtarnamenin bir suretinin muhataba APS ile tebliğini bir suretinin dairenizde hıfzını bir suretinin de tarafımıza tevdiini saygı ile rica ederiz.

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

Bu yazıyla ilgili yorum, soru, düzeltme, cevap veya tartışmaya yönelik beyanlarınızı aşağıdaki form aracılığı ile herkesle paylaşabilirsiniz. Yorumunuz kontrol edildikten sonra en geç 1 gün içerisinde onaylanır.

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: