Dilekçe Teatisi Ne Demektir?

Dilekçelerin usûl ve mevzuata uygun biçimde hazırlanması ve düzenlenmesi kadar taraflar arasında karşılıklı tebliğ-tebellüğ ve teâtileri de önemlidir. Davacı ve davalının birbirlerine cevap niteliğinde yazdıkları dilekçelere ve bu dilekçelerin taraflara tebliğ edilme aşamasına ‘dilekçeler teatisi‘ denmektedir.

Teati Nedir?

Teâti” kavramı, Arapça bir kelime olup, “birbiri arasında verme“, “verip-alma” anlamlarında kullanılır.

Hukukta “dilekçe teâtisi” ile anlatılmak istenen, davacı taraf ile davalı taraf arasında “dava“, “cevap“, “cevaba cevap” ve “ikinci cevap” dilekçelerinin usulünce ve sürelere riayet edilerek
karşılıklı verilmesi, alınması ve cevaplandırılması iş ve işlemleridir.

Dilekçe teatilerinde “temel” mercii mahkemedir. Dilekçeler, mahkeme marifetiyle ilgililere (yazılı tebliğ usûlü ile) iletilir.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 18 Ocak 2020 01:35

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.