Devre Tatil Tespit ve Alacak Dava Dilekçesi

ADANA TÜKETİCİ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

KONU : Devre tatil hakkının varlığının tespiti ve 10.000 TL maddi tazminatın tahsili istemimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR

1-) Müvekkilimiz ile davalı Adalet şirketi arasında 12 tarihinden 13 tarihine kadar geçerli olacak devre tatil sözleşmesi (EK-1) imzalanmış ve sözleşmeden doğan edimlerini yerine getirmiştir. (EK 2) 12 tarihli sözleşmeye göre Adana ilçesi Seyhan mevkiinde bulunan 12 ve 13 parsel sayılı taşınmazlar üzerindeki tatil köyünün 11 numaralı dairesinde her yılın 1.-3. haftalarında kullanılmak üzere devre tatil hakkı satın alan müvekkilimiz 14 tarihine kadar bu hakkını sorunsuz kullanmıştır.

2-) 2021 yılında müvekkilimiz devre tatil hakkını kullanmak üzere gittiği tatil köyünde tesise girişi kabul edilmemiş, gerekçe olarak tesisin devre tatil sözleşmesi imzalanan davalı Adalet Şirketince diğer davalı Haksever Şirketine devredilmesi gösterilmiştir. Devralan davalı şirketin engellemesi nedeniyle müvekkilimiz devre tatil hakkını kullanamamış ve ailesiyle birlikte başka bir yerde tatil yapmak zorunda kalmıştır. (EK 3)

3-) 13 tarihine kadar geçerli devre tatil hakkı bulunan müvekkilimizin iş bu hakkını kullanmasının nedensiz yere engellenmesi sebebiyle devre tatil hakkının varlığının tespiti ve başka yerde kalması sebebiyle uğradığı maddi zararın tazmini için mahkemenize başvurma zorunluluğu haiz olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : 6502 S. K. m 50; Devre Tatil Ve Uzun Süreli Tatil Hizmeti Sözleşmeleri Yönetmeliği m. 12.

HUKUKİ DELİLLER : 1-) 14 tarihli Devre Tatil Sözleşmesi

2-) Devreden Şirket Hesabına Yapılan Ödeme Belgeleri

3-) Otel Faturaları

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle müvekkilimizin tatil hakkının bulunduğunun tespiti ve başka bir yerde kalmadan kaynaklı uğramış olduğu 10.000 TL’nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan tahsiline, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini, müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz.

Davacı Vekili

EKLER: 1-) 11 tarihli Devre Tatil Sözleşmesi

2-) Devreden Şirket Hesabına Yapılan Ödeme Belgeleri

3-) Otel Faturaları

4-) Bir adet onaylı vekaletname örneği

Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Ayrıca

Arabuluculuk Sürecinde İhtiyati Tedbir Talebi

NÖBETÇİ TÜKETİCİ MAHKEMESİNE -İhtiyati Tedbir Talebidir- İhtiyati Tedbir İsteyen ( Davacı ): Vekili : Karşı …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: