Devre Mülk Sözleşmesi Cayma İhtarnamesi

Ağu 4, 2020 | Tüketici Hukuku Avukatlığı

Devre Mülk Sözleşmesi Cayma İhtarnamesi

“Fazlaya ilişkin şikâyet, alacak, dava ve haklarım saklı kalmak kaydıyla aramızda akdedilmiş olan ve yukarıda bahsi geçen sözleşmeden cayma hakkımı kullandığımı ve işbu ihtarnamenin tarafınıza tebliğ edildiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içerisinde sözleşmenin iptali ile nakit olarak vermiş olduğum X TL’nin ve vermiş olduğum tüm (X adet) bonoların tarafıma iade edilmesini; aksi takdirde hakkınızda Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikâyette bulunacağımı, bonolarımın icra takibine konu edilmesi halinde açacağım menfi tespit davaları ve diğer tüm davalar sonucunda yargılama giderleri ve vekalet ücretinin tarafınıza yükletileceğini ihtaren bildiririm.” 

Konusu yukarıdaki gibi hazırlanacak bir ihtarname ile devre mülk sözleşmesinden cayma hakkınızı kullanmanız mümkündür. Adana İncekaş Hukuk Bürosu avukatları bu süreçte profesyonel bir destek alınmasının telafisi güç hak kayıplarını engelleyeceğini belirtmektedir.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 50 ve 84 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmış “Devre Tatil ve Uzun Süreli Tatil Hizmeti Sözleşmeleri Yönetmeliği” 14/01/2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Devre tatil, uzun süreli tatil hizmeti, değişim ve yeniden satış sözleşmelerine uygulanacak usul ve esasları düzenleyen yönetmeliğin 7. Ve devamı maddeleri tüketicinin cayma hakkını düzenlemektedir. Yönetmeliğin 7. Maddesinde sözleşmelerin kurulmasından itibaren on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkına sahip olunduğu düzenlenmiştir ayrıca Tüketicin korunması hakkındaki kanunun 5. Maddesinde belirtilen haksız şartlar kesin olarak hükümsüzdür.

Devre Mülk Sözleşmesi Cayma İhtarnamesi Örneği -1-

ADANA (……) NOTERLİĞİ’NE

İHTARNAME

 

KEŞİDECİ     :

MUHATAP    :

KONU            : Fazlaya ilişkin alacak, dava ve haklarımız saklı kalmak kaydıyla X tarihli X Sözleşme No’lu “Hisseli Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi” adı altında imzalanan sözleşme ve eklerinden cayma hakkımı kullandığımın bildirilmesi ve işbu sözleşme sebebiyle imzalamış olduğum tüm senetlerin tarafıma iade edilmesi ihtarımdır.

SAYIN MUHATAP;

Malum olduğunuz üzere şirketiniz ve şahsım arasında X tarihli X Sözleşme No’lu “Hisseli Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi” adı altında imzalanan sözleşme ve ekleri imzalanmıştır. Aramızda akdedilen bu sözleşmeye ilişkin olarak sözleşmenin imzalandığı tarihte X TL nakit olarak ve ilerideki vade tarihlerinde ödenmek üzere imzalattığınız X adet bono tarafınızca teslim alınmıştır.

Her ne kadar işbu sözleşme “Hisseli Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi” adı altında akdedilmiş ise de niteliği itibariyle işbu sözleşme satış vaadi sözleşmesi olmayıp, devre tatil sözleşmesini içermektedir. Bilindiği üzere Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereği sebep belirtmeksizin sözleşmeden cayma hakkım mevcuttur. Sözleşmenin taraflarca imzalanması ile cayma hakkının kullanılıp kullanılmayacağının bildirilmesi arasında geçen sürede sözleşme henüz hükümlerini doğurmamakta olup sözleşme bu aşamada askıda bulunmaktadır. Cayma hakkının kullanılması ile birlikte hiçbir cezai şart ödeme yükümlülüğü olmaksızın sözleşme kendiliğinden sona erer.

Ayrıca Devre Tatil Ve Uzun Süreli Tatil Hizmeti Sözleşmeleri Yönetmeliği’nin 7. ve devamı maddeleri uyarınca; cayma süresi dolmadan tüketiciden herhangi bir isim altında ödeme yapmasını veya tüketiciyi borç altına sokan herhangi bir belge vermesini isteyemez. Bu yasağa rağmen tüketiciden herhangi bir bedel alınması durumunda, alınan bedel tüketiciye derhal iade edilir. Ayrıca tüketiciyi borç altına sokan her türlü belge tüketici yönünden geçersizdir. Tüketicinin cayma hakkını kullanması durumunda, cayma hakkının kullanılmasından önce sunulan hizmete ilişkin olarak tüketiciden herhangi bir bedel talep edilemez. Tüketicinin devre mülk hakkı veren sözleşmelerden cayma hakkını kullanması durumunda, tüketiciye iade edilmesi gereken tutar ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belge, cayma bildiriminin satıcı veya sağlayıcıya ulaştığı tarihten itibaren en geç on dört gün içinde tüketiciye geri verilir.

Yukarıda izah etmiş olduğum bu sebeplerden dolayı fazlaya ilişkin şikâyet, alacak, dava ve haklarım saklı kalmak kaydıyla aramızda akdedilmiş olan ve yukarıda bahsi geçen sözleşmeden cayma hakkımı kullandığımı ve işbu ihtarnamenin tarafınıza tebliğ edildiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içerisinde sözleşmenin iptali ile nakit olarak vermiş olduğum 300 TL’nin ve vermiş olduğum tüm (36 adet) bonoların tarafıma iade edilmesini; aksi takdirde hakkınızda Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikâyette bulunacağımı, bonolarımın icra takibine konu edilmesi halinde açacağım menfi tespit davaları ve diğer tüm davalar sonucunda yargılama giderleri ve vekalet ücretinin tarafınıza yükletileceğini ihtaren bildiririm. tarih

KEŞİDECİ

SAYIN NOTER; Üç suretten ibaret olan işbu ihtarnamenin bir suretinin dairenizde saklanmasını, bir suretinin muhataba APS ile tebliğini ve muhataba tebliğ şerhini havi bir suretinin de tarafıma verilmesini saygı ile ihtar eden olarak talep ederim. tarih

KEŞİDECİ

Devre Mülk Sözleşmesi Cayma İhtarnamesi Örneği -2-

ADANA X NOTERLİĞİ’NE

İHTARNAME

 

İHTAR EDEN:

İHTAR EDEN ADRES:

MUHATAP:

MUHATAP ADRES:

Sayın Muhatap, tesisinizle X tarihinde 2+1 Dubleks Villa 1 Hafta 8 gündüz 7 gece 1/52 pay oranı olmak üzere devre mülk satış sözleşmesi imzalamıştık.Her ne kadar aramızda yapılan sözleşmede sözleşme tarihi olarak 14.05.2017 tarihi yazılmışsa sözleşme imzaladığımız gün 14/06/2017 tarihidir. Tarafınızdan sözleşme imzaladığımız gün verilen X başlıklı hediye tatil rezervasyon formunda da o tarih atılmıştır.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 50 ve 84 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmış “Devre Tatil ve Uzun Süreli Tatil Hizmeti Sözleşmeleri Yönetmeliği” 14/01/2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Devre tatil, uzun süreli tatil hizmeti, değişim ve yeniden satış sözleşmelerine uygulanacak usul ve esasları düzenleyen yönetmeliğin 7. Ve devamı maddeleri tüketicinin cayma hakkını düzenlemektedir. Yönetmeliğin 7. Maddesinde sözleşmelerin kurulmasından itibaren on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkına sahip olunduğu düzenlenmiştir ayrıca Tüketicin korunması hakkındaki kanunun 5. Maddesinde belirtilen haksız şartlar kesin olarak hükümsüzdür.

Devre mülk satış sözleşmesi uyarınca tesisinizden herhangi bir şekilde faydalanmadık, hizmet almadık, devre tatil hakkımızı kullanmadık.. Yargıtay 13.Hukuk dairesinin 2009/8266E.2010/90K 18.02.2010 tarihli kararı uyarıca cayma hakkının kullanım süresi hizmetin verildiği tarihte başlamaktadır. Bu sebeple cayma hakkımı bugün itibariyle kullanıyorum ve tarafınızda bulunan 10.07.2017 tarihli ve 10.000 TL bedelli senedimin ödemiş olduğum ve 100TL bedelimin iadesini talep ederim.

Açıkladığım sebeplerden dolayı aramızda kurulan sözleşmeyi X tarihi itibariyle feshediyorum. Bu fesih ile birlikte aramızda düzenlenmiş olan senedin 7 iş günü içerisinde tarafıma iadesini aksi halde yasal yollara başvuracağımı ihtar ederim.

Sayın Noter, üç nüshadan ibaret olan iş bu ihtarnamenin bir nüshasının muhataba tebliğini bir nüshasının dairenizde saklanmasını ve bir nüshasının da tarafıma verilmesini saygılarımla rica ederim. tarih

İhtar Eden

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

blank

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.