Dilekçe Teatisi Ne Demektir?

Dilekçe Teatisi Ne Demektir_

Dilekçelerin usûl ve mevzuata uygun biçimde hazırlanması ve düzenlenmesi kadar taraflar arasında karşılıklı tebliğ-tebellüğ ve teâtileri de önemlidir. Davacı ve davalının birbirlerine cevap niteliğinde yazdıkları dilekçelere ve bu dilekçelerin taraflara tebliğ edilme aşamasına ‘dilekçeler teatisi‘ denmektedir.

Teati Nedir?

Teâti” kavramı, Arapça bir kelime olup, “birbiri arasında verme“, “verip-alma” anlamlarında kullanılır.

Hukukta “dilekçe teâtisi” ile anlatılmak istenen, davacı taraf ile davalı taraf arasında “dava“, “cevap“, “cevaba cevap” ve “ikinci cevap” dilekçelerinin usulünce ve sürelere riayet edilerek
karşılıklı verilmesi, alınması ve cevaplandırılması iş ve işlemleridir.

Dilekçe teatilerinde “temel” mercii mahkemedir. Dilekçeler, mahkeme marifetiyle ilgililere (yazılı tebliğ usûlü ile) iletilir.

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Uyarı: Sağ tıklamak için üye olabilirsiniz !! Üye olabilmek için tarafımızdan referans kodu almanız gerekmektedir.