Dilekçe Teatisi Ne Demektir?

Son Güncelleme Tarihi

Dilekçe Teatisi Ne Demektir_

Dilekçelerin usûl ve mevzuata uygun biçimde hazırlanması ve düzenlenmesi kadar taraflar arasında karşılıklı tebliğ-tebellüğ ve teâtileri de önemlidir. Davacı ve davalının birbirlerine cevap niteliğinde yazdıkları dilekçelere ve bu dilekçelerin taraflara tebliğ edilme aşamasına ‘dilekçeler teatisi‘ denmektedir.

Teati Nedir?

Teâti” kavramı, Arapça bir kelime olup, “birbiri arasında verme“, “verip-alma” anlamlarında kullanılır.

Hukukta “dilekçe teâtisi” ile anlatılmak istenen, davacı taraf ile davalı taraf arasında “dava“, “cevap“, “cevaba cevap” ve “ikinci cevap” dilekçelerinin usulünce ve sürelere riayet edilerek
karşılıklı verilmesi, alınması ve cevaplandırılması ve işlemleridir.

Dilekçe teatilerinde “temel” mercii mahkemedir. Dilekçeler, mahkeme marifetiyle ilgililere (yazılı tebliğ usûlü ile) iletilir.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

bir yorum bırakın

error: Kopyalama, kısıtlı içerik ve diğer özellikleri sadece kayıtlı üyeler kullanabilir. Menü>Üyelik sekmesinden detaylı bilgi edininiz.