Devremülk Sözleşme Feshi İhtarname Örneği

Ağu 4, 2020 | Tüketici Hukuku Avukatlığı

Devremülk Sözleşme Feshi İhtarname Örneği

Dürüstlük kuralına aykırı davranarak sözleşmenin gereklerini yerine getirmemeniz, müvekkilimi senelerce mağdur etmeniz söz konusu ilişkiyi tarafımızca çekilemez kılmıştır. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun derhal feshi düzenleyen 435. Maddesi “Taraflardan her biri, haklı sebeplerle sözleşmeyi derhâl feshedebilir. ” hükmü gereğince müvekkil ile tarafınız arasında imzalanan Devremülk Satış Vaadi Sözleşmesinin feshi için işbu ihtarı çekmemiz zarureti hasıl olmuştur.

Devremülk Sözleşme Feshi İhtarname Örneği

İHTARNAME

 

 

İHTAR EDEN:

VEKİLİ:

MUHATAP:

KONU: Taraflar arasında imzalanmış X tarihli Devremülk Satış Vaadi Sözleşmesini feshettiğimizin bildirilmesine ilişkin ihtarımızdır.

1- Müvekkil ile şirketiniz arasında X tarihinde, X Mevkiinde bulunan …………. Ltd. Şti’ye ait gayrimenkuller üzerinde yapılacak olan X Termal X Tesislerindeki kompleksin 2. Katında bulunan 2+1 tipindeki devremülkün 11. Dönem ve 29 Mayıs- 12 Haziran dönem tarihindeki haftasının kullanımını kapsayacak şekilde Devremülk Satış Vaadi Sözleşmesi imzalanmıştır. İmzalanan bu sözleşme neticesinde müvekkil tarafından X tarihinde X TL kapora, X tarihinde toplam bedel olan X TL’nin X TL’lik kısmı peşinat olarak verilmiş; kalan X TL’lik kısım ise X tarihleri arasında aylık X TL olarak X taksit şeklinde ödenmiştir.

2- Müvekkil ile şirketiniz arasında imzalanan Devremülk Satış Vaadi Sözleşmesinin “X mevkiinde bulunan ………………… Yapı İnş.  ve Tic. Ltd. Şti.’ne ait tesis, şirketin ruhsatlı projesine uygun bir şekilde inşa edilecektir. Şirket, satılanı X yılı Nisan ayında anahtar teslimi, mefruşatı tamamlanmış olarak teslim etmeyi taahhüt etmiştir.” hükmü gereğince uyuşmazlık konusu devremülkün müvekkilime X yılında teslim edilmiş olması gerekmektedir. Devremülkün son teslim tarihi üzerinden yaklaşık 4,5 yıl geçmiş olmasına rağmen tarafınızla yapılan şifahi görüşmelerde halen teslim için süre istemeye devam etmekte olduğunuz görülmektedir.

3- Devre Tatil Ve Uzun Süreli Tatil Hizmeti Sözleşmeleri Yönetmeliğinin 15. maddesinde “Devir ve teslim süresi sözleşme tarihinden itibaren otuz altı ayı geçemez. ” denilerek devremülk tesliminin süresine kesin suretli bir sınırlama getirilmiştir. Bu hüküm uyarınca devremülkün son teslim tarihi kabul edilen X tarihi üzerinden de yıllar geçtiği görülmektedir.

4- Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2014/37569 E.  ,  2015/27529 K. Nolu kararında “Davacı, davalı ile aralarında devremülk satışına ilişkin sözleşme olduğunu, sözleşme uyarınca henüz hizmet verilmediğini ileri sürerek sözleşmenin geçersiz olduğunun tespiti ile ödediği bedelin avans faiziyle birlikte tahsilini istemiştir. Mahkemece, hükmedilen alacağın yasal faiziyle tahsiline karar verilmiştir. Davalı tacir olup, dava konusu alacak davalının ticari işletmesi ile ilgili olduğundan davacı alacağın avans faizi ile tahsilini isteyebilir. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 19/2.maddesine göre; taraflardan yalnız biri için ticari iş niteliğinde olan sözleşmeler, Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, diğeri için de ticari iş sayılır. Davalı tacir olup, dava konusu alacak ticari işletmesi ile ilgili olduğundan dava konusu alacak için avans faizi istenebilir. Bu durumda mahkemece hükmedilen alacağa avans faizi yürütülecek şekilde karar verilmesi gerekirken yasal faizi ile tahsiline karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.” diyerek taraflardan biri için ticari iş niteliğinde olan uyuşmazlıkların karşı taraf için de ticari iş niteliğinde olduğunu ve avans faizi istenebileceğini vurgulamıştır.

5-Bu itibarla, dürüstlük kuralına aykırı davranarak sözleşmenin gereklerini yerine getirmemeniz, müvekkilimi senelerce mağdur etmeniz söz konusu ilişkiyi tarafımızca çekilemez kılmıştır. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun derhal feshi düzenleyen 435. Maddesi “Taraflardan her biri, haklı sebeplerle sözleşmeyi derhâl feshedebilir. ” hükmü gereğince müvekkil ile tarafınız arasında imzalanan Devremülk Satış Vaadi Sözleşmesinin feshi için işbu ihtarı çekmemiz zarureti hasıl olmuştur.

6-Yukarıda belirttiğim sözleşmeyi kanuna ve ilgili yönetmeliğe dayanarak tek taraflı olarak feshettiğimizi bildirir, işbu ihtarnamenin tebliğinden itibaren 3 (üç) gün içinde müvekkil tarafından bugüne kadar ödenen toplam 14.600 TL’nin avans faizi ile ……  Bankası …….   Nolu  hesaba yatırılarak iade etmenizi, aksi halde yargılama giderleri ve vekâlet ücreti tarafınıza ait olmak üzere yasal yollara başvuracağımızı fazlaya dair haklarımız saklı olmak üzere ihbaren ve ihtaren bildiririz.

7- Sayın Noter, Üç nüshadan ibaret iş bu ihtarnamenin bir suretinin karşı tarafa tebliğini, tebliğ şerhi taşıyan bir suretinin tarafıma verilmesini, diğer suretinin dairenizde saklanmasını saygılarımla talep ederim. tarih

                                                                 İhtar Eden

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

blank

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.