Diğer ilgililerin açtığı soybağının reddi davasında husumetin ana ve çocuğa yöneltilmesi gerekir- Yargıtay Kararı

Diğer ilgililerin açtığı soybağının reddi davasında husumetin ana ve çocuğa yöneltilmesi gerekir

Türk Medeni Kanununun 291/1. maddeye dayalı olarak diğer ilgililer tarafından açılan soybağmın reddine ilişkin davalarda, anılan maddenin son fıkrası uyarınca kocanın açacağı soybağmın reddi davasına ilişkin hükümler kıyas yoluyla uygulanacağından, davanın Türk Medeni Kanununun 286/1. maddesine göre ana ve çocuğa yöneltilmesi gerekir.

Anne Saadet 20.03.1990 tarihinde ölmüştür. Taraf oluşumu kamu düzenine ilişkin olduğundan, annenin davacı dışındaki mirasçılarına davalı sıfatıyla tebligat yapılıp, husumet yöneltilmeden, yazılı şekilde eksik hasımla hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır. (Y2HD, 18.01.2012, E. 2010/14128, K. 2012/506.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 2 Mayıs 2020 18:59

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.